Kuulutaja

   August 2018

   Juuli 2018

   Juuni 2018

   Mai 2018

   Aprill 2018

   Märts 2018

   Veebruar 2018

   Jaanuar 2018

   Kuulutajad 2017

   Kuulutajad 2016

   Kuulutajad 2015

   Kuulutajad 2014

   Kuulutajad 2013

   Kuulutajad 2012

   Kuulutajad 2011

   Kuulutajad 2010

   Kuulutajad 2009

   Kuulutajad 2008

   Kuulutajad 2007

   Kuulutajad 2006

   Kuulutajad 2005

   Kuulutajad 2004

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

   

NR. 9 (347) September 2018 XXX AASTAKÄIK

Sisukord

Otsitakse süüdlasi. Toimetaja kommentaar * Kümme neitsit. Jutlus * Aktuaalne teema: Ristiga mööda Eestit * Kogu südamega politseinik. Intervjuu * Insult äratas * Lootus kasvatas lootust * Kaevud Afganistanile * Lühidalt * Üks pilt * Tallinna Kalju Baptistikoguduse vanempastor Tarmo Lige ametissepanek. Fotod *

 

Üks Eesti algatus on jõudnud laia ilma – 15. septembril oli maailmakoristuspäev. Eesti ja paljud teised maad said natuke puhtamaks. Ei maksa arvata, et puhtaks – selleks on sodi lihtsalt liiga palju.

Olulisem kui kokkukogutud prahitonnid on probleemile tähelepanu tõmbamine. Mõned inimesed hakkavad nüüd rohkem koristama, teised vähem prügi maha poetama, kolmandad mure suurust mõistma ja globaalseid lahendusi otsima.

Eesti metsaalused ja teeääred on kahjuks paljude inimeste jaoks sobivaks prügi mahapaneku kohaks. Mis sest, et selle prahi saaks ilma rahatagi ära anda või peaks maksma väga väikest tasu. «Mul ükskõik!» on väga kahjulik mõtteviis, ja mitte ainult sodist rääkides.

Mis on sellel usuga tegemist? «Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi» (Jh 1,3). Me peame oma Issanda loodut hoidma. Kes siis veel kui mitte usklikud? Loodu ootab ju pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist (Rm 8,19).

 

OTSITAKSE SÜÜDLASI

Toimetaja kommentaar

Riigikogu valimised lähenevad. Poliitikasse siirdub uusi inimesi ja vanu lahkub. See on loomulik protsess. Igaühel on vaba valik tulla ja minna, selle taga ei pea olema midagi kahtlast. Küllap leiab iga valija endale meelepärase kandidaadi.

Järgmisel aastal on koguni kahed valimised, lisaks Riigikogule valitakse ka Euroopa Parlamenti, kuhu Eestist saab seitse inimest. Kas mitu korda valida on meeldiv või tüütu, sõltub inimesest. Kommentaarides valimiste teemat kuidagi vältida ei saa. Seejuures peaks usuline valik igaühel kindel olema: «Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat!» (Jos 24,15).

TRAGÖÖDIA SÜÜRIA KOHAL

Süüria õhukaitse tulistas alla Vene sõjalennuki. Süüdi olla selles Iisrael, kelle lennukid olevat pildi segaseks teinud. Loomulikult eitab Iisrael oma süüd.

Iisraeli roll sündmuses on samas täiesti võimalik – Süürias käib ju sõda ja sõjas kasutatakse ka sõjakavalusi. Sellisel juhul langesid süürlased ja venelased lõksu.

Aga sõjakavalus on ka see, kui Venemaa ajab Süüria vea Iisraeli kaela. Lisaks pärissõjale käib ju ka propagandasõda. Kuidas öelda kodus, et Süüria, keda me aitame, on käpardlik ja tapab meie sõjaväelasi? Parem, kui süüdi oleks keegi teine.

Üsna loomulik on, kui Süüria oma eksimuse põlisvaenlase Iisraeli süüks ajab. See on kasulik sisepropagandas ja võimaldab neil ka Vene sõprade ees end puhtaks pesta. Kuidas muidu seletada, et nad ei oska vanu Vene relvigi kasutada? Kes võiks nende kätte küll anda kaasaegset tehnikat?

Sõda on igal juhul paha asi. Rohkemate ja paremate relvade toomine Iisraeli piiride lähedale raskendab olukorda regioonis. Mis saab siis, kui võimsa relvasüsteemi juhtpuldi taha peaks sattuma mõni enesetaputerroristi mõtteviisiga inimene?

Poliitika on keeruline, eriti Lähis-Idas. Lääs on mures demokraatia pärast, kuigi praktika on näidanud, et mõni diktatuur hoiab stabiilsust paremini. Kõige parem rahu jaoks ja Iisraeli tuleviku kõige tugevam garantii on Jumala valitsus: «Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu» (2Ms 33,14).

DANSKE PANGA MILJARDID

Danske panga Eesti filiaali kaudu olevat pestud raha. Kui palju just, seda veel ei teata. 200 miljardi dollari suurust käivet tervenisti rahapesuks pidada kindlasti ei saa.

Tõenäoliselt ei tea paljud inimesed üldse, mis rahapesu on ja miks see nii paha on. Tegemist on ebaseaduslikult saadud raha seadustamisega. Ikka on vist keeruline? Kui rahapesust oleks lihtne aru saada, siis seda kuriteoliiki ei eksisteeriks.

Kellele on rahapesu kasulik? Kõigepealt neile, kes oma kuritegelikku või lausa verist raha pesevad. Aga pangad võtavad peaaegu iga liigutuse pealt maksu ja nii olevat Danske panga Eesti filiaal rahapesuga teeninud 200 miljonit eurot. Palju sellest Eestisse jäi, ei tea, sest pank on ju Taani oma.

Eks taanlastele oleks kasulik, kui süüdi jääks eestlased ja eestlased tahaks süü taanlastele veeretada (või jätta?). Võimalik, et lõpuks saab järjekordselt tõeks vanasõna, mis ütleb, kes saab olema tõllas ja kes võllas.

Kuigi tegemist on juba aastatetaguse seaduserikkumisega, hakkavat tegelik uurimine alles nüüd pihta. Ei maksa sellest ette rutata. On loomulik, et süüdlased ja süüdlasteks tembeldatavad enda kaitseks midagi ette võtavad ja see uurimist aeglustab. Aga pikk venitamine asjale kasuks ei tule: «Kui otsust kuriteo kohta kiiresti ei tehta, siis kasvab inimlaste julgus kurja teha» (Kg 8,11).

Küllap on neist tehingutest piisavalt jälgi jäänud. Tavaline inimenegi võib iga oma väikest pangaülekannet aastate tagant arvutist vaadata või pangast uurida, mida siis rääkida miljardite liigutamisest.

Jeesus ütles: «Midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks» (Lk 8,17). Patt ei ole ainult see, kui miljardeid pestakse – seda võimalust enamikul pole. Suurtest salakavalamaltki lahutavad inimest Jumalast väikesed patud.

 

KÜMME NEITSIT

«Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd: «Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!» Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele: «Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!» Aga arukad vastasid: «Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!» Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: «Isand, isand, ava meile!» Aga tema vastas neile: «Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.» Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!» (Mt 25,1–13).

Jeesus õpetas paljude tähendamissõnade ehk elu võrdpiltide kaudu. Üks neist puudutas rõõmsat sündmust. Inimesed abielluvad. Korraldatakse toredad pulmad. Seal on palju rahvast. Lisaks lähedastele sugulastele võtsid pulmapeost osa ka paljud tuttavad ja sõbrad.

Praeguses loos on aga eriliselt esile toodud kümme neitsit ja nende osa pulmapeol. Neid neitsisid tähtsustatakse lausa nii, et öeldakse: «Taevariik on kümne neitsi sarnane.»

Mida Jeesus selle looga tahab öelda? Kellest ja kellele Ta räägib? Ilmselt on siin juttu kristlastest, aga kas ainult? Küllap on siin tähendus ka laiemalt. Samuti on küsitud, kas see tähendamissõna puudutab selle maailmaajastu lõppu, kas see on öeldud Kristuse lõpliku ilmumise kohta või on selles üldisemad põhimõtted? Kristuse taastuleku ja sellega saabuva õndsusajastu algust on võrreldud ju ka suure pulmapeoga.

Kuigi see tähendamissõna sobib ka lõpuaega, on sellel oluline sõnum kõigi aegade inimeste jaoks, meiegi jaoks. Eriti sobib see tähendamissõna neile, kes on oma elutee või usutee alguses.

JULGUSTUS JA HOIATUS

Ühtesid neitsisid nimetatakse arukateks (tarkadeks), teisi rumalateks. Targad neitsid võisid osaleda värvikal ja rõõmsal pulmapeol, rumalad pidid sellest kõigest jääma ilma. Suur vahe tarkade ja rumalate vahel. Nende vahele jäi suletud uks.

Targad neitsid on pilt nendest, kes kohtusid oma Issandaga, kogesid oma elus Jumala õnnistusi, nende elu jätkus Tema juhtimise all. Ka järgnevatel argipäevadel võisid nad minna kogemusest kogemusse ja väest väesse. Teistele oli aga uks suletud.

See on suur vahetegemine. Me näeme, kuidas mõni inimene usuelus eriliselt kasvab, kuid teisele on uks nagu suletud. Näeme neid, kes on Jumala riigis väga kasutatud, teised aga jäävad sarnastes tingimustes Jumala suurtest plaanidest kõrvale. Vahe tuleb sellest, et ühed on targad ja teised rumalad.

Hea lugeja, kui Jumal on taas oma õnnistustega tulemas, kas sa saad neist osa või jääd ukse taha? Kui Jumal oma tööd edendab, kas võid koos Issandaga sellest pühast tööst osa võtta või pead eemalt vaatama, kuidas Jumal teisi kasutab? Oled sa tark või rumal neitsi?

TARKUS JA RUMALUS

Kõigi neitsite ülesanne oli peigmehele põlevate lampidega vastu minna ja teed valgustada. Tegemist oli väikeste savilampidega, kus oli sees õli, millesse ulatus taht. Meie ajal on ka olemas spetsiaalse klaasiga õlilambid, millega valgust näidata. Tolle aja lampe ei olnud nii kerge süüdata kui tänapäeval. Seepärast pandi lambid juba varakult põlema. Ühed neitsid võtsid üksnes õliga täidetud lambid, teised võtsid veel lisaks õlinõud, et vajadusel õli lisada.

Kuid mis tarkus see õlinõu kaasa võtmine ka oli? Juba maast madalast teati, et reisitakse ikka päeva ajal. Vaevalt et kuigi kaua tuleb oodata.

Nagu tähendamissõnast võib mõista, pidid neitsid ise õli hankima. Õli oli aga kallis. Lisaõli ostmata jätmine oli paras kokkuhoid. Kokkuhoitud raha jäi neitsile. Kui nii mõelda, siis kes ikka oli tegelikult tark?

Kuid jah – Jumal on palju kordi tegutsenud inimeste loomuliku tarkuse ja meie kogemuste vastu. Nii läheb täide: ««Ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse.» Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks?» (1Kr 1,19–20).

Kuid kui olukorrad on sellised, siis mida saame meie teha? Kui ma pole nii targaks loodud ja kui elukogemused ka ei aita? Kui mu loodud meel näitab, et ei maksa kallist õli asjatult osta, mida ma saan teha, kui asjad teisiti lähevad?

Või vaatame inimesi, siis nad on nii erinevatena sündinud, neil on erinevad võimed, nad on omandanud erineva elutarkuse. Kas on üldse võimalik, et kõik, ka usklikud, oleksid võimelised olema targad? Kas ei näi olevat õigustatud kohe järgmises tähendamissõnas nimetatud ühe talendiga sulase etteheide oma isandale: «Isand, ma tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!» (Mt 25,24–25).

Mida ma saan teha, kui mulle pole sellist vaimulikku tarkust ja arusaamist antud? – Aga ometi pole see nii! Jumalal on õigus vastutust nõuda iga Jumala lapse osas. Vahetegemine polnud sugugi ülekohtune. Suletud ukse taha jäädes ärgu keegi süüdistagu teisi, vaid ikka iseennast.

Ega Jumal ei ootagi, et me oma mõistusega asju lahendaksime. Nii targad kui ka rumalad vajavad Jumala juhtimist. Jumala riigis kaastööks ei piisa loomulikust arusaamast ega mõistusest.

Oma juhtimist Jumal ju pakubki. Jumala lapsi juhib Püha Vaim: «Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed» (Rm 8,14).

Tulles tähendamissõna olukorra juurde olgu meelde tuletatud, et kõige tähtsamad isikud pulmas olid peigmees ja pruut ning nende vanemad. Aga seal oli ka auväärseid külalisi. Eriline koht oli pulmakorraldajal peoperemehel. Just tema pidi hoolitsema, et kogu pulmapidu tavade kohaselt, huvitavalt ja toredasti toimis.

Ja nii otsustaski peoperemees haarata pulmatseremooniasse ka kümme neitsit, kümme tütarlast, et pimedas öös valgust näidata. Ülesanne oli üsna lihtne. Kuid see võimaldas tütarlastel kogu peost osa võtta. Olgu öeldud, et arvestades tolle aja abiellumistavasid, võisid neitsid olla nii umbes kümneaastased.

Seega ei pidanud need tüdrukud ise midagi välja mõtlema. See oli peokorraldaja, kes neile seletas, mida tuleb teha, mida osta jne. Tema andis õli ostmiseks ka vajaliku raha. Kõik, mida tüdrukutelt oodati, oli see, et nad oleksid igati kuulekad.

Pühakiri ütleb: «Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus» (Õp 9,10). «Aga ülalt pärinev tarkus on ... kuulekas» (Jk 3,17). Just Jumalale sõnakuulelikkuses väljendub inimese tarkus.

Aga keskööl kostis hüüd: «Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!»

Kus on neitsid? Lampidega on ainult viis. Kui nüüd pulmatseremoonial pooled lambid puudusid, siis oli see üsna piinlik lugu. See käis peokorraldaja au pihta.

Nii on mõistetav, et neid rumalaid tüdrukuid enam sisse ei lastud. Nemad selle piinliku olukorra ju tekitasid.

EPILOOG

Kuid sellega lugu veel ei lõppenud. Peagi jõudsid need neitsid ka ise abiellumisikka. Tolle aja tavade kohaselt valis isa oma pojale pruudi. Selles pulmas oli ka isasid, kes silmad lahti hoidsid, et oma poegadele pruudid leida. Elu sellised pisiasjad ja sündmused hoiti meeles. Vaevalt keegi isa oma pojale sõnakuulmatut naist soovis. Tarkade, see tähendab kuulekate neitsite võimalused head abikaasat saada aga suurenesid. Nii võivad meie väikestel otsustel olla suured tagajärjed.

Kuid Jeesuse lool on veel mõndagi öelda. Me lugesime: «Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele: «Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!» Aga arukad vastasid: «Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!»»

Targemate neitsite vastuses on näha teatud hoiakut. Siin ei paista nende poolt mingit kaasaelamist ega mure jagamist. Rumalate neitsite olukord neid ei puuduta, rumalad on nende silmis tõesti rumalad. Välja paistab rivaalitsemine.

See on üsna mõistetav. On ilmne, et varem olid rumalad neitsid teiste ees isegi kelkinud, et nad oma äri paremini ajasid, et neile jäi raha järele. Võimalik, et nad isegi kelkisid, mida nad selle raha eest veel ostavad. Vast mõned maitsvad puuviljad või kireva ehte. Tüdrukud nagu tüdrukud ikka. Nüüd on aga kättemaksmise tund. Vaadake ise, kuidas endaga toime tulete!

Kas mäletate veel, kuidas lastena oli päris mõnus teisi lapsi taga rääkida, neid parastada, sellisel moel oma üleolekut näidata? Teiste apsude arvel on päris hea oma nina üles tõsta.

Kuid lugu oleks võinud edasi minna ka teisiti. Targemad oleks võinud julgustada teisi tüdrukuid pöörduma kellegi vanema poole. Või oleksid nad seda koos teinud. Vanemad inimesed oleks ikka mingi väljapääsu leidnud. Ka tüdrukute suhted oleksid sellega paranenud. Aga nüüd on see kõik ainult üks «oleks».

5Ms 11,26–28 on kirjutatud: «Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse: õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske, mis ma täna teile annan, aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske.»

Ka neitsitel oli valida kaks teed. Meiegi ees on avatud kaks teed. Kas tahad olla tark või rumal? Kas tahad usus kasvada ja olla Jumala käes rohkem tarvitatav või loodad muidu toime tulla? Kas tahad olla teisi mõistev, neid abistada, neid Jumala armu juurde juhtida?

«Valvake, sest te ei tea seda päeva ega tundi.» Me ei tea, milline «pisiasi» võib kanda suuri tagajärgi. Olgem sõnakuulelikud, et Jumala tarkus võiks meis elada ja võiksime minna usust usku ja väest väesse ning kord rõõmu tunda Jumala auriigis. Ja olgem ka südamlikud üksteise vastu!

PEETER ROOSIMAA
teoloogiadoktor

 

RISTIGA MÖÖDA EESTIT

Aktuaalne teema

Keila Baptistikoguduse pastor GUNNAR MÄGI (44) rääkis Kuulutajale risti kandmisest. Intervjuu sai tehtud sõna otseses mõttes käigupealt – teekonnal ristiga Valgast Antslasse.

Millega on tegemist?

See on evangeeliumi kuulutamine. Kuna Eestimaal käib pühapäeviti kirikus 1,5% inimestest, siis meie tuleme kiriku sümboli ristiga otse inimeste juurde.

Kas meeskond on püsiv?

Suhteliselt püsiv. Siim Vaher alustas Tallinnast, mina liitusin Keilast, Felor Sakias on käinud viimased sadakond kilomeetrit. Alati oleme vähemalt kahekesi.

Kui pikk tee on selle ristiga juba käidud?

Tallinnast alustati, seejärel Keila, Laitse, Paldiski, Harju-Risti, Nõva, Haapsalu, Kärdla, Sõru, Meiuste, Kuressaare, Orissaare, Hanila, Varbla, Tõstamaa, Pärnu, Kilingi-Nõmme, Abja-Paluoja, Tõrva ja Valga.

Selliseid riste liigub mööda maailma teisigi ringi.

Need ristikäigud ei ole ühest keskusest organiseeritud, aga eeskujusid on. Näiteks Siimu sõber Keith Wheeler on käinud Eestis kolm korda. Ta on kõndinud üle 40 tuhande kilomeetri ja üle 175 riigis. Inimesed näevad risti ja neil tekib küsimusi mitte ainult meie missiooni, vaid ka oma suhte osas ristile löödud ja siis üles tõusnud Kristusega. Just linnades on võimalik rääkida inimestega usust, vastata küsimustele, julgustada kirikusse minema ja palvetada nendega koos. Mõni on avaldanud soovi proovida ise risti kanda, et teada saada, mis tunne on.

Mida ristikandmine Sulle endale annab?

Usujulgust, sõltuvust Jumalast ja palvemeelsust. Eestimaal on väga palju pikki metsaotsi, kus me lihtsalt palvetame. Pean tunnistama, et pastorid ei kuuluta väga sageli väljaspool kantslit evangeeliumi. Minu jaoks on see virgutus, võimalus häid uudiseid väljaspool pühakoda kuulutada. Risti kandmine lükkab mind igapäevarutiinist välja, sunnib sildu ehitama.

Rist on küllalt raske ja selle kandmine nõuab vist head tervist?

See oli omal ajal Sakala keskuses EKNK Tallinna Koguduse altaririst. Siim kruvis sellele ratta külge, mis raskust vähendab.

Tänu Jumalale, me oleme mehed parimates aastates ja heas füüsilises vormis. See ei ole kerge töö, aga me mõtleme sellele, et Jeesusel oli palju raskem. Linnade vahel teeme vahetusi rangelt kilomeetripostist järgmise postini. Meile on see rütmiks ja normiks kujunenud.

Kergliiklusteedel on hea kõndida ja ratas koliseb vähem. Sügisesel kruusateel tuleb manööverdada loikude vahel ja jalad saavad poriseks. Talvel on maa külmunud ja kui on siis õige riietus, lendavad kilomeetrid hästi.

Palverändurid lähevad tavaliselt pikaks ajaks teele. Te olete rännaku jaotanud juppideks.

Me lähtume sellest, et iga päevateekond oleks kahe kiriku vahel. Kasutame erinevate konfessioonide kirikuid, kes meid vastu võtavad ja risti hoiustavad kuni järgmise rännakuni.

Korraldame ühe etapi korraga. Kes peavad meid nägema, need näevad. Eesmärk on inimeste teenimine teekonnal. Me lehvitame autojuhtidele, kes ka nii sõnumist osa saavad.

Kas iga kord on palvetund rännaku lõpus?

Vahel on hoopis päeva alguses ja mõnikord on päris jumalateenistus, kus on laule küll ristist, aga ka võidust, mida see tõi. Vastuvõtt sõltub vastuvõtjast. Suhtumisi on ka erinevaid. Mõni kogudus paigutab hoiule toodud risti altarile, teine paneb puukuuri. Üldine suhtumine on hea ja keeldunud keegi pole.

Kas seda juhtub sageli, et satute tee peal usklikele inimestele?

Proportsionaalselt Eesti usklikkonnaga. Mind on isiklikult rohkemgi puudutanud see, kui mõni inimene tuletab meelde, et käis lapsena pühapäevakoolis ja pärast on usust eemale jäänud. Siis ta palvetab meiega ja lubab, et läheb pühapäeval kirikusse. See teeb väga rõõmsaks.

Nägime, et mõni inimene ei lasknud ennast peatada, mõned suhtusid asjasse natuke irooniliselt.

Ma usun, et risti nägemine tekitab küsimusi, isegi kui nende esimene hoiak on pilav. Mulle endale rääkis Jeesusest mu klassivend. Mina nöökisin teda. Kui aga üksi jäin, siis mõtlesin kuuldu peale ja küsisin neid küsimusi edasi. Ma arvan, et sama juhtub siin. Rist jätab inimeste eludesse jälje, kas nad seda just ausalt tunnistavad või mitte. Vähetähtis ei ole ka see, mis juhtub pärast kohtumist. Edasisel teekonnal me meenutame neid inimesi, kellega oleme rääkinud, palvetame nende pärast ja palume nende eludele õnnistust.

Täname!

 

KOGU SÜDAMEGA POLITSEINIK

Politseikaplan ja üks kolmest Kuulutaja Ühingu liikmest AGO RAND sai 50-aastaseks, mis andis põhjust teha temaga intervjuu.

Sa oled korraga vaimulik ja politseinik – kumb Sa siis rohkem oled?

Eelkõige ikka vaimulik, kuigi kannan politseivormi. Ilma mundrita oleks raskem politseikaplani tööd teha, sellega olen ma üks politseinike hulgast. Ma ei näe oma kahe rolli vahel konflikti.

Kui palju Sul pensionini aega on?

Kui ma vahepeal ei oleks politseist ära käinud, siis oleksin juba mõned päevad pensionil. Nüüd lubasin, et töötan 55. sünnipäevani ja siis vaatan, kas jätkan veel.

Vahepeal tegelesin muude asjadega, avardasin silmaringi, teenisin korralikku palka, soetasin kinnisvara ja nüüd olen tagasi. Töötasin arvutifirmades ja teenisin paremini kui politseis.

Kuidas Sa usklikuks said?

Ma tulin 1985. aastal Viljandist Tallinna kutsekooli õppima ja mu vennad käisid Olevistes. Mulle see seltskond sobis. Ma tegelesin Viljandis spordiga, juba siis ei tarbinud alkoholi. 1986. aasta novembris tuli mulle Jumala kutse minna altari ette eestpalvele ja paluda Jeesus oma ellu isiklikuks Päästjaks.

Usumehi politseis vist väga palju ei ole?

Üleliia ei ole. Muist veel õpivad akadeemias ja teised juba töötavad. Nad on heaks kompassiks, inimesed juba teavad, et see käib selles kirikus ja see selles. Mina ei jõua kõigi juurde, mul on 1300 inimest koos perekonnaliikmetega, keda teenida. Mida rohkem on politseis aktiivseid kristlasi, seda lihtsam on minul kaplanitööd teha.

Kuidas Sa politseisse sattusid?

Töötasin 1992. aastal elektrikuna Tallinnas tehases «Norma». Lehtedes igal pool kirjutati, et politsei ei saa hakkama, ei ole ressursse, vajatakse töötajaid. Ma mõtlesin, et mul on selleks tööks võimeid ja seadusekuulekust.

Astusin Nõmme politseijaoskonna uksest sisse ja ütlesin, et tahan politseisse tulla. Minu käest küsiti, et milline on minu suhe alkoholi ja tubakaga. Ma mõtlesin, et kas see on tingimus või välistamine. Ütlesin, et mul ei ole probleeme, olen sporti teinud ja ei tarbi neid ning kas see on positiivne või mitte, aga ma käin ka Oleviste kirikus. Juht ütles sellepeale, et väga hea, tema ise on luterlane. Hiljem tulid kursused, politseikool ja erinevad ametikohad.

Seda pole vist enne juhtunud, et politseinik kutsutakse kogudusse pastoriks.

Ma töötasin Otepääl politseis ja Puka Vabakogudus tegi selle ettepaneku. Pastor Osvald Talts oli juba üsna vana ja tahtis ameti maha panna. Me klappisime omavahel hästi. Tema tuli 40 aastat enne mind Pukka ja meil oli ühesugune koguduslik taust. Ta pakkus mulle mitu aastat juba, et võiksin rohkem kaasa töötada ja diakoniks saada. Politseis ei olnud see probleemiks, et ma koguduses kaasa töötasin. Ühel hetkel olingi diakon ja hiljem pastor.

Ometi pidid Sa politseist ära tulema.

See oli mu enda soov. Ma ei olnud nii suureks koormuseks valmis. Ma ei ole kabinetitüüpi inimene. Inimestega suhtlemine mulle sobis, aga kabinetitöö politseis murdis mu maha. Ma põlesin läbi.

Sinu pastoriaeg Pukas oli edukas.

See algas väga raskelt. Viimastel aastatel läks noortetöö käima, lapsed käisid pühapäevakoolis. Kohalikud aktsepteerisid, et mäe otsas on kirik. Lapsi oli terve kirikutäis. Need lapsed on nüüd mööda ilma laiali, aga Facebookis aegajalt mõni kirjutab. Nad otsivad meid üles, eriti mu abikaasat, kes oli pühapäevakooli õpetaja.

Ühel hetkel läksid Sa ka Valga Betaania kogudusele appi.

Minu mõte on see, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama. Ma otsin lahendusi. Mõni ütleb, et on sellises kriisis, et kuidagi ei saa. Ma vastan, et võtame aja maha ja hakkame samm-sammult minema.

Kas Sinu isiklik läbipõlemise kogemus tuleb kasuks, kui Sa nüüd läbipõlenud politseinikega tegeled?

Jah. Inimesi huvitab minu isiklik lugu. Ma räägin neile siiralt, kuidas ma politseis töötasin, koormused kasvasid ja lõpuks läbi põlesin. Kui ma kolleegidega töötan, siis panen tähele seda, kui nad liiga kauaks tööle jäävad, puhkuse ajal ja nädalavahetusel tööle tulevad, kui peaksid pere keskel olema. Siis ma astun vaikselt ligi ja küsin, et miks sa täna tööl oled? Nad tunnevad mind, nad teavad, et kaplan ütleb mõnikord, et ära jää liiga kauaks tööle, ära kirjuta pärast tööpäeva töökirju, hooli oma kolleegidest, ole toetav. Ma tean, et selles ametis on kerge läbi põleda.

Miks Sa Pukast ära läksid?

Kohtla-Järvelt käisid meil vene usklike lapsed eesti keelt õppimas (vt aktuaalset teemat Kuulutajast nr 6/140 (2001)!). Nad kasvasid suureks ja meid hakati pulmadesse kutsuma. Seal tekkisid kontaktid. Kui tehti pakkumine, et Kohtla-Järve Saaroni kogudus otsib pastorit, siis mõtlesime, et kui kuskile minna, siis Ida-Virumaale, sest see kant oli nii põnev, need inimesed olid nii huvitavad. Takkajärele vaadates oli õige aeg. Saaroni kogudusel oli hästi palju juriidilisi nüansse linnavalitsusega ajada. Dokumentatsioon oli paigast ära ja kogudusel ei olnud maja kasutamise luba, sest linnavalitsus ei andnud seda. Minu juriidilisest kogemusest oli abi.

Nüüd vaatad Sa Kohtla-Järvelt jälle Puka poole.

Pukas on mul suvila. See on mu pensionisammas. On koht, kuhu tulla ja teha füüsilist tööd. See on väga hea. Politseis on mul hästi palju vaimset tööd. On vaja kohta, kus teha kardinaalselt teist asja. Ma naudin seda paika.

Saaroni koguduse pastorina tõmbas sind tagasi politseisse.

Kohtla-Nõmmel oli suvefestival (vt aktuaalset teemat Kuulutajast nr 7/213 (2007)!) ja pärast seda ütles mul süda üles. Me tegime festivali üsna väikese meeskonnaga ja väga palju oli minu peal. Eks see oli märguanne, et tuleb tuure vähemaks võtta. Võtsin sabatiaasta ja sel ajal otsiti politseikaplanaati inimest. Kuna mul on politseiharidus ja olen ka vaimulik, siis mulle tehtigi pakkumine. Sai kaplanikursustel käidud ja pärast sabatiaastat ma kogudust enam tagasi ei võtnud. Pealegi oli tingimuseks, et kuna politsei võtab meid sada protsenti tööle, siis oleme ka nende jaoks sada protsenti olemas. Nüüd lubatakse juba ka koguduses kaasa töötada. Siis oli kaplanaat loomisjärgus ja keegi ei teadnud, kuidas seal minema hakkab.

Kas politseis ja koguduses korraga töötades on kummalisi olukordi ka ette tulnud?

Ükskord tahtsid päästeametnikud Saaroni kirikus järelevalvet teha. Kuna pastor ei saanud tulla, siis läksin mina kogudust esindama. Kui ma töölt tulen, siis olen politseivormis. Saime päästeametnikega kiriku ukse taga kokku ja nemad ütlesid, et keegi pidi kiriku uksed lahti tegema ja nüüd on politsei ka kohal, et mis juhtunud on. Ma ütlesin, et mina teengi lahti. Siis nad ehmatasid ära. Nad küsisid, et millal saab tulla kontrollima, kas ettekirjutused on täidetud ja ma vastasin, et igal pühapäeval kell kümme saate tulla järelevalvet tegema. Meil käivad jumalateenistustel vanglaametnikud, kaitseväelased, politseinikud ja meedikud, aga teie olete veel puudu.

Miks Sa Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari õppima läksid?

Esiteks sellepärast, et tarkus ei tee kunagi halba. Teiseks oli kaplanaadis vajalik teoloogiline kõrgharidus. Kui ma seminari läksin, siis ma olin veel Puka koguduse pastor. Ma olen seda meelt, et kui vähegi võimalik, õppige julgelt ja omandage teadmisi.

Sa oled igal alal praktik, mitte teoreetik.

Mulle meeldivad praktilised tegevused, olgu see füüsiline töö või suhtlemine. Ma tahaks tulemust näha. Ma lähen hommikul tööle ja panen arvuti käima ning kõigepealt vaatan, kellel meie organisatsioonis sünnipäev on. Kui ma kellegagi olen vähegi läbi käinud, siis saadan talle kohe sünnipäevaõnnitluse. Ta teab, et kaplan on teda meeles pidanud. Inimesed tahavad, et neid märgatakse ja tunnustatakse.

Politseikaplanil on veel üks roll – sa käid surmateateid viimas.

Minu seminari lõputöö oli ka sellel teemal. Õnnetussurmad, enesetapud, uppumised, tapmised, liiklusõnnetused – emotsionaalselt on väga raske.

Eks teised politseinikud viivad neid ka. Teen neile selleteemalisi koolitusi. Kristlasena on mul lihtsam neid teateid viia. Vahest on mitu surmateadet päevas. Ma olen kaks korda sattunud ühte perre – öeldakse, et jälle sina... Nende inimeste jaoks on see tragöödia. Kui ma tean, et inimesel on mingi koguduslik taust, olen võtnud kohaliku pastoriga ühendust ja soovitanud selle perega sidet hoida.

Ma võin sõnad ette välja mõelda, mida öelda, aga iga pere, iga tragöödia on erinev. Mina pean jääma rahulikuks. Kuidas inimesed teate vastu võtavad, on väga individuaalne. Nad võivad muutuda agressiivseks. Mulle on koer kallale ässitatud, igasuguseid erinevaid lugusid on olnud.

Võib-olla on see ülerõhutatud, et eestlased kardavad Ida-Virumaad. Eesti president oli Narvas mõnda aega tööl. Kuidas sina sellesse suhtud?

Iga kõrge riigiametniku visiit Narva ja Ida-Virumaale on ainult positiivne. Veel on väga positiivne, et politseikadettide praktikabaas on Ida-Virumaal. Kadetid näevad seda piirkonda ja paljud jäävadki sinna tööle. Seda rohkem saame eestikeelsust ja eestimeelsust sinna.

Kuidas näed Sa oma tulevikku?

Tütar ütles, et ma pean vähemalt 40 aastat veel elama, siis vaatame. See tähendab, et tuleb hoida end heas füüsilises ja vaimses vormis. Elupäevad on muidugi Issanda käes, aga ise püüan niipalju kui võimalik tütre soovidele vastu tulla.

Täname!

 

INSULT ÄRATAS

Michael Schmiederer sai 34-aastaselt insuldi. Selle ajani tundis ta end täiesti tervena. Ja järsku – intensiivravi osakond. Ta sai vaevalt rääkida ning veidi ühte jalga ja kätt liigutada. «Miks mina?» küsis ta endalt. Teda täitis kange viha.

RATASTOOLIS ALLA

Süüdlase leidis ta kiiresti – see oli Jumal. Teda tundis ta seni tegelikult vähe, aga nüüd oli Ta ideaalne sihtpunkt pahameelele. Michaeli elu oli heal järjel. Aastaid oli ta ohtralt pidutsenud, elus oli olnud afääre ja ehk ka liiga palju töörabamist. Ja nüüd järsku selline löök!?

Mõne päeva pärast märkas ta, et suudab jälle täielikult liikuda ja rääkida. Ta oli tänulik. Üks mõte käis tal läbi pea: «Kui ma nüüd surnud oleksin, oleksin tuhat protsenti ratastooliga põrgusse sõitnud!»

ULGUV SÕDUR

Kliinikust välja saanud, hakkas ta otsima. Üks pastor vastas tema küsimustele Jumala ja Piibli kohta, ta sai vestlustest tröösti ja head nõu. Kaks aastat järjest külastas ta selle koguduse jumalateenistusi. «Ma sain Jumalaga ühendusse. Aga aja jooksul jäi midagi puudu: jumalateenistused olid kuivad ja need ei andnud mulle enam midagi.»

Täis kahtlusi läks ta kutse peale ühte vabakirikusse. Vaevalt olid esimesed helid kõlanud, kui ta ulguma hakkas – pikaaegsele elukutselisele sõdurile oli see tõeliselt piinlik. «Ma tundsin end kõlbmatuna ja patusena ning samal ajal täiesti vastuvõetuna ja hoituna. Kõik mu sees keerles ringi.»

AJAS SÕBRAD NÄRVI

Nädal aega hiljem rääkis ta ühele koguduse kaastöölisele oma igatsusest Jumala järele. Kas ta võiks teda edasi aidata? See küsis vastu: «Kas kohe või hiljem?» Järgnes palve ja Michaeli jaoks tema elu kõige mõjuvam kogemus: «Ma ei ole ei oma laste sünni puhul ega enda pulmas sisemiselt nii rõõmus olnud.»

Nüüdseks 40-aastane mees sukeldus kristlase seiklusrikkale eluteele. Ta rääkis kõigile oma uuest õnnest. «Tõenäoliselt ajasin ma mõned tõsiselt närvi,» ütleb ta naerdes. Peatselt hakkasid ka tema naine ja mõned sõbrad käima koos Jeesusega. Oma suure ande – jutuga inimesi vaimustada – andis ta nüüd Jumala kätte.

VÄHIDIAGNOOS

2017. aastal sai ta vähidiagnoosi – oma pulma-aastapäeval. «Muidugi oli see mulle šokk. Aga Jumal oli sel ajal nii reaalne, nagu ma enne ega pärast pole kogenud.» Tema ja ta naine sattusid teineteisest sõltumatult korduvalt samadele piiblisalmidele. Diagnoosi saamise päeval oli selleks Psalm 46,2: «Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses.»

Vahepeal oli tal veel südameoperatsioon ja pika puudumise pärast kaotas ta töökoha. Kes Michaeli kohtab, näeb kõigele vaatamata rõõmsat pereisa: «Ma tean, et koos Jeesusega lõpeb kõik hästi, juhtugu mida iganes.»

SIMON LAUFER
idea Spektrum

 

LOOTUS KASVATAS LOOTUST

Valga EKB Kogudusel «Lootus» oli töökas suvi. Selle koguduse tugevuseks on ikka olnud laste- ja noortetöö, mille üheks osaks on suvised laagrid. Tänavu korraldati neid kolm.

KURVA MINEVIKUGA BESLAN

Aastaid tagasi tekkis kogudusel kontakt Beslaniga Põhja-Osseetias. Terroristid hõivasid seal 1. septembril 2004 koolimaja ja surma sai ametlikel andmetel 344 tsiviilisikut, kellest 186 olid lapsed (loe intervjuud Kuulutajast nr 9/203 (2006)!). Loomulikult vajavad sealsed inimesed vaimulikku abi, kuigi tragöödiast on juba palju aastaid möödunud.

Tänavu korraldas Lootuse kogudus Beslanis laagri, kus osales 53 inimest. Tahtjaid oli rohkemgi, aga kõik ei mahtunud laagrisse. Lapsed võtsid avalikult evangeeliumi vastu, arutasid Pühakirja üle, esitasid küsimusi Jumala kohta ja sellest, kuidas nad peaksid oma elus käituma.

Algul olnud raske otse kõneleda Jeesusest Kristusest, Tema päästvast ohvrist. Suurem osa lastest elavad kodudes, kus peetakse kalliks ja säilitatakse osseedi rahva traditsioone. Aga aastate jooksul on lisandunud ka julgust.

Üks kohalik nooruk, kes alles viiendal katsel laagrisse pääses, andis tunnistuse: «Miks kõik, mis asub laagrist väljaspool, on selline tühi, täidetud viha, kurjuse ja kättemaksuga? Meie laager on kodu, tugipunkt, varjupaik, kus on soe, meeldiv ja mugav.»

LASTELAAGER EESTIS

Kodumaal korraldati kaks viiepäevast laagrit – üks lastele ja teine teismelistele. Jumal andis väga hea ilma – kõik kümme päeva paistis ere päike, kogu plaanitu sai teostada: mängud ja sport, piiblilood värskes õhus, ujumine, lõke. Jumal andis laagrilistele ka tervist ja hoidis traumade eest.

Lastelaagris oli 26 last vanuses 7–11 aastat, kümme neist tulid kristlikku laagrisse esimest korda. Personaliküsimuse lahendasid teismelised, kes olid täiskasvanutele headeks abilisteks. Neid valmistati ette kevadest peale, sest seni olid nad olnud lihtsalt osalejad ja näinud laagrist ainult seda külge. Jumal näitas järjekordselt, et Ta võib nõrkuse muuta tugevuseks!

Kõige olulisem on see, millise mõju laager jätab. Matvei, üks kõige noorematest laagrilistest, läks pärast külla oma sõbrale, kellel oli mitu päeva olnud kõrge palavik. Matvei ema läks haige poisi emaga teed jooma ja juttu ajama, aga Matvei jäi sõbra juurde ja ütles talle: «Sa ju ei taha enam haige olla? Vaja on palvetada ja Jumal aitab sind!»

Nad tõusid ja Matvei palvetas oma sõbra tervise pärast. Järgmisel päeval palavik langes ja Matvei rääkis oma emale, kuidas nad palvetasid ja Jumal vastas. Ema ja ka laagri korraldajate jaoks oli see tunnistus, et Jumal töötab laste südametes.

TEISMELISTE LAAGRIS OLI PROBLEEM

Teismeliste laagris olid 12–16aastased, kokku 24 inimest, kellest 13 olid laagris esimest korda. Laagri teemaks oli «Võimaluste akadeemia». Noored astusid akadeemiasse eesmärgiga avastada ja näidata teismeliseea suuri võimalusi. Juba selles eas on võimalik võtta vastu tähtis otsus oma elus – järgida Issandat ja teha Tema jaoks olulisi tegusid! Teismeline ise ja tema vanus on väga väärtuslikud Jumala silmis!

Laager ei möödunud probleemideta. Teisel päeval said juhid teada, et nooremate poiste komandos kiusati väiksemaid. Oli väga kurb vaadata, kuidas esimest korda laagrisse tulnud poiste mulje kristlikust laagrist rikuti. See võib lapse täielikult kristlusest eemaldada. Probleem tuli samal õhtul lahendada.

Esimene mõte oli saata pahandusetekitajad koju ja neid tõsiselt noomida. Aga Püha Vaim esitas vaikselt küsimuse: «Kas tõesti need pahad poisid ei vaja minu armastust?» Meenus piiblikoht, et terved ei vaja arsti, vaid haiged.

Lastevanemad, kes tulid laagrit kontrollima, hindasid olukorda ja nõudsid, et laagrisse jääksid kas ühed või teised. Juhid palusid võimalust veel poistega kõnelda.

Pärast vestlust muutus see komando laagri kõige sõbralikumaks. Järgmisel hommikul ühed katsid söögilauda teistele ja teisel hommikul oli vahetus. Mitte keegi ei sõitnud koju. Kõige raskem on edu saavutada oma südames, iseloomus ning osata kustutada konflikte ja uhkust. Selle lühikese aja jooksul kogesid poisid võitu! Kõigil, kes mõtlesid sellele, olid pisarad silmis.

Sellel aastal kinnitusid lapsed eriliselt pärast laagrit koguduse külge. Jumal kinkis palju hinnalisi hetki ja kogudus on lõpmatult tänulik Tema tehtu eest! Ees on veel palju tööd ja kogudus palub eestpalvet.

Koostatud Lootuse koguduse noortejuhtide tunnistuste põhjal

 

KAEVUD AFGANISTANILE

Afganistanis saab lähemal ajal valmis 150. kaev, mille on ehitanud rahvusvaheline abiorganisatsioon Shelter Now. Nende abil on üle 30 tuhande inimese saanud ligipääsu puhtale joogiveele.

150. kaevu toetas oma annetusega Braunschweigi (Saksamaa) ühe baptistikiriku rahvusvaheline jalgpallimeeskond. Sellesse kuuluvad mängijad 13 rahvusest, kes on pärit Saksamaalt, Venemaalt, Türgist, Süüriast, Nigeeriast, Argentinast ja Afganistanist.

Kaevude ehitamine käib 2012. aastast. Sellest ajast peale on perekonnad, koolid, lasteaiad ja kogudused igaüks annetanud vähemalt 950 eurot, et afgaani külad endale puhta vee saaksid. Üks kaev maksab keskmiselt 1900 eurot. Kui annetustest tuleb vähemalt pool, siis paneb abiorganisatsioon omalt poolt ülejäänud summa juurde.

Puhas joogivesi on üks olulisemaid probleeme vihmavaeses Afganistanis. Ka sel suvel kannatas maa suure kuivuse ja veepuuduse käes. Tänu kaevudele ei pidanud külaelanikud enam veenõudega kilomeetrite taha minema või jõest musta vett jooma.

Sellise kaevu üle võis juunikuus rõõmu tunda näiteks üks Kabuli provintsi tütarlastekool. «Me olime varem sageli haiged, kuna ei saanud piisavalt vett juua. Tänu kaevule meil seda probleemi enam ei ole,» ütles üks õpilane kaevu sissepühitsemisel ja tänas sponsoreid. Koolis õpib umbes 1500 tüdrukut.

Shelter Now tegutseb alates 1983. aastast Pakistanis ja alates 1988. aastast Afganistanis. Oma abiaktsioone rahastab ta suures osas annetustest.

Afganistani 34 miljonist elanikust on 99 protsenti moslemid.

idea Spektrum

 

LÜHIDALT

11. septembril otsustas Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu viia Kõrgem Usuteaduslik Seminar Tartust Tallinna. Pärast ümberehitustöid alustab seminar tööd Koskla 18 majas, kus asuvad ka liidu kantseleiruumid ning käib koos Allika kogudus.

1994. aastal Tartusse ehitatud seminarihoonest kasutati pärast päevaõppest loobumist õppetegevuseks vaid kolmandikku. Väga oluliseks kolimise põhjenduseks leiti olevat logistiline argument – Tallinnas ollakse kättesaadavamad potentsiaalsetele õppijatele.

Samal päeval valis vanematekogu liidu uueks peasekretäriks Sven-Joonatan Siibaki (26). Ta jätkab ka senist tegevust liidu noorsootöö juhina.

*    *    *

21.–23. septembrini kogunesid Tallinnas vanasse Noblessneri laevatehasesse ligi tuhat noort juubelipiiblipäevadele «Sinu lool on mõju». Sõnum puudutas noori, kellest suur hulk andis oma elu Jumalale või tegi uue pühendumisotsuse.

1979. aastal Nõmme Baptistikogudusest alguse saanud noortepäevad on läbi aastate olnud kohaks, kus kohtutakse kristlastest eakaaslastega üle Eesti.

 

ÜKS PILT

 

Tallinna Kalju Baptistikoguduse vanempastor

TARMO LIGE

ametissepanek 9. septembril 2018

1. Tallinna Oleviste koguduse ülistuskoor (dirigent Kersti Kuusk).
2. Jutlus kogudusele – Eesti EKB Koguduste Liidu endine president, koguduse endine pastor Meego Remmel.
3. Liidu president, koguduse endine pastor Erki Tamm (paremal) esitab Tarmo Ligele ametisseseadmise küsimused.
4. Õnnistust paluvad Meego Remmel, koguduse pastor Vilver Oras, Tarmo Lige isa pastor Aare Lige ja Erki Tamm.
5. Vaade saali.
6. Uus vanempastor abikaasaga.

Fotod: Kristi Jürma

 

kuulutaja@hotmail.com