Kuulutaja

   Kuulutajad 2018

   Kuulutajad 2017

   Kuulutajad 2016

   Kuulutajad 2015

   Kuulutajad 2014

   Kuulutajad 2013

   Kuulutajad 2012

   Kuulutajad 2011

   Kuulutajad 2010

   Kuulutajad 2009

   Kuulutajad 2008

   Kuulutajad 2007

   Kuulutajad 2006

   Kuulutajad 2005

   Kuulutajad 2004

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

   

NR. 1 (351) Jaanuar 2019 XXXI AASTAKÄIK

Sisukord

Algas Issanda aasta. Toimetaja kommentaar * Kuidas elada Soodomas õigena? Jutlus * Aktuaalne teema: Iisraelis käies avanevad silmad * Elukoolist kasvas elutöö. Intervjuu * Bidibidi madalikul kinni * Arst kaotab töö * Üks pilt * Antsla EKB Koguduse aastapäev. Fotod *

 

 

Milleks on katuses auk? Vist selleks, et taevas paistaks ja valgus sisse saaks. Kas tahame taevast näha?

Oleme alles jaanuaris, äsja tegime plaane uueks aastaks. Kas me taeva peale ka siis mõtlesime? Mida peaksime tegema, et sinna saada?

Jeesus ütles: «Teie olete alt, mina ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast» ja lisas, et inimesed surevad oma pattudesse, kui nad Temasse ei usu. Muidugi huvitas siis kuulajaid, kes Jeesus ikkagi on (Jh 8,23–25).

Suurem osa aastast on veel ees. Ehk peaks selle pühendama süvenemisele, kes Jeesus meie jaoks on ja koguma endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta (Mt 6,20)?

«Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam,» kirjutas apostel Johannes (Ilm 21,1). Usklikele saab uus taevas ükskord elupaigaks.

 

ALGAS ISSANDA AASTA

Toimetaja kommentaar

Tänavune aasta on Hiina kalendri järgi sea-aasta. Miks kõik võõrapärane meil nii palju tähelepanu äratab?

Siga on Eestis väga tavaline loom. Kõige rohkem näeme teda oma söögilaual. Mõnedki seaga seostatud nähtused on aga väga ebamugavad – sigadused, seanaha vedamine, seagripp, seakatk jms. Iisraelis oli siga põlu all, seda looma ei söödud.

Issanda aasta 2019 peaks meile palju rohkem sobima. Idamaa-asjad ei ole lihtsalt eksootika, nendel on ka usulised seosed. «Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette!» hoiatab meid Piibel (Ps 81,10).

OTSUSTAMISE AEG

Eesti erakonnad esitasid oma valimisnimekirjad ja iga inimene võib nüüd teada saada, keda tema kodukohas saab Riigikogusse valida. Natuke on veel aega otsustamiseks, kellele oma hääl anda.

Aastad on näidanud, et valitsejad muutuvad ruttu ebapopulaarseks. Meie väikesed naginad pole midagi võrreldes näiteks Prantsusmaal mitu kuud kestnud tänavaprotestidega, kus takistatakse liiklust, põletatakse autosid, lõhutakse kauplusi ja loobitakse politseid kõige kättesaadavaga. Alles hiljuti võimule saanud uus president ja tema meeskond on järsku muutunud vihatavateks. Keda peaks nende asemele panema, kas veel uuemaid, kutsuda vanad tagasi või anda võim nendele, kes autode põletamisega elu paremaks loodavad muuta?

Ei ole normaalne, kui loogilisi seletusi ja plaane ei usuta, vaid lähtutakse ülespuhutud valimisloosungitest. Kas ei ole imelik, kui üks erakond lubab pensione tõsta sada eurot ja teine trumpab ta üle, lubades kakssada, kolmas aga tõstaks keskmise pensioni koguni kahekordseks? Kui keegi teeks arvutuse ja ütleks, palju tegelikult pensioni tõsta saaks, siis teda vist ei valitaks...

Riigikogu ei esinda iseennast, vaid erinevaid valijate gruppe. Kui ühe saadiku valija saaks kokku teise saadiku valijaga, millest nad siis räägiksid? Valijate hulgas on ettevõtjad ja nende töölised, meedikud ja nende patsiendid, pensionärid ja nende järeltulijad, pealinlased ja provintslased jne. Riigikogu tõsiseltvõetav saadik peab arvestama sellega, keda tema erakond esindab. Nii lähebki ta vaidlema teise saadikuga, kes esindab teist valijaterühma. Nad peavad vastuolu ära lahendama viisakalt Riigikogus, mitte saatma rahvast tänavatele.

Oma huvide vale hindamine viis rohkem kui sada aastat tagasi Venemaal absurdse revolutsioonini, mis ei toonud kellelegi õnne. Eliidiviha pühkis minema need, kes midagi teha tahtsid ja oskasid ning loomulikult ise halvasti ei elanud, samas jäid «revolutsionäärid» vaesemaks kui nad eales nende «rikaste» võimu all olnud olid. Nende juhid muidugi ei jäänud vaeseks.

«Siis ma võtsin teie suguharudest peamehi, tarku ja tuntud mehi, ja panin nad teile peameesteks, tuhande, saja, viiekümne- ja kümnepealikuiks ja ülevaatajaiks teie suguharudele,» meenutas Mooses varasemaid aegu ja oma väga õiget otsust (5Ms 1,15). Aga kindlasti on vajalik, et valitsejatel oleks Jumala õnnistus.

MIS SAAB BREXITIST?

Suurbritannia ei suuda Euroopa Liiduga kokku leppida, kuidas lahutus tulema peaks. Raske on hoomata, mis parajasti toimub, uusi uudiseid tuleb iga päev. Briti peaminister lubas Brexiti igal juhul toimumist 29. märtsil. Kas lepinguta või lepinguga ja millise lepinguga, selles ongi küsimus.

Küllap oleks lihtsam, kui Suurbritannias tahaksid kõik inimesed ühte ja sama asja. Aga mõned ei tahagi Euroopa Liidust lahkuda, teised tahaksid uut referendumit jne. Kui otsustati Euroopa Liidust välja astuda, oli selle poolt väga väike enamus. Kui teha uus referendum ja tuleb sama väikese enamusega otsus sinna jääda, kas siis tuleb rahu? Ilmselt mitte.

Eesti on Brexiti mõju korra juba tunda saanud, kui meie eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus nihkus pool aastat ettepoole. Tuli kiirustada, aga saadi hakkama. Milline saab olema Brexiti tegelik mõju, seda ei oska keegi veel ennustada. Eesti on selles protsessis väga väikese tähtsusega tegelane.

Ka Eestis on eurovastased olemas. Kui Suurbritannia lahkumise üle käivad vägevad läbirääkimised, sest tegemist on maailma ühe võimsama majandusega riigiga, siis Eestist sõidetaks lihtsalt üle – meil tuleks teiste esitatavad tingimused alla neelata. Jumal on muutnud aegu ja hoidnud aegu. Praegu vajame Tema hoidvat kätt. «Ükski pole nii püha kui Issand, sest ei ole muud kui sina, ükski pole kalju nagu meie Jumal» (1Sm 2,2).

 

KUIDAS ELADA SOODOMAS ÕIGENA?

«Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna; Lott läks teele hommiku poole ja nad lahkusid teineteisest. Aabram jäi Kaananimaale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees.» (1. Moosese 13,11–13).

Lugedes Piiblist Loti Soodoma linnast põgenemise lugu, jõuavad mõtted tahtmatult meie tänapäeva elu ja probleemide juurde, mis tunduvad olevat Soodoma omadele hämmastavalt sarnased.

Ega me Soodomast kuigi palju ei tea. See oli Surnumere orus asuv kaubalinn, sellel oli oma kuningas ja seal tehti palju pattu. Nii palju, et see oli ületanud Jumala taluvuse piiri ja Ta otsustas linna hävitada. Me teame ka seda, et Aabrami vennapoeg Lott valis Soodoma endale elupaigaks ning see tõi ta ellu palju sekeldusi ja ebameeldivusi.

Vähesele informatsioonile vaatamata on Soodom väga kuulus. Tema kuulsus on kandunud aastatuhandete taha, meie päevadeni välja. Ka tänapäeval kasutatakse sõna «Soodom» pahelise ühiskonna sümbolina ja seda tunnevad ka need inimesed, kes ei kuulu kirikute liikmeskonda.

Piiblis ei kirjeldata täpselt, kuidas Soodomas elati ja mida seal tehti. Võib arvata, et tehti kõike, mida rikutud inimloomus suudab välja mõelda. Jumal ei leidnud Soodomast isegi kümmet õiget. Kõik sealsed inimesed olid pahedest haaratud. Patt oli saanud selles linnas elunormiks. Sellisesse linna sattus jumalakartlik Lott.

Me ei leia Piiblist väga selget otsust, kas Jumal pidas Lotti piisavalt õigeks või päästeti ta Aabrami ja tema palvete pärast. Igatahes oli Jumal Soodomat hävitades otsustanud Lotile ja tema perele armu anda. Siiski jääb Loti lugu lugedes mulje, et ta polnud suutnud hoiduda ennast määrimast selles pahelises keskkonnas.

OMA VÕI VÕÕRAS?

Lott oli sulandunud Soodoma ühiskonda. See, et ta istus linna väravas, tähendab, et ta kuulus linna tähtsamate ja mõjukamate isikute hulka. Ta jagas vastutust selle linna käekäigu eest.

Lott nimetas Soodoma mehi vendadeks, need aga nimetasid Lotti võõraks: «Ise on tulnud võõrana elama, aga tahab olla kohtumõistjaks!» See näitab, et Lotil polnud vajalikku positiivset mõju linnale. Ta ei suutnud inimeste eluviise ja tõekspidamisi muuta. Lott oli sattunud keskkonda, mis oleks ta peaaegu hukutanud. Ta polnud leidnud head vastust küsimusele, kuidas elada Soodomas õigena.

VÕIME SATTUDA SOODOMASSE

Või elame me juba seal? Kas me elame ühiskonnas, kus patu määr juba läheneb Jumala taluvuse piirile?

Igas ühiskonnas leidub kurjategijaid – ebamoraalseid, valelikke, vägivaldseid inimesi, selliseid, kes ei hooli inimeste ega Jumala seadustest. Kuni ühiskond sellised inimesed hukka mõistab ning püüab neid korrale kutsuda, enda hulgast välja tõukab, seni on veel lootust. Kui patt muutub elunormiks kogu ühiskonnale, siis on asi halb.

Sellises olukorras kaob orientiir ja mõõdupuu. Puudub positiivne eeskuju. Uus põlvkond võtab süümepiinadeta üle eelkäijate eluviisi, lisab sinna omaltpoolt ühtteist juurde ja arvab, et nii ongi hea ja õige. Paheline ühiskond muutub aina pahelisemaks.

Istudes pühapäeva hommikul kirikus jumalateenistusel, on tunne, et see kõik on meist kaugel. See on hirmus asi küll, aga meid see ei puuduta. Kui läheme koju, loeme läbi paar ajalehte, vaatame ära mõned telesaated, kuuleme naabritelt uuemaid linnauudiseid, on pilt hoopis teistsugune.

Sulle tehakse selgeks, kui väiklane, kitsarinnaline ja hoolimatu sa oled, kui püüad piirata inimeste õigust ja vabadust teha kõike seda, mis meeldib ja mida Soodomaski tehti. Ühiskond muutub päevpäevalt leplikumaks patu suhtes, uskudes, et vabadus kõigist piirangutest teebki õnnelikuks. Selles tendentsis on tugevasti Soodoma hõngu.

Võiksime ju öelda – kui ei saa hakkama, mine ära. Aga kuhu minna? Soodoma kõrval oli Gomorra, see oli samasugune. Teise riiki? Teisele mandrile? Igal pool on samad suundumused, meist on isegi kaugele ette jõutud.

Sul võib olla väike Soodom su kodumajas, kus naaberkorterites toimub asju, millest on raske rääkidagi. See võib olla su töökohal, kus sa oled sunnitud taluma Soodomale iseloomulikku mentaliteeti. See võib tungida su sugulaste ja hõimlaste ning pereliikmete hulka.

PÜHAKIRI JUHATAB

Me peame olema valmis elama ka ühiskonnas, mis sarnaneb Soodomale. Sellepärast tahaksin esile tuua mõned Pühakirja nõuanded, millest võiksime juhinduda ja jõudu ammutada.

2Kr 6,17–18: ««Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,» ütleb Issand, «ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,» ütleb Kõigeväeline Issand.» Nagu ma juba ütlesin, pole meil alati võimalik pahelisest keskkonnast territoriaalses mõttes ära minna. Ja kui saamegi minna, siis pole kerge leida uut kohta, mis oleks eelmisest moraalses mõttes parem.

Aga kui füüsiliselt ei ole võimalik Soodomast eralduda, siis tuleb hoida vaimset distantsi. Ega seegi pole kerge. Meil on naabrid, töökaaslased, suhtlusringkond, kellega me päevast päeva kokku puutume. Sagedane koosolemine muudab ikka lähedaseks. Suhtlemise käigus saame paratamatult osa teiste juttudest, mõtteviisist, ellusuhtumisest. Räägitakse ju igasugustest asjadest, ka oma patustest seiklustest, abieluvälistest suhetest jne. Alati ei saa ka teistele vastu vaielda ja moraali lugeda. Me oleme sellesse kollektiivi, sellesse mikroühiskonda kaasa haaratud.

See lähedus ei tohi aga saada nii suureks, et muutume nö viisakusest sallivaks teise patu suhtes. Meie lähedalolu peaks pigem jääma häirivaks, mis tekitab ebamugavust, lausa kipitust, nagu seda teeb soolatera, mis on haava peale sattunud. «Teie olete maa sool,» ütles Jeesus (Mt 5,13). Meie kohalolek peaks takistama ühiskonna roiskumise protsessi, nagu seda teeb sool lihapotis.

Apostel Peetrus tuletab meelde: «Ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas – käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval» (1Pt 2,11–12). Tuleb meeles pidada, et me oleme võõrad selles maailmas. Võõrad patusele, pahelisele, ohjeldamatule eluviisile. Võõrad lodevale ja eesmärgitule eksisteerimisele. See pole häbiasi, vaid nii peabki olema. Ef 5,11: «Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid!» Paulus kutsub sellega meid üles hoidma vaimset distantsi selle mõtteviisi, elustiili ja viljatute tegudega, millega me olude sunnil kokku puutume.

Seda distantsi on raskem tajuda ja hoida just noorematel. Neil puudub enamasti jumalakartlik pärimus, isiklikult kogetud positiivne eeskuju, mida järgida. Puudub ka selge stiimul vastu seista ühiskonna survele. Sellepärast omandavad just lapsed ja noored kergesti oma mängu- ja koolikaaslaste eluviisi ja tõekspidamised.

Veel üks oluline nõuanne on kirjas 2Kr 6,14: «Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega?» Ikkes vedamine on midagi muud kui vankri kõrval kõndimine. Iket kasutati vanasti veoloomade adra või koorma ette rakendamiseks. See ühendas kaks looma kokku, nii et nad said liikuda ainult koos ühes suunas, ühesuguse kiirusega. Nõrgem loom pidi oma tahte allutama tugevamale. Niisuguse sõltuvuse eest hoiatab Paulus Korintose koguduse liikmeid ja see hoiatus on väärtuslik ka meile.

Asudes aktiivselt kaasa lööma mõnes ürituses või juhtima mõnda kollektiivi, organisatsiooni või riiki, ei saa me seda teha üksinda. Me sõltume kaaslastest – ametnikest, erakonnakaaslastest või aktsiaseltsi juhtidest. Kokkulepete, lepingute, seaduste ja tavade kaudu oleme teistega seotud. Me ei saa minna teises suunas ega pöörata tagasi. Me oleme ühendatud nähtamatu ikkega. Meid allutatakse enamuse või tugevama tahtele.

Lott kuulus ilmselt Soodoma linna vanematekogusse, aga mitte tema ei juhtinud teisi, vaid nähtamatu ike vedas teda koos Soodoma rahvaga hukatuse poole. Peab olema väga tugev, et sellises olukorras hakkama saada. Lott ei tulnud toime. Kas me võime olla kindlad, et tuleme toime? Me ei pruugi olla nii tugevad nagu olid Joosep ja Taaniel, kes suutsid püsima jääda.

Meil tuleb edasi elada selles maailmas, mis on jõudsalt lähenemas Soodoma tasemele. Meil pole siit kuskile minna. Me ei tohigi siit ära minna, sest meid on siin vaja. Aga me peame hoidma seda vaimset distantsi ja hoiduma pahelise ühiskonna hukutavast haardest kaugemale. Samas ei tohi me jääda ka ükskõikseteks hukatuse pealtvaatajateks.

OLE TEEJUHIKS

Aastaid tagasi lugesin ajalehest ühest laste joonistusvõistlusest. Selle teemaks oli «Laps ja vägivald». Võitjaks osutus kuueaastane Brita, kelle töö allkirjaks oli «Valu paistab läbi käte». Oma joonistuse kommentaariks ütles see väike tüdruk: «Sa võid käed näo ette panna, kui on paha või kui nutad, aga valu sellest ära ei kao.» Me elame maailmas, kus on liiga palju valu. Seda valu ei saa varjata.

Me ei saa maailmast valu ära võtta, aga me saame teed juhatada sinna, kus valu ei ole. Sellepärast ongi nii tähtis, et me hoiaksime oma südamed puhtad, sest ainult puhtad südamed eristuvad taevatähtedena Soodoma pimedas öös ja näitavad otsijale õiget teed. Kuidas elada Soodomas õigena?

Kuidas olla taevatäht tänapäeva ühiskonnas? Andku Jumal ise tarkust leida igas olukorras kõige parem lahendus. Aga pidagem meeles ka seda, et ainult meie õiged teod ei päästa meid hukkumisest. Tõeliselt päästab vaid Jeesus Kristus, kes on TEE, TÕDE ja ELU (Jh 14,6). Ainult Temal on meelevald meid Soodomast välja viia. Laskem Tal siis seda teha!

ENDEL LOHU
emeriitpastor

 

IISRAELIS KÄIES AVANEVAD SILMAD

Aktuaalne teema

MARGIT PRANTSUS on Pereraadio toimetaja ja juudi kultuuri huviline. Kuulutaja palus temalt intervjuu, sest 27. jaanuaril on holokausti ja inimvastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev.

Mõned ütlevad, et mis meil selle päevaga tegemist, juute tapsid sakslased, mitte eestlased.

Ega seda päeva ei tähistatagi nende pärast, kes tapsid, vaid nende pärast, keda tapeti. 27. jaanuaril 1945 vabastas Punaarmee natside Auschwitz-Birkenau surmalaagri. Päeva tähistamine sai alguse 1996. aastal Saksamaal kui natsionaalsotsialismi ohvrite mälestuspäev. 1998. aastal algatas ohvrite globaalse mälestamise Rootsi peaminister Göran Persson.

Eesti ühines sellega ametlikult 2007. aastal, aga juba 2003. aastast kogunevad 27. jaanuaril kristlased Klooga koonduslaagri juurde mälestusmärgi ümbrust koristama ja tseremooniale. Sinna tulevad ka Tallinna sünagoogi esindajad. Nad tõdevad iga kord, et näe, te olete kõik juba ära koristanud, me ei jõudnudki. Meil on nendega hea läbisaamine.

Kuidas Sinust sai juudi kultuuri huviline?

Ma mõistan neid inimesi, kes ütlevad suurtele Iisraeli-sõpradele, et mis te räägite kogu aeg Iisraelist, kas muid teemasid ei ole. Eks see ole ilmutuse küsimus. Ma sattusin esimest korda Iisraeli 2004. aastal turistina. Mind puudutas see väga. Enamik sündmusi, millest Piiblist loeme, toimus ju Iisraelis ning Pühakiri saab seal elavaks. Mõtlesin, et Jumal, kui ma saan seda maad ja rahvast kuidagi õnnistada, siis kasuta mind. Pool aastat hiljem õnnestus mul minna sinna piiblikursustele. Ma jäin sinna kolmeks aastaks. Püüdsin sulanduda sellesse ühiskonda, mitte ainult vaadata seda kui turist ja hakkasin heebrea keelt õppima.

Kui ma tagasi tulin (vahepeal olin ka Eestis käinud), siis tajusin, et Iisrael on mu südames. Kui esimene inimene mulle Eestis ütles, et hakka nüüd meile heebrea keelt õpetama, siis läks mul nagu pirn peas põlema. Mul on olnud sadakond õpilast. Ma olen laulnud juudi laule, kirjutanud artikleid, teinud raadios saateid.

Kas Sa vanast heebrea keelest saad aru?

Kahjuks ei ole mul sellist harjumust, et loeksin iga päev heebreakeelset Vana Testamenti. Uus keel on märksa laiem kui vana keel, aga kindlasti ei ole mul niisuguseid teadmisi vanast keelest, mida õpetavad usukoolid. Kes tahab vana keele pealt uuele üle minna, peab sisuliselt nullist alustama. Uuelt vanale minna on lihtsam.

Mida teevad eestlased heebrea keelega?

Algul olid minu õpilased enamvähem kõik kristlased, lõpuks olid umbes pooled. Nad tahtsid hakata Vana Testamenti algkeeles lugema. Mõni oli ka sellise ilmutusega, et taevas räägime niikuinii heebrea keelt, hakkame siis õppima. Ülejäänud poole hulgas oli juute ja neid, kes hakkasid juudiga abielluma või läksid Iisraeli õppima.

Kas Sinu Pereraadio saated on kõik Iisraeli-teemalised?

Loomulikult on mul ka muid teemasid. Iisraelist on kaks pidevat saadet. Igal esmaspäeval on Iisraeli-minutid ehk lühiuudised Iisraelist. Räägin seal sellest, mida peavoolu või juudi meediast kohe ei leia.

Teine on tunniajane saade «Läbi Iisraeli», mis on eetris üle nädala. Teen seda koos Heli Metsalaga. Seal tutvustame Iisraeli erinevaid kohti. Alustasime Põhja-Iisraelist ja oleme jõudnud Jeruusalemmani. On tulnud ka muid Iisraeli-teemalisi saateid teha.

Kas Sa jälgid Iisraeli meediat?

Kuidas muidu panna neid saateid kokku? Minu viimases raamatus «Kommenteeritud juudi jutud. 70 tõestisündinud lugu» on alguses pikk peatükk allikatele pühendatud. Ma ei püüa neid salajas hoida.

Mitu raamatut Sa oled kirjutanud?

Nüüdseks olen kirjutanud kolm raamatut. Esimene oli «Minu Iisrael» kaks aastat tagasi. Aasta tagasi ilmus «Kommenteeritud juudi anekdoodid». Nüüd ilmus kolmas. Tegelikult on juba järgmised raamatud ettevalmistamisel.

Kas Piibli-Iisraeli fänn peab olema tänapäeva Iisraeli poliitikaga nõus?

Absoluutselt mitte. Kui vaatame Piiblisse, siis seal ka ei olda kogu omaaegse poliitikaga nõus. Inimene on mõtlev olend. Rahuliku elu võimaldamine sealseid olusid arvestades on praegusel Iisraeli valitsusel siiski üsna hästi õnnestunud. Ma ei tundnud kolm aastat Iisraelis elades erilist ohtu. Iisraeli sõbrana ei kiida ma küll kõigele takka, näiteks et juudid on head ja araablased pahad. Ma nii primitiivselt ei mõtle.

Soovin kõigile julgust rohkem mõelda, olla avatud uutele asjadele ja kindlasti, kui on võimalik, külastada Iisraeli. Võttes Pühakirja kätte ja käies avatud silmadega tänapäeva Iisraelis, saavad väga paljud küsimused vastuse ja kindlasti tekib ka uusi.

Täname!

 

ELUKOOLIST KASVAS ELUTÖÖ

Pastor ja Eesti EKB Koguduste Liidu endine president HELARI PUU sai 60-aastaseks. Kuigi Kuulutaja on teda korduvalt intervjueerinud, teeme seda jälle.

Sa olid kunagi üks Oleviste poistegrupi Konsiil liikmetest. Mida see Sulle andis?

Priit Rannutil oli õigus, kui ta meile omal ajal ütles: «Poisid, see on teile kõva elukool.» Ta pidas silmas meie tegevust Oleviste noorte hulgas ja laiemaltki. Ma pean ennast meeskonnainimeseks ja see sai alguse Konsiilist. Me olime koos nii palju kui vähegi võimalik. Meist said sõbrad ja see liitis meid veel rohkem. Kuidagi meil klappis omavahel ja siis tekkisid kogudusliku teenimise võimalused.

Väga palju motiveerib see, kui sinuga on samaealised ühiste vaimulike huvidega inimesed. Me istusime vahel öid üleval ja tegime Indrek Luide töö juures sauna, arutasime elu. Aga me lugesime ka Pühakirja ja diskuteerisime. Need noorteüritused, mida me korraldasime, olid väga hoolega läbi mõeldud.

Sina vastutasid Konsiilis muusika eest.

Ma ei mäleta, et ma ainuisikuliselt oleks muusikajooni paika tõmmanud, aga minu käest oodati selles osas suuremat panust. Laulsin ka ansamblis «IXTYƩ» selle asutamisest saadik. Tihti tuli laulda soolot. Armastan tänaseni laulmist.

Hiljem töötasid Sa klaverivabrikus, mis on ju ka muusikaga seotud.

Kuna ma jäin pingereaga Tartu Ülikoolist välja, siis sõjavägi korjas mu ära. Kui tagasi tulin, töötas naabrimees klaverivabrikus ja seal oli hädasti vaja tootmisosakonna meistrit. Ta soovitas mind kui korralikku noormeest, kes just sõjaväest tulnud. Ma jäin sinna neljaks-viieks aastaks. Läksin klaverivabrikusse ilma igasuguse erialase ettevalmistuseta. Kujunes nii, et minu alluvuses oli kolm brigaadi ja nelikümmend inimest. See oli järgmine tõsine samm elukoolis.

Sa läksid 1984. aastal Kohilasse pastoriks Kaljo Raidi järel. Kas ta oli hea «eelmine pastor»? Mõnikord võib eelmine uue suhtes kriitiline olla.

Ta oli ikka erakordselt hea. Ma õppisin tema käest kõigepealt just seda, kuidas ühel päeval oma amet üle anda. Tema süsteemsus, töövõime, armastus ja tähelepanu inimeste suhtes ning tohutu alandlikkus olid midagi sellist, milleni inimene ise ei küüni, see on Jumala arm. Ta oli minu suhtes alati väga toetav ja abivalmis.

Joosep Tammo kutsus Sind liidu asepresidendiks ja soovitas pärast enda asemele presidendiks.

Seetõttu paningi 1992. aastal Kohilas ameti maha ja olin täisajaga asepresident. Oli uute aegade algus. Liidu elu korraldamisel nii sisse- kui väljapoole oli nii palju tegemist, et oli vaja kolme inimest ametisse. Joosep Tammo elas Pärnus ja töötas nn poole ajaga, käis harvem keskuses ning meie peasekretär Ruudi Leinusega olime täisajaga Tallinnas.

Liidu peasekretäri ülesanneteks olid kantselei juhtimine, suhtlemine riigiga ja kõikvõimalikud juriidilised teemad. Mina külastasin kogudusi, tegin vaimulikke talitusi, minu otsene kohustus oli noortetöö ülevaatamine. Sinna juurde tulid mahukad välissuhted ja mina olin tol ajal nende väheste hulgas, kes oskasid inglise keelt. Joosep Tammo ja Ruudi Leinus rääkisid mõlemad saksa keelt. Uutes oludes oli vaja muidugi nõustada kogudusi ja töötegijaid ning nende jaoks rohkem aega võtta, mitte ainult pühapäeva hommikul külalisena jutlustada.

Kas Sa asusid presidendiks valmis visiooniga, mida uut tuleb teha? Näiteks Valdustele panid Sina aluse.

Olin asepresidendina kuus aastat selles meeskonnas, kes liitu kujundas. Töötasime tõepoolest palju ühiselt, kolmekesi. Oli loomulik, et järgmine meeskond teeb mitmeid pooleliolevaid asju edasi. Samas oli mul julgust tõsisemalt meie põhikirjaga ja struktuuridega tegeleda. Laias laastus see struktuur töötab tänapäevani, mis tollal otsustati.

Valdused said ellu kutsutud 1998, minu esimesel presidendiaastal. See polnud mu nägemuses enne tööle asumist, aga mõeldes, otsides ja palvetades andis Jumal selle valguse. Algus polnud muidugi selline, nagu Valdused praegu on. Ma nägin, et vanematekogu laua ümber istusid peamiselt pastorid ning rahanumbritest ja igasugustest majandusseadustest arusaamine oli neile väga keeruline. Tekkis mõte, et kutsun kokku vennad, kes on oma erialal (majandus, rahandus, äri) midagi korda saatnud. Uskusin, et nad oskavad nõu anda ja aidata. Põhiline oli tagasi saadud ja üldse liidu kinnisvara teema ning kuidas majanduslikult hakkama saada.

Mõte ei olnud algul teise ringi kaupadega tegeleda, aga sinnani jõudsime üsna kiiresti. Tänases Valduste ja Sõbralt Sõbrale tegevuses on väga palju Meelis Kibuspuu nägemust ja energiat. Ma mäletan hästi Valduste kümnendat aastapäeva, väga palju küsimärke oli veel õhus. Alles sellest alates nägime püsivamaid tulemusi ja et midagi on kaela kandma hakkamas. Sellest omakorda rohkem kui kümme aastat hiljem pean ütlema, et Jumal on seda töölõiku väga õnnistanud nii tublide tegijate kui erinevate heade tulemustega.

Miks Sa kauem president ei olnud? Kuus aastat ei olnud ju piir?

Liidu põhikirja järgi oleksin võinud ametis jätkata, kuid tundsin, et ei soovi seda teha. Kõik, kes on seda ametit pidanud, teavad, et tekib tunne, et sinu osa on tehtud. Vaimuliku juhtimise töös konfessiooni (liidu) tasemel on väga tähtis igasuguste kokkulepete leidmine. See nn kirikupoliitiline pool väsitas mind. Oma tööd tegin alati innuga, rõõmuga ja tänutundega, aga kunagi tuleb hetk, kui saad valida, kas jätkata või pigem teha kohaliku koguduse tööd. Ja sa langetad valiku südame järgi.

Järgnes töö Euroopa Baptistiföderatsioonis, mis oli muidugi ka juhtimine ja kirikupoliitika veelgi laiemal pinnal. Siiski, seal on mõistlik süsteem, kus inimene on kaks aastat asepresident ja seejärel kaks aastat president. EBFi president on esindusamet, president juhatab juhatust ja aastakoosolekut, külastab liitusid, toetab ja abistab peasekretäri, kellel on igapäevaselt ametis oleva inimesena kogu föderatsioonist palju parem pilt.

EBFis oli väga huvitav aeg. Nägin, et Jumal töötab kõikjal, samas vahel väga erinevalt. Nägin, et inimestena oleme me üsna samasugused, aga meie juured, päritolu ja kultuur lisavad juurde «maitset ja värve». Usuasjades saame hakkama, kuigi ka Pühakirja tõlgendustes on ruumi mitmele arusaamale. Kristuse armastus teeb kõik võimalikuks.

Sinu ema, vend ja õed läksid nõukogude ajal Kanadasse. Kas Sa oled kahetsenud, et siia jäid?

Ma ei ole kahetsenud. Kui ema abiellus Toronto pastori Kaljo Raidiga, siis ma ei saanudki temaga kaasa minna. Olin tollal juba Kohila koguduses alustamas. Vend Viljar oli 21-aastane ja see oli viimane piir, kui lubati koos vanematega lahkuda. Ka kõige vanem õde Merle jäi oma perega siia. Kaks nooremat õde Laire ja Astra läksid muidugi koos emaga. Hiljem on igasuguseid mõtteid peast läbi käinud. On kutsutud tööle ja pakutud võimalusi, aga alati, kui olen sügavalt mõelnud ja palvetanud, siis on tulemuseks ikka see, et olen oma perega tänase päevani Eestis.

Sa töötad praegu päris palju ameeriklastega.

Mul on praegu kaks peamist rolli – olen misjonär ja Tallinna Allika koguduse pastor. Misjonäri osa kipub viimasel ajal vägisi suuremaks kasvama. Välja on mind läkitanud meie Ameerika sõprusliit Converge Worldwide, kellega oleme üle 20 aasta olnud sõprussuhetes ja kellega meil on 2010. aastal alla kirjutatud koostööleping. Arusaam, et väga suure raha eest Ameerikast kuskile misjonäri läkitamise asemel võiks leida usaldusväärseid inimesi kohapealt, hakkab tasapisi kasvama. Minu töö sarnaneb pilootprojektiga.

Mul on kolm peamist ülesannet. Esimene on korralduslik: vahendada inimesi, gruppe ja ressursse meie sõpradelt siiapoole. See puudutab põhiliselt Eestit ja Soomet ning natuke Lätit ja Rootsit.

Teine osa on toetada juhte, organiseerida koolitusi, toetada ja teha mentorlust. Presidendiajal nägin, et kui me panustame pastoritesse ja noortejuhtidesse, siis nemad omakorda, olles varustatud, panustavad edasi, nii me saame kuulutada ja võita rahvast Kristusele.

Kolmandaks on mul võimalik vabalt toetada liidu tegemisi. Olen vanematekogus ja üsna mitmes töögrupis ning komisjonis ja pean pastoriametit. See käib orgaaniliselt minu misjonitöö juurde.

Su isa ja vanaisa olid pastorid. Kuidas järgmise põlvkonnaga on?

Kutset vaimulikule tööle ei pärandata nagu kuningakrooni, see tuleb isiklikult Jumala käest. Meil abikaasa Ruthiga on kolm last: Margaret, Eduard ja Mirjam. Praeguseks oleme viie lapselapse vanavanemad. Mul on hea meel, et Margareti pere tegutseb Tallinna Kogukondade Koguduses. Mirjami tütar kasvas Allika pühapäevakoolist juba välja ja on noorte piiblipäevadel käija. Eduard leidis naise Türi Misjonikogudusest.

Lapselapsed annavad mu elule täiesti uue mõõtme ning täidavad päevi meeldiva sisuga. Väikesed inimesed on armsad ja tõsised kaaslased, nendega ei hakka kunagi igav.

Täname!

 

BIDIBIDI MADALIKUL KINNI

Kuigi Uganda on maailma üks kõige vaesematest maadest, on ta vastu võtnud üle miljoni põgeniku Lõuna-Sudaanist. Bidibidi laagris on umbes 220 tuhat inimest. Nad on enamasti puruvaesed, kel ei olnud võimalik lubada endale põgenemist üle Vahemere Euroopasse.

Ugandas võivad põgenikud vabalt liikuda, nad saavad kohe tööloa, pikaajalise elamisloa ja tüki maad. Bidibidi ümberasujate piirkonnas hoolitsevad abiorganisatsioonid maaga varustamise, tervishoiu ja koolide eest.

Kui palju Ugandas põgenikke tegelikult on, ei ole teada. Seepärast oli möödunud kuudel seal vastav rahvaloendus ja paistab, et Uganda on arvudega manipuleerinud. Siiski jääb Uganda suurimaks põgenikke vastuvõtvaks maaks Aafrikas.

Dennis (15) istub väikese tellishoone ees plasttoolil. Tema pilk on suunatud kaugele, kui ta alustab monotoonsel häälel jutustust oma kohutavatest läbielamistest alates 2013. aastast kestvast Lõuna-Sudaani kodusõjast. Tema vanemad mõrvati ja ta pidi pealt vaatama, kuidas ema maha lasti. Koos kahe vennaga tormas ta kodukülast minema, õed läksid kaoses kaduma. Neile kolmele jäid ainult riided, mis parajasti seljas olid.

Teel Uganda piirile kohtasid nad Harrietit (30) ja tema kolme last, kes olid samuti põgenemas, kuid olid natuke paremas seisundis. Orvud palusid noort naist, et nad võiksid tema perega liituda. Algul ei olnud ta nõus, aga siiski võttis naine kõik kolm oma hoole alla. Jõudnud laagrisse, jäid poisid, kellest ühel on langetõbi, püsivalt Harrieti juurde.

POLE TINGIMUSI

Miks hakkas Harriet nende eest hoolitsema? «Ma jäin ise väga vara vaeslapseks,» ütleb Harriet. Tema isa oli sõdur ja suri enne tütre sündi. Kui tütar oli nelja-aastane, suri ka ema. Omaenda tädi poolt kurjasti koheldud, oli ainult üks tee, kuidas pääseda – ta pidi mehele minema. Ta oli siis 16-aastane ja 17-aastaselt sünnitas esimese lapse.

Nüüd on ta kuue alaealisega Ugandas ja ei tea, kas abikaasa veel elab. Ta paneb kogu oma energia lastesse, et neil ükskord paremini läheks. Riiklikku sotsiaalsüsteemi seal ei ole.

Harriet on tugev naine. Ta teeb telliskivisid, mida kasutatakse siin lihtsate majade ehitamiseks, ja müüb neid. Elu kulgeb rasketes tingimustes: toit on lihtne, väljaehitatud tänavaid ei ole, koolis on suured klassid – Dennisi klassis on 119 õpilast. Elektrit ei ole, nii et kell seitse õhtul läheb hiiglaslikus laagris pimedaks. Ometi on kolm vaeslast Harrieti juures ankrusse jäänud ja hüüavad teda emaks.

LASTEST VABAKS

2013. aastast tegutsevas laagris elab hooldusperedes umbes 1300 saatjateta alaealist, kuid mitte alati ei õnnestu hooldajaid leida. Evans (16) on oma neljale õele-vennale ema ja isa eest – peres on veel Skovia (13), Charles (9), Nancy (6) ja Winnie (3). Nad elavad kahes pisikeses lagunenud hütis, laste riided on kulunud ja räpased. Evans tahaks külalistele oma lugu rääkida, aga ei jõua kaugele, vaid istub maha, paneb käed põlvede ümber, langetab pea ja nutab.

Lasteabiühing World Vision leevendab kõige suurema häda. Kahe kõige noorema jaoks pakutakse laagri lastekaitsekeskusest abi. Sotsiaaltöötaja on hoolitsenud selle eest, et kolm vanemat last võetaks kooli. Kõige hullem on, et Evans teab, et tema ema elab veel. Ta abiellus teise mehega ja jättis oma lapsed maha – Winnie oli siis aastane.

65% ON LAPSED

Lood ja saatused on sarnased – neist paistab suur häda ja ettekujutamatu vägivald. Mõned pidid pealt vaatama, kui nende vanemad tükkideks raiuti, teisi vägistati brutaalselt nende kodukülades või pikal põgenemisteekonnal.

Paljud abielumehed ja isad on sõjategevuses surnud või on sõdurid. Põhja-Uganda põgenikelaagrites on sellepärast ka väga vähe mehi: 65% on lapsed ja 15% naised. Seepärast teeb World Vision lastele pakkumisi. «Nad on kõige haavatavamad,» ütleb World Visioni vastutav töötaja, kohalik naine Enid Kabasinguzi Ocaya (42).

Samal ajal kui osa lapsi on traumatiseeritud ja ükskõikseks muutunud, on teistel veel suured unistused ja sihid alles. Nad tahaks kooli lõpetada, poliitikutena tagasi Lõuna-Sudaani minna ja maa üles ehitada, arstiks või pastoriks saada, nagu näiteks Morris. Ta kuulus Lõuna-Sudaanis metodistikirikusse. Piiblit loeb ta järjekindlalt ja on kindel: «Sellel maal on palju head, et koos normaalselt elada.» Kõige enam tahab ta oma kodumaale rahu.

TAGASI EI SAADETA

Kahe lapse ema Enidi sõnade kohaselt tuleb teiste hulgas üle piiri ka selliseid lõunasudaanlasi, kes ei ole vägivalda kogenud, küll aga kibedat vaesust, ja kes loodavad leida paremat elu: «Ühtegi põgenikku tagasi ei saadeta.» Uganda annab igaühele väikese tüki maad kasutada: 30 korda 30 meetrit, et nad saaksid midagi kasvatada ja enda eest ise hoolitseda, midagi müüa ja endale ulualuse ehitada.

Lähenemine on hea, leiab World Visioni Saksamaa eestseisja Christoph Waffenschmidt. Eesmärgiks peab olema, et põgenikud ühel päeval ise enda eest hoolitseda suudaksid. Arvestada tuleb sellega, et paljud jäävad Ugandasse kauaks. Telkide asemele peavad tulema telliskivimajad, väikestest istikutest suured põõsad kasvama, põgenikest saama ettevõtjad, kes juurvilju või küpsetisi väikestes putkades müüksid või väikeettevõtteid avaksid. World Vision aitab sellele kaasa nõndanimetatud kokkuhoiugruppides, kus laagrielanikud õpivad koguma, majandama ja investeerima.

KASU KOHALIKELE

Ugandale on meelepärane, et kohalikest elanikest ei minda mööda. Selline asula saab püsida ainult siis, kui pingeid ei teki.

Bidibidi on küll väga hõreda asustusega piirkonnas, aga see ei ole eikellegimaa. Umbes 90% piirkonna elanikest on moslemid, aga umbes 90% põgenikest on kristlased.

Enidi sõnul on kooseksisteerimine enamasti hästi õnnestunud, sest mõlemad pooled saavad kasu. 30% abirahadest läheb kohalike elanike kasuks, nende rahade abil ehitatakse näiteks suuri veepaake, veepumpasid või koolimaju.

ABI EI OLE ISETU

Miks Uganda seda kõike teeb? Paljud maa põhjaosa elanikud kannatasid alles hiljuti 1987. aastal asutatud kodusõja üksuse «Issanda vastupanuarmee» tõttu ja oskavad seda mõista, kui samas olukorras naabermaa abi palub.

Puhtalt isetusest ja ligimesearmastusest korruptsioonist haaratud Uganda kindlasti ei lähtu. Arvukate abiorganisatsioonide kaudu tuleb maale väga palju raha. Organisatsioonid töötavad koos kohapealsete kaastöötajatega, alaarenenud loodepiirkond saab kasutada autosid, bensiini ja toiduturge, ehitatakse välja maanteid ja mobiilivõrke. Sisemajanduse koguprodukt kasvab, majandus saab tõuke. «Euroopa seisukohalt on tähtsad stabiilsed poliitilised suhted koos tugeva tsiviilühiskonnaga,» ütleb Waffenschmidt. Tema arvates on Euroopa Liidu ülesanne kasutada kõiki diplomaatilisi võimalusi, et tõkestada ja rahustada Aafrikas konflikte. Sellega takistatakse uute põgenikevoolude tekkimist Aafrika sees ja nende minekut Euroopasse.

DANIELA STÄDTER
idea Spektrum

 

ARST KAOTAB TÖÖ

Heike Benecke (54) juhib 2014. aastast ravimitootja «Mundipharma» üht osakonda. Märtsis 2017 teatas tema tööandja, et viib selle osakonna Hessenist Saksamaal üle Cambridge'i Inglismaal. Varasemast tuhandest töötajast jääb alles 165. Heike Benecke nime kahjuks nende hulgas ei ole.

Ta ütleb peaaegu trotslikult: «Ma tean, et keegi, kes on minu firma juhist üle, hoiab minu tööd oma käes.» See annab talle ruumi oma kolleege aidata uusi töökohti leida. Ta tahab oma kaastöötajatele uusi sihte avada, «oma tugevusi kasutada ja arendada». Just sellepärast, et ta on kristlane ja töökohtade kärpimisest ise puudutatud, otsivad paljud temalt tuge.

JUMAL JÄLITAS

Heike Benecke jaoks ei olnud kristlaseks saamine lihtne. Tema vanematekodus ei räägitud kunagi usuasjadest. Ainult vanaemaga sai ta mõnikord kodugruppi kaasa. Laste- ega noorteteenistustest ei olnud juttugi.

Sellele vaatamata tunnistab Heike nüüd: «Jumal jälitas mind pealetükkivalt.» Koolis leidis ta kontakti kristlike kaasõpilaste ringiga. Talle sai selgeks: «Kristlaseksolemine võib olla midagi palju enamat kui kantslijutluste kuulamine.» Leerist sai tema jaoks vaimulik pöördumine. Enda jutu järgi käib ta sellest peale teed koos Jeesusega.

Hamburgis arstiteadust õppides liitus ta ühe kristliku üliõpilasringiga. Selle kaudu sattus ta Hamburgi Joosua baptistikogudusse. Tol ajal valdavalt vanadest inimestest koosnevas koguduses puhkes ärkamine. Punkarid said usklikuks Kristusesse, mosleminaised tulid kogudusest nõu küsima, paljud migrandid külastasid jumalateenistusi. Selline rahvusvahelisus kõnetas teda. Lõpuks laskis ta end selles koguduses ristida.

USULINE JA AMETIKRIIS

Pärast meditsiiniõpinguid ja kraadi saamist Hamburgis tegeles Heike Benecke uurimistööga Harvardis USAs. Kuid pärast tagasipöördumist 1993. aastal tabas teda ametialane ja vaimulik kriis.

Ta töötas Hamburgi ülikoolihaiglas. Tema uurimistööks suhkruhaigete ainevahetushäirete alal seal aga toetust ei antud.

Ta vaidles Jumalaga. Abi sai ta palvetamisest ja Piibli lugemisest. Psalme lugedes sai talle selgeks, et Jumal tahab teda sellisena, nagu ta on. Jumalale ei pea ta oma saavutusi ette näitama.

Ta kolis Hannoveri lähedale ja liitus sealse baptistikogudusega, mis on tänaseni tema vaimulik kodu. 2001. aastast töötab ta ravimitööstuses. Kuigi teda ähvardab töökaotus, ei ole see tema jaoks maailma lõpp. Ta kas leiab uue töö või läheb uuesti ülikooli skulptuuri õppima või täiendab end hoopis psühhoteraapia alal. Tulevikule võib ta vastu minna rahuliku teadmisega: «Ma võin selle kõik Jumalale üle anda.»

KLAUS RÖSLER
idea Spektrum

 

«Tulge sisse Ta väravaist tänuga, Tema õuedesse kiitusega; ülistage Teda ja andke tänu Ta nimele!» (Ps 100,4). Pilt on tehtud Jeruusalemmas.

 

ÜKS PILT

Jaanuarikuus peeti paljudes Eesti linnades alliansspalvenädalaid. Pilt on tehtud Tallinna Kalju kirikus 16. jaanuaril, kus jutlustas metodisti kiriku superintendent Robert Tšerenkov.

Foto: Indrek Luide

 

ANTSLA EKB KOGUDUSE AASTAPÄEV

13. jaanuaril 2019

1. Laulab Tallinna Oleviste koguduse ülistuskoor.
2. Tervitab Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp.
3. Tervitab Riigikogu liige Priit Sibul.
4. Tervitab Kalle Perandi Elva Baptistikogudusest.
5. Aastapäeva sõnum: Eesti EKB Koguduste Liidu president Erki Tamm.
6. Korraldajad.

Fotod: Tõnu Toomla

 

kuulutaja@hotmail.com