Kuulutaja

   Kuulutajad 2020

   Kuulutajad 2019

   Kuulutajad 2018

   Kuulutajad 2017

   Kuulutajad 2016

   Kuulutajad 2015

   Kuulutajad 2014

   Kuulutajad 2013

   Kuulutajad 2012

   Kuulutajad 2011

   Kuulutajad 2010

   Kuulutajad 2009

   Kuulutajad 2008

   Kuulutajad 2007

   Kuulutajad 2006

   Kuulutajad 2005

   Kuulutajad 2004

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

Kuulutaja Ühing

 

Kristlik leht Kuulutaja ei ilmu enam

Kuni 167. numbrini andis Kuulutajat välja Valga Betaania Baptistikogudus ja seejärel Kuulutaja Ühing.

Toimetaja pastor Üllas Linder

Postiaadress:

Üllas Linder
Laatsi 4
68205 Valga

Telefon 554 8330

e-mail kuulutaja@hotmail.com

Kuulutaja Ühing jätkab tegevust

Ühingut finantseeritakse vabatahtlikest annetustest.

Annetused palume kanda Kuulutaja Ühingu arvele
nr EE31 1010 2200 3321 4015 SEB Pangas
selgitusega "Annetus".


 
kuulutaja@hotmali.com