Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 11 (169) November 2003 XV AASTAKÄIK

Sisukord

Eestis tekkis järjekordne kriis. Toimetaja kommentaar * Kristlased arvestavad taevase reaalsusega. Jutlus * Aktuaalne teema: Krusaad täitis oma ülesande * Heino Tuulik töötab südame ja kätega. Intervjuu * Eesti Piibliselts tähistas juubelit * Mis on inimene? * Kristlased palvetasid tagakiusatute pärast * Raskused kristlastest ei hoidu * Sõnumeid välismaalt

Eesti linnades on juba püsti jõulukuused. Pildil olev 49-aastane ja 19 meetri kõrgune puu jagab teiste omasuguste saatust. Muidu kuusk nagu kuusk ikka, aga püsti seisab vaid kiilude najal.

Tegelikult näitavad need puud oma ilu surnuna. Jaanuari algul saetakse nad tükkideks ja põletatakse ära. Ükski meetod ei suuda neid enam elustada.

November lõpeb surnute mälestuspüha ja esimese advendiga. Jumal suudab surnud inimesed taas elavaks teha. Kõige pimedamal aastaajal süttib küünlavalgus. Jumal pakub igavest valgust. “Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus,” kuulutas prohvet Jeesuse tulekust (Jesaja 9,1).

Paljud vajavad tuge. Inimesi ei hoia kiilude abiga üleval. Kuulutagem neile Jeesusest ja nad saavad aidatud.

EESTIS TEKKIS JÄRJEKORDNE KRIIS

Toimetaja kommentaar

Selle kommentaari kirjutamise ajal on Eesti valitsus kriisis ja ähvardab laguneda. Põhjuseks on tuleva aasta eelarve.

Intervjuus 20. novembri Postimehele ütles Reformierakonna esimees Siim Kallas: “See on maailmas täiesti ainulaadne. Eestis kutsus valitsuskriisi esile see, et valitsus kavatses toetada emasid ja alandada makse. Mujal maailmas avaldab rahvas meelt, kui makse tõstetakse ja toetusi kärbitakse, aga Eestis on risti vastupidi.”

Kindlasti on Siim Kallasel oma mätta otsast vaadates õigus. Tema mätas pole siiski ainuke, kust elule vaadata saab. Kuulutaja ülesanne ei ole praegu ühte või teist poolt propageerida, vaid võimalikult neutraalselt positsioonilt olukorda analüüsida.

LIIGA KÕRGE EMAPALGA ÜLEMMÄÄR?

Üks tüli algpõhjuseid oli nõndanimetatud emapalk. Selle vastu protestijad ei olnud vastu emapalgale endale, vaid eelkõige selle maksimaalsele määrale – kolm Eesti keskmist palka. Seda peetakse ebaõiglaseks, seda vähendades võiks ju tõsta minimaalset.

Analüüsime kokkuhoiu võimalust. Päris rikkaid on Eestis tunduvalt vähem kui vaeseid, tegelikult üsna vähe. Rikaste hulgas ei ole naisi kindlasti üle poole. Neist sünnitusealisi on veel vähem ja tegelikke sünnitajaid päris vähe. Sellepärast on kokkuhoid peaaegu olematu isegi siis, kui rikkad emapalgast hoopis ilma jätta. Kui säästetud raha ära jagada paljude vaeste sünnitajate vahel, jääb igaühele tühine summa.

Peale rahalise kalkulatsiooni tuleb siin arvestada ka sotsiaalse õiglusega. Kas on õiglane, et üks ema saab lapse sünnitamise ja kasvatamise eest rohkem raha kui teine? Kui tegemist on palgaga, siis peaks võrdse töö tegijad saama võrdset tasu.

Paljudes asjades on ühiskonnas kokku lepitud, et inimesi ei kohelda võrdselt. Leitakse koguni, et võrdsus ei ole õiglane.

Kui Eestis maksti aastaid pensioni asemel kõigile pensionäridele võrdselt elatusraha, siis ei olnud pensionärid rahul. Ühiskond nõudis, et pensioni maksmisel arvestataks inimese varasemat tööpanust. Mis sest, et kõik on ühesugused elatanud inimesed, kes enam tööd ei tee.

Kui tööl käiv inimene jääb haigeks, makstakse talle haigusraha vastavalt teenitud palgale. Pole kuulnud, et keegi nõuaks võrdsust – kõik haiged on ju ühtemoodi haiged, miks peaks üks saama raha rohkem kui teine.

Nõukogude Liidu lõpuajal tuldi Moskvas korraks välja ideega likvideerida pärandamise võimalus. Miks peaks üks inimene alustama oma elu paremalt positsioonilt kui teine, saades oma esivanematelt päranduse? Selle idee eestvedajaid siiski hoiatati — inimesed loobuksid pingutamast, kui nad ei saaks oma töövilja lastele jätta. Võrdsustamisest loobuti.

Ka emapalga puhul on vaja sotsiaalset kokkulepet. Kas soovitakse palka või pikemat tasulist sünnitusjärgset puhkust? Need kaks on hoopis erinevad asjad. Esimese puhul on loomulik võrdsus ja teise puhul, arvestades ühiskonna praktikat, senise sissetulekuga arvestamine.

RAHVAS PEAB ÜTLEMA OMA SOOVI

Rahvas on valinud Riigikogu neljaks aastaks ja mõnede poliitikute arvates on neil mandaat selle aja jooksul teha, mida tahavad. Järgmiste valimiste ajal annab rahvas nende tegevusele hinnangu, valides neid tagasi või mitte.

Teiste arvates peaks rahvas ka vahepeal oma arvamust avaldama ja valitsejad peaks rahva arvamuse muutudes sellega kohe arvestama. Igatahes püüavad nii võimulolijad kui ka opositsioon rahva tahet teada saada. Loomulikult püüab opositsioon rahvast valitsuse vastu häälestada, et ise võimule tulla.

Rahvas, see oleme meie. Igaüks peaks mõtlema, kas mingis kampaanias osaledes võitleb ta oma veendumuste eest või laseb end lihtsalt poliitikutel ära kasutada.

RIKAS JA VAENE TAHAVAD MÕLEMAD ELADA

Meie ühiskonnas on tekkinud lühikese ajaga suur varanduslik kihistumine. Sellest on tulnud mittemõistmine või koguni viha erinevate rahvakihtide vahele.

Kompromisside kunst on keeruline. Ühiskonnale on vaja, et inimesed ausate vahenditega püüdleksid parema elu poole ja jõukusele, muidu jääb majandus kängu. Samas ei tohi unustada neid, kes seda praegusel momendil või üldse mitte teha ei saa. Elatanud inimese võimalused võrreldes keskealisega on väga piiratud. Samuti ei saa end ainult edule pühendada lastega noored perekonnad.

Mooses ütles Tõotatud maale teel olevale Iisraelile: “Õigupoolest ei peaks enam vaest olemagi su keskel, sest Issand õnnistab sind rikkalikult sellel maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärida kui pärisosa, kui sa ainult tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält” (5Mo 15,4—5).

Vaade elule vaese inimese mätta otsast on sama piiratud kui rikka omast. Mõlemale poolele on vaja mõistmist ja jumalakartust. Kas just nende puudus ei ole põhjuseks, miks õnnistust vähe on?


Kellele anda raha ja kui palju?

KRISTLASED ARVESTAVAD TAEVASE REAALSUSEGA

“Kuid neil päevil pärast seda ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ning tähed on taevast kukkumas ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega. Ja siis Ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni. Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal – nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära, et Tema on lähedal, ukse taga.Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, enne kui kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi! Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi.”
Markuse 13,24-32

Head vanemad küsivad oma lastelt ikka ja jälle, kas nad on järgmiseks koolipäevaks kõik asjad korda seadnud, kõigele mõelnud? Samamoodi tuletame me üksteisele iga kirikuaasta lõpul meelde selle elu ja maailma kaduvust. Me ei tee seda selleks, et hirmutada, vaid selleks, et valmistuda homseks päevaks.

HELGEST TULEVIKUST

Kuidas siis näeb homne päev välja? Millega peaksime arvestama?

Keda ei huvitaks tulevik? Me kuuleme üha enam ettekandeid tulevikust. Mida ebakindlam see on, seda enam sellest räägitakse. Selles mõttes on kaasaegne kõneviis tulevikust reetlik. Me pole olevikuga rahul, me ei ole minevikuga rahul, niisiis räägime tulevikust.

Headel aegadel pole põhjust tulevikust rääkida, sest elada on niigi hea. Nüüd on aga tulevikuvisioonid muutumas omamoodi valuvaigistiks.

Kaasaegne tulevikuülistus on põgenemine tundmatusse. See on arg põgenemine üha paremasse, säravamasse ja muinasjutulisemasse maailma.

Mis siis, kui me enam ei usu neisse ilukõnedesse? Siis on tulevik kohutav.

APOKALÜPTILISEST TULEVIKUST

Markuse evangeeliumi 13. peatükki nimetatakse evangelist Markuse apokalüpsiseks. Apokalüpsis tähendab sõna-sõnalt katte äravõtmist, eesriide kõrvaldamist. See on tõelisuse paljastamine. Samalaadse paljastusega lõpeb Uus Testament.

Loetud salmidele eelneb “suure häda” kirjeldus. Markuse evangeeliumi kirjutamise ajaks oli Jeesuse prohvetlik nägemus muutunud reaalsuseks. Juutide ülestõus, mis algas 67. aastal, oli roomlaste poolt maha surutud, tempel hävitatud. Tolle aja inimesed, nii juudid kui ka kristlased, uskusid, et sellele saab järgneda üksnes maailma lõpp. Elu pärast sellist katastroofi näis neile mõeldamatuna.

Just nagu reaalsus poleks veel küllalt hull — Jeesus laiendab kaose kirjeldust veelgi. See ei ole lõpp. Asjad võivad veelgi hullemaks minna. Mitte ainult argielu ja riigikord, mitte ainult usuline elu ei varise kokku. Kaos laieneb maailmaruumi. Maailm langeb tagasi kaosesse, mis valitses enne seda, kui Looja seda hakkas korrastama. Isegi taevakehad kaotavad oma korrastava mõju. Kord, mis võimaldab inimelu, variseb kokku. Kõik see, mis tundub usaldusväärsena, elab läbi vapustavaid muutusi.

Keset seda allakäiku seisab aga tõotus — kui kõik usaldusväärne kokku variseb, särab korraga see, keda on oodatud. Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega.

Jeesus, kes ristil nõrkenuna rippus, ilmub äkki suures väes ja aus. Korraga saab ilmsiks, et õigus oli neil, kes ei lasknud end sellest maailmast pimestada. Õigus oli neil, kes uskusid isegi ristilöödud tõe jõusse.

APOKALÜPTILINE HÜPERREALISM

Me puutume igal päeval ja üha suuremal määral kokku kaosejõududega. Loomulikult ei ole need nii ulatuslikud kui Jeesuse poolt kirjeldatu. Kuid kuuldu kutsub meid üles oma elu uues perspektiivis käsitlema.

Puutudes kokku surma ja kaose jõududega, võime me öelda: “Kas seda nimetad sa kaoseks?” Pane tähele, kui füüsikalise, bioloogilise ja sotsiaalse korra õhuke võrgustik rebeneb, ootab meid palju hullem alles ees. Kuid me ei taha sellele mõelda, sest surmal ja kannatusel ei ole naudingutele rajatud ühiskonnas kohta.

Sõbrad, ärgem unustagem, et surm ei tule ainult filmis ette!

Apokalüptikud on hüperrealistid. Kristlikud apokalüptikud on optimistid. Sest me näeme üle selle maailma kaose tõusmas Jumala väge ja au. Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja kirkusega.

Evangelist Luukas ütleb (21,28): “Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

See, kes elab evangeeliumist lähtuvalt, säilitab sisemise rahu. Ta teab, et eeldused kaoseks on ammu olemas, nüüd on lihtsalt avalikuks saamise aeg.

Ta tõstab oma pea ja vaatab üles. Ta ei ehmu homse päeva ees. Ta on selleks valmistunud.

Ta teab, et teatud asjad tabavad teda “surmkindlalt”. See sõna ütleb, et tegelikult on kindel üksnes surm. See ei maksa ainult meie isikliku elu, vaid ka kogu maailma kohta. Kõigel on lõpp.

“Ent viigipuust õppige võrdumit: kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal – nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära, et Tema on lähedal, ukse taga.”

On märke ja ajaloolisi sündmusi, mis lasevad oletada, et lõpp on lähedal. Sama kehtib meie elu kohta. Ükski meist ei tea, mil hetkel me peame sellest maailmast lahkuma. Kuid kindlasti on märke, mis ütlevad, et see aeg pole enam kaugel.

Me muutume nõrgemaks, nägu kortsub, meid tabavad haigused, mida on üha raskem ravida. Kõik need märgid ütlevad, et meie elul on piir. Realistlik on lõpuga arvestada, kuid ometi saabub see ootamatult.

See on põhjus, miks Jeesus ütles: “Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi.”

Jeesus soovib, et iga sugupõlv arvestaks maailma lõpuga, talle seatud piiridega, kuid samas elaks realistlikult oma igapäevaseid töid ja tegemisi toimetades. Jumala pikk meel on meie ajaloo, meie eluloo võimalus. See lugu tuleb lõpuni jutustada.

Elutee tuleb lõpuni käia. Meeleheiteks pole põhjust, kuid homse päeva eksamiteks tuleb end ette valmistada. See on usu saladus. See on nende saladus, kes elavad Kristuse Vaimus.

Me ei koge kaose jõude selles maailmas väiksema teravusega kui teised. Meid võib tabada haigus, töötus, inimsuhete ja tundemaailma kokkuvarisemine. Ometi võime koos kõigi kristlastega öelda: “See pole veel midagi. Isegi kui kuu ja päike peaksid pimenema ja tähed taevast langema, on minu elu taeval orientiirid, mis säravad ja jäävad särama.”

Jeesus ütleb meile elu väikestes ja suurtes kaostes: “Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi!”

Kui teised resigneerunult käega löövad ja ütlevad: “Ei ole mingit mõtet ennast panustada,” siis meie ütleme oma usust lähtuvalt: “Ikkagi on mõtet!” Sest me ei tea “päeva ega tundi”, millal kaose jõud meie elu kaitsvatest tammidest läbi murravad. Valmistugem siis homseks!

Joosep TammoSest me teame, et iga sammuga, iga vastupanuga ebaõiglusele, iga väikseimagi armastusavaldusega läheme vastu sellele, kes on tulemas – Jeesusele Kristusele, oma elu Issandale! Temale mõeldes võin ma nagu väike laps selle maailma ja elutee veerel öelda: “Isa, ma olen homseks valmis. Koos Sinuga olen ma kindel. Ma võtan su käest kinni ja olemegi üle tee!”

JOOSEP TAMMO
Pärnu Immaanueli koguduse pastor

KRUSAAD TÄITIS OMA ÜLESANDE

Aktuaalne teema

7.–17. novembrini korraldas 21 Eesti EKB Koguduste Liidu kogudust evangeelse krusaadi, mis äraseletatult tähendab aktiivset evangeliseerimise perioodi. Krusaadi külalisteks oli 19 ameeriklast ja 14 lätlast. Kuulutajale rääkis krusaadist projektijuht, Viimsi Vabakoguduse pastor INDREK LUIDE.

See oli teine niisugune krusaad. Palun võrdle seda eelmisega!

Esimene krusaad toimus kolm aastat tagasi. See oli enam kompimine, ameeriklastekesksem ja suurejoonelisem. Nüüd oli paljudes kogudustes jõutud tasemeni, kus külaline oli vaid abiline. See rõõmustas mind väga.

Meil on loodud kogudustevaheline palvevõrgustik. Kolm aastat on paljudes kogudustes kasutatud isiklikku palvekaarti, millel on kümne inimese nimed, kelle pärast see inimene palvetab. Nii on rõhutatud isikliku evangelismi tähtsust ja tekitatud hea alus vaimulikuks ärkamiseks.

Miks ameeriklaste osa planeeritust väiksemaks jäi?

Meie maale sõitsid vabatahtlikud. Praegu ei julge paljud ameeriklased minna väljapoole oma kodumaad. 2001. aasta 11. septembri sündmused on kõigil liiga hästi meeles.

Aga krusaad toimus siiski ameeriklaste abiga. Nende palved ja eestpalved oli kindlasti aluseks, miks Jumal õnnistas evangeelset tegevust Eestis.

Kuidas leiti appi lätlased?

Üks ameeriklastest, kes oli abiks Antslas, omas sidemeid Läti baptistikogudustega ja nii tehtigi lätlastele ettepanek ühineda selle krusaadiga. Tore oli, et nad tulid ja peaaegu kõikidest kogudustest, kus nad kaasa teenisid, on tulnud hea tagasiside.

Kas krusaad oli välismaalastele hea äri ja puhkus?

Äri see ilmselt ei olnud, sest iga ameeriklane pidi ise maksma oma sõidu- ja ülalpidamiskulud ning lisaks veel toetama lätlaste siinviibimist. Puhkuse need küll võtsid, kes tööl käivad, aga siin nad palju puhata ei saanud. Nad tulid ikkagi tööle ja me oleme selle töö eest neile tänulikud.

Kuidas krusaad praktiliselt toimus?

Krusaadi üks põhisambaid olid kodukülastused. Mitmes koguduses olid need väga hästi ette valmistatud. Külalistel oli kaasas oma isiklik tunnistus, mille nad olid kirja pannud ja mis oli tõlgitud eesti keelde. Tunnistuse bukletile olid trükitud ka sammud, kuidas vestelda inimestega päästmisest ja kuidas neid juhatada otsuseni. Paljudes kogudustes toimusid igal õhtul veel ka evangeelsed jumalateenistused.

Milline oli krusaadi peamine tulemus?

Esiteks, uued päästetud. Teiseks, koguduse liikmete evangeelne innukus kasvas. Kolmandaks, paljud uued kontaktid. Võiks lisada ka terve koguduste liidu ühise eestpalve sellel ajal ja pideva infovahetuse kohtadelt, kus midagi toimus.

Kus oli krusaad kõige edukam?

See on raske küsimus! Ma ei ole tagasisidet kõigilt kogudustelt veel saanud. Kust see on tulnud, seal on olnud selge õnnistus.

Toredaid tunnistusi tuli Tartust, kus Kolgata ja Salemi kogudused ühiselt krusaadi korraldasid. Imelisi sõnumeid saime Rakke kogudusest. Nõmme Vabaduse ja Mustamäe kogudused kõnelesid Jumala suurest õnnistusest. Rõõmustas Tõrva ja Valga Betaania koguduste ühise töö tulemus.

Kaheksa koguduse andmed ütlevad, et 80 inimest on teinud otsuse Kristuse kasuks. 55 nendest kodukülastuse käigus, 22 kirikus jumalateenistustel ja kolm noorteüritustel. 30 inimest tegid uue pühendumise otsuse, üks andis soovi minna ristimisele ja üks tegi spetsiaalse pühendumisotsuse. Uute kontaktide nimekiri on hoopis suur.

Mõnes koguduses ei olnud küll ühtegi inimest, kes oleks saanud päästetud, aga kogudusele tõi see periood uut indu ja elavnemist.

Ma ei ole saanud tegelikult ühtegi ebameeldivat teadet. Ehk see, et kui aasta tagasi oli krusaadist osavõtu avaldusi esitanud 29 kogudust, siis tegelikult osales 21. Aga ehk oli siingi näha Jumala juhtimist.

Kes olid krusaadi korraldamisel põhitegijad?

Krusaadi põhimeeskond koosnes neljast isikust. Eesti poolt mina ja Cliff Heeney ning Ameerika poolt Juanita ja Donnie Land.

Kas nüüd on tekkinud traditsioon ja järgmise krusaadi aeg on kindlaks määratud?

Rääkisime sellest Landidega ja ka Eesti EKB Koguduste Liidu presidendiga. Arvan, et kolmeaastane tsükkel oleks kõigiti hea. Seega oleks järgmine krusaad aastal 2006.

Mida võiks krusaadilt õppida koguduste igapäevatööks?

Evangeelse edukuse aluseks on isiklik palveelu ja pühendumine. Isiklikud kontaktid inimeste vahel ja koguduste avatus uute inimeste vastuvõtuks on tähtsamad kui evangeelsed koosolekud. Kogudused peaksid julgelt levitama kristlaste keskel palvekaarte ja jagama neid kohe ka nendele, kes nüüd otsuse Kristuse kasuks tegid. Iga uus kristlane toob ju kaasa oma tutvuskonna ja nii hakkab evangeelium levima.

24. novembril 2003


Indrek Luide (paremal) ja Donnie Land krusaadi avajumalateenistusel
Tallinna Oleviste kirikus

HEINO TUULIK TÖÖTAB SÜDAME JA KÄTEGA

8. novembril tähistas oma 90. juubelit Kehra koguduse liige HEINO TUULIK. Pika elu jooksul on kogunenud mõndagi, mida teistel samuti kasulik teada.

SA OLED SÜNDINUD…

Anija vallas Pirga külas Liivakalda talus 8. novembril 1913. Isa, Muhust pärit Jüri Tuulik, sattus töödega Harjumaale ja abiellus Anija tüdruku Marie Vertinaga. Isa oli puusepp ja ehitustöömees, hiljem töötas raamatumüüjana.

Olin kaheksakuune, kui isa läks Esimesse maailmasõtta ja sinna ta jäi. Ema oli koduperenaine. Olin kolme-nelja aastane, kui ütlesin oma esimese „kuradi”. Ema kuulis seda ja viis mind pliidi ette, kus tuli lõõmas. Ta näitas mulle tuld ja ütles: “Vaata, kuhu lähevad need, kes valetavad, varastavad ja selliseid sõnu ütlevad.” See jäi mulle eluks ajaks meelde.

KUIDAS LEIDSID JUMALA?

Minu koolivend Arnold Rebase läks Kehra koorilauluharjutusele ja tal tuli südamesse minu juurest läbi astuda. Mina mängisin kodus koroonat. Arnold ütles: “Lähme täna Kiisa tallu harjutusele” – kooriharjutused olid koorijuhi kodus. Panin koroonakepi lauale ning läksin. Hakkasin kooris käima ja nii olen kooris laulnud kogu aeg.

Jumal alustas minu juures tööd. Meenub, et kord tuli abijutlustaja Märtmaa minu juurde ning ütles: “Heino, kas sa võiks teha nii, et üks sõna jääks ära? – Sinder.” Ma ei olegi seda sõna pärast enam tarvitanud.

Olin käinud kooris laulmas peaaegu aasta. Ühel lauluharjutusel kutsus taas vend Märtmaa mind talu tagatuppa ning küsis: “Heino, mis sul mureks on?” “Ma ei julge ennast usulises mõttes avaldada…” Vend vastas üsna karmilt: “Argade koht on tule ja väävli järves.” Paari nädala pärast oli evangeeliumi nädal, selle ajal, kolmekuningapäeval 1933 sain päästetud.

MIKS VALISID ELUKUTSEKS PUUTÖÖ?

Sellepärast, et olin vaenelaps. Lõpetasin kuus klassi Anijal ja tahtsin õppida vallakirjutajaks. Püüdsin saada Raasiku vallakirjutaja juures õpilaseks, aga koht oli just kinni läinud. Suvi läbi ei teinud ma midagi, sügisel küsis onu: “Poiss, mis sa kolad niisama, tule tee tööd!” Isa vend oli hea puutöömees, tal oli oma töökoda, hakkasin tema kõrval õppima. See töö jäi eluajaks. Käisin hiljem õhtustel õppinud töölise kursustel Tallinnas ning sain vastava kutsetunnistuse.

KUIDAS LEIDSID ABIKAASA?

Sellesama õhtuse tööliste kursuse ajal käisin ka baptistiliidu korraldatud pühapäevakooli õpetajate kursustel Allika koguduses. See oli 1936. aasta, kui seminar majanduslikel põhjustel ei saanud töötada. Selle asemel korraldati kursusi jutlustajatele ning pühapäevakooli õpetajatele. Seal kohtasingi esimest korda Hildegardi, kes oli sinna läkitatud Mustvee koguduse poolt.

Pärast pühapäevakooli kursusi kohtusime Hildegardiga siin-seal, ta tuli Tallinna tööle ning käis Tallinna II Baptistikoguduses. Käisin meelega Tallinnas Hildegardi koguduse koosolekul ja kord kutsusin ta enda poole Soodlasse külla, ta tuli ka. Esmaspäeva hommikul viisin Hildegardi rattaga Kehra jaama. Sõidutasin teda „toru peal”, seal ma seda abiellumise juttu tegingi. Kihlusime 23. detsembril 1939, abiellusime 18. mail 1940 Tallinna II Baptistikoguduses, meid laulatas Osvald Tärk.

KUI OMA TUNNISTUSI JA PABEREID NÄITASID, MÄRKASIN TEISTE HULGAS KARSKUSSELTSI LIIKMETUNNISTUST AASTAST 1927. KAS OLED KOGU OMA ELU KARSKE MEES OLNUD?

Olin siis viiendas klassis, kui karskusseltsi astusin. Seltsi juht oli meie eesti keele õpetaja ning ta tegi lastele ettepaneku sinna astuda. Aga kord, kui kool oli juba läbi, kutsus Anija kooli direktor kõiki Kaitseliidu orkestri mängijaid oma tuppa, seal oli ka kanget jooki ja minagi maitsesin pool pitsi. Tõesti kole oli, see jäi minust lõpuni joomata. Paar aastat hiljem ühel vähipüügil kutsus sõber napsu võtma, proovisin taas tilgakese – seekord tundus asi veel hullem. Pärast seda vähipüüki mitte tilkagi ja siiani.

MILLAL ÜHINESID KOGUDUSEGA?

Pool aastat pärast usuletulekut, maikuus 1933 mind ristiti – Kehras Jägala jões. Siis kohe ühinesin Kehra kogudusega, kus kogudusevanemaks oli tookord Voldemar Jõeste. Kahe nädala pärast läksin vabatahtlikuna Eesti Vabariigi sõjaväkke, sealgi tegin puutööd.

KAS OLED KOGU ELU OLNUD KEHRA KOGUDUSES?

Jah. Sõjaväe ajal Nõmmel olin sealses koguduses.

MILLISEID AMETEID OLED KOGUDUSES PIDANUD?

Eesti ajal olin „ühe sendi ohvri” laekur. Koguduse liikmed andsid iga päeva kohta ühe sendi, mis ei läinud koguduse kassasse, vaid otse keskusesse. Seda ohvrit võeti Karl Kaupsi eestvõttel paar-kolm aastat. Olen koguduse diakon, aastatel 1952—1987 koguduse nõukogu esimees. Lisaks sellele mitmesugused puu- ja ehitustööd koguduses. Koguduse laulukooris olen laulnud 70 aastat, mängukooris mandoliini ja viiulit mänginud.

KANTSLIS TUNNED END VABALT, AGA KOGUDUSEVANEMA VÕI VAIMULIKU AMETIT EI OLE IGATSENUD?

Mõte on olnud, aga alati on läinud teisiti. Võiks öelda, et see amet ei ole “külge hakanud”. Minu kutsumus on olnud siiski teha tööd eelkõige oma kätega. Mul on kogunenud 1300 kõnekonspekti – ma ei ole osanud ühte juttu kaks korda ajada. Varem oli neid aegu palju, kus pidin ise koosolekut juhatama, harmooniumi mängima ja jutlustama, näiteks kui koguduse vanem pidi vahetuse tõttu pühapäeval ära olema.

MIS ASJAD SULLE EI MEELDI?

Olen pidanud “lugema” enam kui kahesajal matusel, aga see mulle ei meeldi.

SUL OLI OLULINE ROLL PALVELA TAASTAMISEL PÄRAST SÕJAPÕLENGUT?

Kehra palvela läks teadmata põhjusel põlema 16. novembril 1944. Olin samal ajal Sõrve lahingutes, kui kirja teel abikaasalt selle sõnumi sain. Viskasin püssi nurka ja nutsin. Palvetasime koos väeosas olnud vendadega olukorra lahenemise pärast.

1945. aasta sügisel tulin sõjast tagasi, käisin koguduses, koos käidi siin-seal taludes, hiljem peamiselt Toomingate juures Aasal. Täitevkomitee andis 1946. aastal käsu: lõhkuge varemed maha või ehitage uus. Läksime koguduse viie juhatuse vennaga palvela varemetele, otsisime Jumala tahet. Kõik jõudsime selgusele, et ehitame üles.

Pisut varem oli mulle kui sõjast tulnud mehele antud vallavalitsuse poolt luba raiuda soodushinnaga metsa oma kodu taastamiseks, mis oli ka sõjas hävinud. Mina tahtsin need palgid koguduse maja jaoks anda. Oma kodu jäi seekord ehitamata, elasime abikaasale antud korteris Kehras.

Aga kogudusekoda taastati heameelega, abis käis ka mittekristlasi. Palvela taasavamist märtsis 1949 varjutas kurb sündmus — enne seda olid mitmed tublid ehitajad küüditatud. Oleksin tahtnud teha palju ilusama palvekoja, aga aeg oli kitsas. Kõik materjal kulus täpselt ära – üle ei jäänud ja puudu ei tulnud.

OLED KUULDAVASTI OMA KODUS KÕIK OMA KÄTEGA TEINUD?

Televiisor ei ole minu tehtud. Üks poest toodud diivan on meil ka. Alguses tegin uksi-aknaid, edaspidi üha rohkem mööblit. Kuigi esimese kodu palgid läksid palvemaja taastamiseks, tekkis hiljem võimalus Kehra oma väike maja ehitada. Siin toas on veel 1933. aastal tehtud harmoonium ja ennesõjaaegsed voodi, kapp ja kirjutuslaud.

KA KEHRA KOGUDUSE UUES MAJAS ON RASKE LEIDA MÕNDA KASUTUSES OLEVAT RUUMI, KUS POLEKS SINU KÄTETÖÖD. MIS PANEB SIND TEGUTSEMA?

Kätetöö on minu kutsumus. See on loomulik, et mulle mu töö meeldib. Ma usun, et mulle on antud Jumalast näha asju valmiskujul. Siis ma näengi, kus võiks midagi olla. Ma olen väga rahuliku isa ja käreda ema laps – väga otsekohene. Siis ma pakun kohe välja ka, mida teha saaks ja kui sobib, siis teen ka.

OLED PUUTÖÖD JA SISUSTUST TEINUD PALJUDELE KOGUDUSTELE. MILLISTELE JA MIDA?

Paljudes kohtades, kus mina töötasin, on sisekujunduse autor olnud Asta Proos. Näiteks Mustvees pingid, mööbel, altaribarjäär ja tähed. Pärast tulekahju tegin seda ka teist korda. Elvas pingid, barjäär, altarilaud ja muud puuasjad. Puust sisustustööd — kantsel, barjäär, tähed, mõnel pool ka pingid — Kalju koguduses, Paladel, Kärdlas, Hillestes ja Harjus Hiiumaal, Pärnu Saalemis. Olen kaasa aidanud Kohtla-Järvel ja Narvas. Ma kardan, et kõik meelde ei tule.

Paljudes kogudustes on tänaseks minu tööd juba vahetatud uute vastu. Olen ehitanud puuasju Kohilas, Nõmmel, neist asjadest ei ole vist palju järel. Igas suurema töö kohas olin kohal paar-kolm kuud.

Minu puutöö masinad mahtusid sõiduautosse, seepärast oli lihtne kohale minna ja töid teha. Ega ma ilma masinateta polekski midagi teha saanud. Neid kohti, kuhu olen teinud vähemaid töid – nagu üksnes kantsel või leivamurdmise laud – ei jõua üleski lugeda. Kõige viimane kantsel läks möödunud suvel vastloodud Mustamäe kogudusse.

SINU TEHTUD ASJU ON PALJUDES EESTI JA VÄLISMAA PAIKADES. NIMETA MÕNED HUVITAVAMAD TÖÖD.

Üks huvitav töö on Eesti koguduste intarsiatehnikas kaart. Sellele mõttele tuli Osvald Tärk, kui Robert Võsu oli minemas esimest korda Ameerikasse, et kohtuda Välis-Eesti usklikega. Igast kogudusest toodi puutükk, sageli lõigati see peitliga kohast, kus kogudusevanem tavatses palvetada. Sellest puutükist tehti väike palvela kujutis, mis pandi Eesti kaardile. Kaardi suurus valiti täpselt kohvri mõõdu järgi.

Hiljem tegin neid kaarte veel, üks selline on liidu keskuses ning teine Vancouveri koguduses. Minult on kingitusi tellitud, mis on läinud paljudele tuntud inimestele. Olen teinud töid Neeme Järvile ja doktor Seppole ja veel tuhandele inimesele, keda ei jõua nimetadagi.

SA TEED PUUTÖÖD KA PRAEGU. MIS SUL POOLELI ON?

Möödunud nädalal tegin ühele invaliidile tema eritellimusel voodi. Aeg-ajalt leian mõne kasutuseta klotsi ja trein sellest midagi. Praegu teen suurt viie sahtliga kummutit oma lastelastele.

KAS OLED ÕNNELIK?

Olen.

MIS TEEB SIND ÕNNELIKUKS?

Jumala arm on praegu veel suurem kui enne. Veel 90-aastasena võin teha tööd, mis mulle meeldib.

MIDA SOOVIKSID NOORTELE MEESTELE, KES TAHAKSID ELADA LIGI SADA AASTAT JA SEEJUURES ÕNNELIKUD OLLA?

Üks asi — usaldage Jumalat. Teine asi — kasutage oma mõistust jätta halvad asjad tegemata.

PALJU ÕNNE VÄÄRIKA JUUBELI PUHUL!

Heino Tuuliku kodus 19. oktoobril 2003
Küsitles ALLAND PARMAN


Heino Tuulik näitab oma töökoda.
Alland Parmani foto

EESTI PIIBLISELTS TÄHISTAS JUUBELIT

14. novembril tähistas Eesti Piibliselts Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis oma 190. aastapäeva. Sellega märgiti ka üle-euroopalist piibliaastat.

1813. aastal loodi Briti ja Välismaa Piibliseltsi poolt Tallinnas ja Tartus piibliseltsid. Organisatsioonil polnud selline struktuur nagu tänapäeval ja ka nimed on vahepeal mitu korda muutunud. Eesti Piibliselts suleti 1940. ja taasavati 1991. aastal.

Piibliseltsi tööst rääkis Kuulutajale seltsi peasekretär Jaan Bärenson. Tema sõnul on selts vanim eesti rahvuslik organisatsioon. Lisaks aadelkonnale, vaimulikkonnale, kooliõpetajatele ja vallavanematele osales seal ka lihtne eesti talumees.

TEKKIS RAHVUSLIK LIIKUMINE

Piibliseltsi asutamise ajal oli eestikeelne Piibel juba olemas. 1739. aasta Piibli väljaandmise eestvõtjateks olid Eesti luterlikud vaimulikud ning krahv Zinzendorf ja vennastekogudus. Zinzendorf külastas 1736. aastal Eestit ning jutlustas Tallinnas Toomkirikus ja Olevistes. Tema jutluste üks teema oli eestikeelse Piibli väljaandmise toetamine. Ta andis ise suure summa ja tema järel tegid seda ka paljud Taani ja Saksa aadlikud.

Briti ja Välismaa Piibliseltsi eesmärgiks oli Piiblite väljaandmine, sest kaks esimest trükki olid läbi. Vajadus oli samuti Uute Testamentide järele. Piibleid tahtsid lisaks eestlastele kohalikud rootsi kogudused. Välja anti ka muud vaimulikku kirjandust. Nii on piibliselts tegelikult Eesti vanim kirjastus.

Piibliselts ei jäänud ainult Tallinna ja Tartu. Moodustusid haruseltsid praktiliselt kõigis kihelkondades. Need olid jätkuks vennastekoguduse piibliringidele ja palvetundidele. Haruseltside eesmärk oli ühistegevus, korjati raha Piibli ja Uute Testamentide väljaandmiseks.

Kus tekkisid piibliseltsid, seal tekkisid edasi ka põllumeeste seltsid ja lauluseltsid, puhkpilliorkestrid, pritsimeeste seltsid. Jaan Bärensoni arvates võiks üldistada, et tänu piibliseltsile tekkis eesti rahvuslik liikumine. 18. sajandil andis vennastekogudus esimese tõuke, piibliseltsid andsid 19. sajandil võimaluse erinevatel ühiskonnagruppidel osaleda ühistegevuses.

1830. aastatel oli teine suur vennastekoguduse ärkamine. Sajandi lõpul tekkisid vabakogudused. Rahvusliku ärkamisega ühiskond teisenes. Kui 1820. aastatel oli piibliselts peaaegu ainuke seltsitegevus, siis sajandi keskel oli ta paljude muude organisatsioonide hulgas ning tema tähtsus vähenes.

AUK AJALOOTEADMISTES

Nõukogude aeg jättis suure augu inimeste teadmistesse usuliste organisatsioonide osas. Jaan Bärenson ütles, et praegustes ajaloolistes väljaannetes piibliseltsi ja karskusliikumist heal juhul mainitakse. See on poolik arusaamine ajaloost. Üks osa taustast on puudu. Piibliseltsi üks soove on tuua ajalugu rahva ette ja taastada inimeste ajaloomälu. See võtab aega.

1992. aastast alates on Eesti Piibliselts korraldanud igal aastal piiblikonverentsi. Sel aastal otsustati minna Tallinnast välja, sest tegemist on Eesti, mitte Tallinna seltsiga. Traditsiooni tahetakse jätkata ka edaspidi.

12 aasta jooksul on tehtud palju. Piibliselts ei ole lihtsalt taastatud, ta on võtnud endale vastutuse Piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamise eest Eestis. Selts ei ole mitte ainult kirikute jaoks ja nende sees, vaid kogu ühiskonna jaoks, ta on sild kiriku ja ilmaliku ühiskonna vahel. “Oleme need, kes aitavad ühiskonda tasakaalustada,” ütles Jaan Bärenson.

Piibliselts püüab olla nähtav. Kristlikus ja ilmalikus ajakirjanduses ilmuvad pressiteated, artiklid ja intervjuud. Pidevalt korraldatakse näitusi erinevates Eesti paikades. Seltsi ruumid pole müügiks piisavad, kuid seal on saadaval Piibleid umbes 30 keeles ja 50 väljaandes, lisaks muud Piibliga seotud kirjandust paarisaja nimetuse ringis. Ise on selts välja andnud paarkümmend nimetust.

Väga tähtis on uus piiblitõlge, mis juba mitu aastat on lugejate käes. Praegu tehakse Vana Testamendi uut tõlget. Valminud on esimene ja teine Moosese raamat ning Joona raamat. Tuleva aasta jooksul tahetakse Moosese raamatutega lõpuni jõuda. Midagi on tehtud juba Joosua raamatust. Väga kiiresti töö ei lähe, sest ressursse on vähe.


Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson

MIS ON INIMENE?

“Mis on inimene, et sa temale mõtled?” See küsimus Psalm 8,5 omab meditsiini edusammude ajastul ootamatult konkreetset tähendust. Kas inimene võib, kasvõi kaastundest, määrata elu algust või lõppu – või on inimene kui Jumala looming puutumatu? See küsimus seisab dramaatiliste sündmuste taga, mis juriste, poliitikuid ja kristlasi Ameerika Ühendriikides liikuma panid.

Terri (Theresa) Schiavo jaoks tähendab see elu või surma. 1990. aastal sai ta 26-aastaselt südameinfarkti. Põhjus ei ole selge. Mõned meedikud viitavad kaaliumipuudusele. Kaks aastat hiljem mõisteti talle välja 700 tuhat dollarit arstide vea tõttu. Tema aju on nii kahjustatud, et ta lebab juba 13 aastat koomas. Ta hingab, aga ei saa süüa ega juua. Selle tõttu toidetakse teda makku viidud sondi abil.

See ei ole elamisväärt elu, arvab tema abikaasa Michael Schiavo. 1993. aastal laskis ta naise voodile panna sildi “Mitte elustada” ja püüab sellest ajast peale kõigi juriidiliste võtetega ning vastu oma äia ja ämma tahet lasta sondi välja võtta. Siis leiaks naine tema arvates kerge surma nälja ja janu läbi. Terri ise ei ole mingeid korraldusi jätnud. Vahepeal on juba 19 kohtunikku tema mehe nõudmisega tegelenud. Kolm korda on sond ka eemaldatud, viimati juhtus see 16. oktoobril.

LIHTSALT NÄLGIDA LASTA?

Tal on veel umbes kaks nädalat elada, hindasid arstid. Michael Schiavo ei lubanud katoliku preestril oma naisele viimset armulauda anda, sest naine võiks ju tabletisuurusest armulaualeivast lämbuda.

Ahastuses pöördusid Terri vanemad Robert ja Mary Schindler, tema vend Robert ja õde Suzanne Carr avalikkuse poole. Terri reageerivat külastusele ohkamise ja naeratusega, tema silmad jälgivat kirjut õhupalli. Lühidalt: teda ei ole siiamaani ainult elus hoitud, nagu tema mees väidab.

Üleüldse lootvat mees ainult kahjuhüvitisest osa saada. Michael Schiavo elab juba kaheksa aastat teise naisega, kellega tal on ka laps. Tema pruut, kellega ta pärast Terri surma abielluda tahab, on jälle lapseootel.

IME SÜNNIB!

Kui aeg Terri Schiavo jaoks üha lühemaks jäi, hakkasid sündmused kuhjuma. Inimõiguslased ja kristlased organiseerisid palvevalvet haigla ees, kirjutasid tuhandeid kirju ja e-maile, et tema elu päästa.

Kristlik kirjanik Joni Eareckson-Tada, kes on 36 aastat olnud alumisest kehapoolest halvatud ja võitleb puuetega inimeste eest, sekkus asjasse: Terri Schiavolt on võetud õigus elule. Ka Terry Randal abordivastasest organisatsioonist “Operatsioon Pääste” ja vaimulik James Dobson liikumisest “Tulipunkt Perekond” pühendusid sellele loole. Ja vaata, “ime sündis”, nagu ütleb perekond Schindler.

21. oktoobril otsustas Florida parlament pärast tulist vaidlust kiirmenetlusega vastu võtta seaduse, mis andis kubernerile õiguse rasketel juhtudel erakordselt 15 päeva jooksul mööda minna kohtu otsusest ja uuesti alustada kunstlikku toitmist. Juba samal õhtul kirjutas kuberner Jeb Bush, USA presidendi vend, korraldusele alla. “Ma ei ole arst ega jurist,” ütles Bush, “aga ma tean, et kui on lootust inimest elus hoida, siis peab seda üritama.” Terri Schiavo saab jälle vedelikku ja toitu, mida ta eluks vajab.

Kuidas ütles kuningas Taavet? “Mis on inimene, et sa temale mõtled.”

WOLFGANG POLZER
idea Spektrum

KRISTLASED PALVETASID TAGAKIUSATUTE PÄRAST

16. novembril pidas Eesti Evangeelne Allianss Tallinnas Nõmme Lunastaja kirikus ülemaailmset tagakiusatud ja kannatava kristlaskonna eestpalvepäeva.

Alliansi president Tartu Salemi koguduse pastor Meego Remmel ütles, et praegu on otseselt ohus umbes 200 miljonit kristlast ja rikutakse umbes 400 miljoni kristlase inimõigusi.

Alliansi peasekretär Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku peavikaar Heigo Ritsbek palvetas nende maade pärast, kus kristlased oma tõekspidamiste pärast kannatama peavad.

Nõmme Lunastaja kirik on ehitatud 1932. aastal ja seda kasutasid enne Teist maailmasõda baltisakslased. Nõukogude ajal ehitati kirik ümber töökojaks ja hiljem seisis see tühjana.

Nõmme Rahu kogudus soovib Lunastaja kirikut taastada. Kolm miljonit krooni maksev ehitus peaks algama tuleval kevadel. Osaliselt rahastatakse ehitust Tallinna kirikurenessansi programmi raames.

RASKUSED KRISTLASTEST EI HOIDU

Kristlase elu ei ole alati kerge. Olen kuulnud tunnistust, kus leiti, et kristlaseks saades muutus elu keerulisemaks ja raskemaks. Tuleb juurde probleeme, mida enne ei olnud — moraalsed küsimused, kristlase vastutus, võib-olla tagakius.

Miks Jumal laseb sellistel asjadel tulla? Me teame, et praegu on saatan maailma valitsejaks, tema soovib kõigile kannatusi. Aga miks Jumal ei pane kätt vahele?

Piiblis on öeldud, et lõpuaegadel läheb raskemaks, saatan saab palju võimu, enne kui saavutatakse võit tema üle. Ometi ütles Jeesus, et Tema ei jäta meid kunagi maha. Ja veel öeldakse Piiblis, et ühelegi inimesele ei panda raskemat koormat, kui ta jõuab kanda. Samuti, et praeguse ajastu kannatused pole midagi, võrreldes taevase kirkusega. Kuid kui me oleme kannatuse sees, siis on tunded hoopis teised.

JULGUSTUS PSALMIDEST

Ühe noore naise elus oli juhtunud järjest mitu õnnetust ja raskust ning ta oli meeleheitel — kuidas saab kõik niimoodi viltu vedada? Ühtegi lahendust olukordadele ei paistnud. Miks see kõik temaga niimoodi juhtub?

Naine pages loodusesse, et seal üksinda nutta. Tal oli kaasas Piibel, mida ta küll varem polnud väga sageli lugenud. Nüüd sattus ta psalme lugema ja avastas, et laulude kirjutaja on tihti samasuguses olukorras olnud. Päris mitmed psalmid on otsekui halamine või kisendus Jumala poole. Järjest enam lugedes sai talle selgemaks, et ta ei ole esimene inimene, kelle elus on nii suured raskused. Ta suutis väga hästi ennast samastada hädasolija psalmistiga, kes oli oma tunded välja valanud.

Tükk aega erinevaid psalme lugedes ja nende üle mõtiskledes pani ta tähele, et kõigis neis pöördutakse hädas Jumala poole. Ning paljudes neis pöördub mure varsti tänuks. Ta leidis selle kaudu tee, mida mööda jõuda lahenduse alguseni — pöörduda oma ahastusega Jumala poole.

Jumala Sõna on siiras ja elulähedane. Seal on palju sellist, mida inimesed on läbi elanud — elu koos Jumalaga, eksimused, raskused. Kõik see on kirjas Pühakirjas, kõigel on oma eesmärk.

MURET EI TOHIKS PEITA

Hädaliste laule või kaebelaule loetakse kantslist üsna harva. Algussõnaks neid muidugi ei sobigi alati lugeda, kuid sageli välditakse selliseid teemasid üldse. Sellest on raske rääkida ning ei julgeta näidata, et võib halvasti minna. Kuid ka see on elu. Palju lihtsam on rääkida sellest, kuidas kõik on hästi.

Eestlase, eriti eestlasest mehe loomusele pole omane kurta, vähemasti teiste inimeste ees mitte. Pigem hoitakse mure, nii kaua kui võimalik, enda sees, kuni lõpuks jõutakse depressiooni või läbipõlemisse. Psalmide kirjutajad, kes olid juudi soost, seega iseloomult palju impulsiivsemad, ütlesid otse ja siiralt välja, mis neil südames oli. Ning mis kõige parem — nad ütlesid seda Jumalale, teades, et Tema on ainus, kellelt neil on abi ja lahendust oodata. Muidugi, kuna see on kirjas lauludena, siis ütlesid nad selle välja ka teistele inimestele. Meil oleks neilt kasulik seda õppida.

Nii palju, kui minu elus on olnud raskusi, siis on alati lahendus saabunud, kui olen olukorra palunud Jumala kätte. Suuremate raskuste puhul olen neid ka mõne hea sõbraga jaganud ja oleme koos palvetanud. See on ka üks koguduse eesmärke, kanda üksteise koormaid ja aidata abivajajaid, kindlasti palvega, aga ka nõu ja jõuga.

Hädasolija palvemeelsus on enamasti ka kõige õigem. Kuna ta on tõesti võimetu oma probleeme lahendama, siis peab ta tulema lihtsalt alandlikult ja abitult Jumala ette ja paluma Tema käest lahendust.

Elu kristlasena ei ole üksluine. Tihti selleks, et kogeda suurt rõõmu, peame enne kogema suurt kurbust. Kogu selles protsessis, mis ongi meie elu, võime kogeda Jumala suurt armu. Ta ootab, et me oma rõõmu- ja hädahüüetega Tema poole pöördume, Ta tahab meiega suhelda, meid aidata, meiega rõõmustada.

Miks pidi vaene Laatsarus kannatama? J.S. von Carolsfeldi pilt
Miks pidi vaene Laatsarus kannatama? J.S. von Carolsfeldi pilt

Psalm 86,1—5 ütleb: “Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene! Hoia mu hinge, sest ma olen vaga! Päästa Sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab Sinu peale! Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan Su poole kogu päeva! Rõõmusta oma sulase hinge, sest Sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! Sest Sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes Sind appi hüüavad.”

RAUL ROSENVALD

SÕNUMEID VÄLISMAALT

ENAMIK USUB JUMALASSE

59 suuremas maailma riigis usub 80% inimestest mõnda jumalat. 58% arvestavad eluga pärast surma, 55% on veendunud taeva olemasolus. 38% on kindlad, et eksisteerib põrgu.

Sellistele tulemustele jõudsid Ameerika majandusteadlased professor Robert Barro ja Rachel M.McCleary Harvardi ülikoolist, toetudes religioonistatistikute David B.Barretti ja Patrick Johnstone’i uurimustele.

Järgmine tähis inimeste religioossuses olevat jumalateenistuste külastamine. 36% käib keskmiselt kord kuus mingil religioossel üritusel, 24% koguni iga nädal. Seejuures ei tee teadlased vahet, kas tegemist on kristlaste, muhameedlaste, budistide või hinduistidega. Nende huviks on religiooni mõju majanduslikule arengule.

Tulemus: maades, kus religioonikuulutajad palju tähelepanu taevale ja põrgule pööravad, on majanduslik kasv kõrge. Väljavaade pärast surma taevasse saada tugevdab iseloomu ja edustab töömoraali. Ilma hoolsuse ja aususeta kardetakse igavesse needusesse sattuda.

PATSIENDID SOOVIVAD KOOS ARSTIGA PALVETADA

Üha enam ameeriklasi paluvad oma arstil enda pärast palvetada ja usu võimalusi ravis kasutada. Seda teatas ajakiri Newsweek. 10. novembri kaaneloo lööklause kõlab: “Jumal ja tervis: kas usk on hea meditsiin? Miks teadus uskuma hakkab.”

Ajakirja andmetel pakub USAs 70 meditsiinilist kõrgkooli 125st patsientide vaimuliku hooldamise kursust. 30 aastat tagasi oli selliseid kõrgkoole ainult kolm. “Patsiendid tahavad oma arstiga sügavamaid probleeme arutada kui ainult nende kolesteriinitase,” kommenteeris reformeeritud kiriku vaimulik Jeffrey Bishop Dallasest, kes Texase ülikoolis vastavat kursust loeb.

Ühe küsitluse järgi pooldab 72% ameeriklastest arsti ja patsiendi vahelist vaimulikku vestlust. Sama suur osa on veendunud, et Jumala palumine võib haigusest parandada – ka siis, kui teadus patsiendile mingit lootust ei anna.

Newsweek osutab ka rahvusliku terviseinstituudi küsitlusele. Selle järgi elavad kirikus käijad keskmiselt 25% kauem kui inimesed, kes jumalateenistusi ei külasta.

PALESTIINLASED POOLDAVAD TERRORISTE

Möödunud kolme aasta jooksul on palestiinlaste terrorigrupid rünnanud iisraellasi 18 876 korda, mis teeb 17,6 juhust päeva kohta. Seejuures sai 867 inimest surma ja 5878 haavata. Palestiinlaste poolel sai surma 2354 inimest, nende hulgas ka politseinikud ja enesetapjaterroristid.

Eriti dramaatiline on enesetapurünnakute kasv. 1993. aastast alates on loetletud 306 enesetapjat. Neist 179 avastati õigeaegselt. 127 palestiinlast lasksid end “Allahi auks” õhku ja tõmbasid koos endaga surma sadu iisraellasi. Enamik rünnakuid toimusid viimasel kolmel aastal. 4. oktoobri rünnakus Haifas suri 21 iisraellast — juuti ja araablast, nende hulgas ka neli last.

Küsitluse kohaselt toetas seda rünnakut 75% palestiinlastest.

INIMSÖÖJATE JÄRELTULIJAD PALUVAD ANDEKS

Enam kui 130 aastat pärast Inglise misjonäri ärasöömist soovib üks Fidži saarte kolkaküla vaimuliku järeltulijatelt ametlikult vabandust paluda. 136 aastat tagasi söandas misjonär Thomas Baker puudutada Navatusila külapealiku pead, mille eest inglane keedeti ja ära söödi.

Misjonär jäi sel ajal inimsööjate saarte halba kuulsust omava piirkonna esimeseks ja viimaseks valgeks ohvriks. Saare elanikud usuvad, et nad on oma esivanemate kuritöö pärast needuse alla pandud ja pääsevad sellest ainult Bakeri järeltulijatelt rituaalselt andeks paludes. Sellepärast kutsuti ärasöödud misjonäri järeltulijad saarele andekspalumistseremooniale.

idea Spektrum

 

kuulutaja@hotmali.com