Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 1 (135) Jaanuar 2001 XIII AASTAKÄIK

Sisukord

Johannes Lipstok - 40 aastat surmast * Jutlus: Võidmiseanni tegevus * Ameerika Ühendriikides astus ametisse uus president * Eestlased ja juudid. Intervjuu Andres Võsuga. * Miks ma loen Piiblit * Kristlasi kiusatakse taga * Moskvas keelati Päästearmee * Afganistanis on misjon keelatud * Ainult väikesed asjad * Uudised Eestist


Meeleolupilt

Kuulutaja alustab taas uut aastakäiku. Tänuga Jumala vastu minevikku vaadates on nii toimetusel kui ka lugejatel kindlasti oma tulevikulootused. Neist tuleb Jumalaga rääkida, et need tegelikkuseks saaksid.

Kuulutaja peab ajalehena sisaldama uudiseid. Käesolevast numbrist alates püüamegi neid rohkem avaldada. Loomulikult räägivad need uudised eelkõige Jumala rahva ja kristliku kiriku käekäigust. Ükski uudis ei peaks meid panema ei loorberitele puhkama ega viima musta masendusse. Kui tulemuseks on innustumine vaimulikuks tööks ja eestpalved, siis on need uudised oma eesmärgi täitnud.

Ikka kimbutab toimetust vana häda - raske on leida tunnistusi, eriti eestlaste tunnistusi. Meie usklikud on liiga tagasihoidlikud. Ometi on just tunnistused need, mis läbi aegade on paljusid inimesi Kristuse juurde juhatanud. Sellepärast kutsume usklikke üles oma kogemustest kirjutama. Liiga palju tunnistusi ei tule meile kunagi - mis ei saa kohe ilmuda, võib jääda oma aega ootama.

"Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine" (1Ko 15,58).

 

Johannes Lipstok

40 aastat surmast

Johannes LipstokJohannes Lipstok sündis 13. septembril 1883. aastal Harjumaal Kiiu vallas Valkla külas oma vanemate ainsa lapsena. Tema isa ja ema olid kohaliku mõisa teotöölised. Raske töö mõisas murdis enneaegselt ta vanemate tervise. Nad surid 30-aastastena. Johannes oli kaheaastane, kui suri isa, ja nelja-aastane, kui surm viis ära ta ema. Oma vanematest ei jäänud talle ühtki mälestust. Tema kasvatajaks sai tädi oma abikaasaga.

Tema kasuvanemad ostsid Valkla mõisast Kukemäe talu, mille tasumisel tuli neil endil tööga kõvasti pingutada ja Johannese lapseõlad pidid ka kandma seda rasket koormat. Juba 12-aastaselt saadeti ta põllule kündma. Suvel algas tööpäev väga vara, umbes kella 3-4 paiku. Esimesed tunnid töötas ta kodus, siis mõisapõllul ja õhtul taas kodus kuni kella 22-ni. Alles 20-aastasena sai ta esimese rahana 20 kopikat ja need ta ohverdas Jumala riigile. See oli noormehe püha armastuse avaldus Jumala ja Tema riigi vajaduste vastu, oli ainulaadne ohver.

Oma esimese hariduse omandamist alustas Johannes Lipstok kümneaastasena Valkla koolis kolme klassi ulatuses. Kuigi temal oli huvi ja tahtmist edasi õppimiseks, ei võimaldanud seda kasuvanemate majanduslik olukord. Kogu kooliaja oli ta esimene õpilane klassis. Kooli kord ja kasvatus oli karm: õpilasi pandi nurka ühe jala peal seisma või põlvili herneste ja soola peale, vahel löödi isegi kepiga. Kord käis Johannes ilma loata väljas ja selle eest pandi ta põlvili hernestele.

Üheks usuliseks mõjutuseks varasemast east oli külaskäik luteri kiriku õpetaja Kentmanni juurde. Õpetaja viis Johannese oma kõnetuppa, andis talle õunu ja ütles: "See on vaenelaps - Jumal, aita, et ta kasvaks Jumala inimeseks!'' See kohtumine õpetajaga jättis nooruki hinge sügava jälje. Hiljem teostus õpetaja soov ja Johannesest saigi tõeline Jumala inimene. Vahepeal läks elu siiski edasi kõige maailma teed. Leeriajal õppis ta teiste noormeestega isegi kaarte mängima. Kuid poolel leeriajal elas ta läbi usulise ärkamise ühes talus peetud vaimulikul koosolekul, kus käis koos oma kasuvanematega. Ta tundis selgelt ja valusalt, et ta selliselt läheb hukka ja kui teised magasid, siis palus tema südamest Jumalat, et Jumal ei laseks tal pöördumatult surra.

Usklikuks sai Johannes Lipstok 15. aprillil 1901. aastal, teisel ülestõusmispühal. Nende pühade ajal algas eriline jumalik mõju tööd tema hinges. Suurel Neljapäeval ja Reedel palvetas ta palju. Ööl vastu teist püha kestis hinges pinev võitlus kuni hommikuni. Siis tuli südamesse selge ja õnnestav pattude andestuse rahu ja Jumala lapse tunnistus. Mõni tund hiljem elas ta üle Püha Vaimuga ristimise, rääkis keelt, mida Vaim temale andis rääkida ja sai sellega koos jutlustamise kutse, kutse Jumala riigi pühale tööle. Sama aasta 5. juunil ristiti ta koos kaheksa teise noorega Andres Tetermanni poolt Jägala jões ja ta liitus Rummu baptistikogudusega.

Kahekümne ühe aastaseks saamise järel võeti ta 12. novembril 1904 sõjaväeteenistusse ja määrati 18. kahurväe brigaadi, mis asus Poolas Lublini linnas, kus Johannes Lipstok teenis 1907. aastani. Ühe sõjaväemanöövri ajal kukkus ta kahurilafetilt maha ja kuus hobust sõitis temast üle. Jumala armu läbi pääses ta surmasaamise ohust ainult jalaluu murdega. Sõjaväeteenistusest vabanenud, töötas ta lühikest aega sepana Tallinnas.

Aastatel 1908-1910 õppis Johannes Lipstok Poolas Lodzis ja 1910-1911 Riias usuteaduslikus seminaris. Eestikeelse baptistikoguduse loomisel Riias valiti ta selle juhiks. Pärast seminari lõpetamist valiti Johannes Lipstok 8. juulil 1911 Rummu-Valkla baptistikoguduse jutlustajaks. Samal päeval õnnistati ta Andres Tetermanni ja Tõnu Saarmanni poolt Jumala riigi tööle. Selles koguduses töötas ta edukalt kuni 1923. aastani.

1912. aastal abiellus Johannes Lipstok Juuli Tammega, kellega elas õnnelikult ja töötas koos Jumala riigis üle neljakümne aasta. Lapsi neil ei olnud, kuid nad võtsid kasutütre. Jäänud leseks, abiellus ta teistkordselt 1955. aastal Matilde Ankuriga. Sellest abielust sündis poeg Andres.

16. detsembril 1923 valis Eesti esimene baptistikogudus Haapsalus Johannes Lipstoki oma jutlustajaks. Pärast sisemist võitlust ja Jumalalt selguse otsimist otsustas ta järgneda sellele kutsele. Ta töötas seal õnnistusrikkalt, kuni Issand ta koju kutsus.

Andres Tetermanni lahkumisel Ameerikasse valiti Johannes Lipstok 1921. aastal Eesti Baptisti Liidu esimeheks. Sellel vastutusrikkal kohal töötas ta kuni 1934. aastani, millal ta valiti esimeseks aseesimeheks ja neid ülesandeid täitis ta kuni 1945. aastani. Samal aastal valiti ta uuesti Eesti Baptisti Liidu esimeheks ja ühtlasi ka Eesti EKB koguduste vanempresbüteriks. Samast ajast oli ta ka EKB Üleliidulise Nõukogu liige.

Olles siis juba kõrges vanaduses, külastas Johannes Lipstok väsimatus armastuses kõiki Eesti EKB kogudusi ja võitis kõikjal ja kõikide armastuse ja lugupidamise. Kunagisest isata-emata, vennata-õeta vaeslapsest mõisapõllul sai nimekas töömees Jumala riigi põllul, kes parimas nooruses pani käe adra külge ega vaadanud enam kunagi tagasi. Palju sündmusi veeres üle tema töörohke elu, kuid tema vagu oli alati sirge.

Kasvanud ise vaeslapsena, oli tema süda avatud vanemateta laste kurvale saatusele. Tema õhutusel asutas Eesti Baptisti Liit oma lastekodu, mis töötas kuni 1944. aastani.

Olles ise saanud usuteadusliku hariduse, oli tema pidevaks hooleks uute jutlustajate ettevalmistamine. Tema juhatusel alustas Eesti Baptisti Liit 1922. aastal oma vaimulikku seminari, kus õppisid ja kasvasid paljud nimekad Jumala riigi töölised. Samuti alustasid tema algatusel 1956. aastal tööd Eesti EKB usuteaduslikud kursused, mille töö oli kõigiti edukas ja osavõtt nendest rohke. Tema sulest on ilmunud sisukas raamat "Kristus Uue Testamendi valgel".

Johannes Lipstok on esindanud Eesti vendlust rahvusvahelistel konverentsidel Blankenburgis, Altonas, Stockholmis ja Torontos.

Viimaks hakkas Johannes Lipstoki pikk tööpäev õhtule jõudma. Pärast pikka ja rasket haigust lahkus ta siit maailmast ja Issanda põllult 17. jaanuaril 1961. aastal, olles usus kindel ja lootuses rõõmus. Tema viimane viibimine Haapsalu koguduse keskel oli 18. detsembril 1960. aastal, tema Haapsalus olemise ja koguduse teenimise 37. aastapäeval. Üle maa kogunenud vendadest kantuna ja paljudest kaasvõitlejatest saadetuna viidi Johannes Lipstoki põrm Haapsalu kalmistule, kuhu ta maeti EKB Üleliidulise Nõukogu peasekretäri Aleksander Karevi poolt. Seal puhkab ta väsinud ihu viimast rahuund kuni suure ja aulise ülestõusmise hommikuni.

Eluloolised andmed on üles märkinud Elmar Palumäe
Avaldatud täiendatult ja lühendatult

 

VÕIDMISEANNI TEGEVUS

Kui me täna räägime võidmiseanni ehk Püha Vaimu tegevusest inimese ihus, siis mõtleme siin usklikku inimest, sest Püha Vaim ei saa tegutseda mitte iga inimese ihus, vaid uskliku - Jumala lapse juures. Sest tema süda on eluasemeks Isale ja Pojale ning ihu templiks Pühale Vaimule. Nõnda õpetab meile Jumala Sõna ja ma loen paar salmi:

"Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde." (Jh 14,23).

"Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad? Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus." (1Ko 6,19-20).

Võime ka seda ütelda, et Püha Vaimu tegevus on uskliku inimese sees, aga mitte väljaspool teda.

Kui võidmiseand või Püha Vaim on pühitsenud uskliku vaimu ja hinge, siis avaldub see ka ihu kaudu, avaldub ihu tegudes, sest need ei ole üksteisest lahus. Inimese vaim, hing ja ihu moodustavad ju ühtse terviku.

Võidmiseanni või Püha Vaimu tegevuse avaldused uskliku inimese ihus on vägagi mitmekesised ja suure ulatusega. Tahan peatuda Tema tegevusavalduste juures, mis ilmnevad uskliku ihus.

I PÜHA VAIM AITAB USKLIKKU ANDA VÕI PÜHENDADA OMA IHU JUMALA TEENIMISEKS

Sellest kirjutas apostel Paulus järgmist: "Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus!" (Ro 12,1).

See tähendab, et peale maise elu kohustuste, tööde ja tegemiste on uskliku inimese ihu, tema silmad, kõrvad, suu, käed ja jalad ka Jumalat teenimas, on ka Jumala käsutuses. Ja seda nimetas apostel Paulus "mõistlikuks jumalateenistuseks". Nüüd paneme tähele, kuidas avaldub see uskliku inimese tegelikus elus.

1. Silmad ei vaata enam himustavalt keelatud asjadele. Nad näevad vaimulikke väärtusi ja Jumala Riigi vajadusi, näevad hädalisi ja abivajajaid, näevad selle maailma tühisust ja kaduvust. Näevad ka oma puudusi ja vigu, et neid parandada.

2. Kõrvad ei pane tähele maailma meelitusi ega hingevaenlase petlikke sosistamisi; nad ei kuula inimeste igasuguseid tühje jutte, vaid on avatud Jumala häälele seda kuulama, et selle järgi elada ja tegutseda. Õnnelik inimene, kelle kõrvad on suletud kõigele halvale, kuid kuulevad oma taevase Isa kõnet, Tema juhatust ja õpetust, aga ka hoiatust.

3. Suu ei räägi halba oma ligimestest, ei lobise tühja juttu ega nalja, ei räägi edasi keelatud saladusi ega kiitle enesest, kuid austab Jumalat, kõneleb palves Jumalaga ja tunnistab Temast kaasinimestele, laulab vaimulikke laule kas üksinda või laulu- ja mängukooris. Vaikib, kus peab vaikima ja räägib siis, kui on vajalik ja seda, mida on vaja rääkida.

4. Ka käed ja jalad võtavad osa Jumala Riigi tööst, olgu siis palvela ehitamine ja selle korrastamine või mõni muu töö või tegemine. Nende jalad viivad neid jumalateenistustele, haigete juurde jne. Ja nende käed on abivalmis käed, on aitajad käed.

Usklikud, kes selliselt elavad, on "mõistlikud " Jumala teenijad, nagu eelpool lugesime. Seda on ka kõik Jumala Riigi töölised ja misjonärid, sest nad on pühendanud oma ihu suure ja aulise Jumala teenistusse. Kahjuks ei teeni selliselt kõikide usklikkude ihud Jumalat, nad on üle andmata Jumalale. Nende ihud on veel Püha Vaimu poolt pühitsemata, sest nad ei ole seda kas mõistnud, et ka ihu kuulub Issandale, nagu alguses lugesime, või ei ole nad tahtnud pühendada ka oma ihu Jumala teenimisele. Nõnda on nende Jumala teenimine puudulik ja kuidas lõpeb kord aruandmine Kristuse kohtujärje ees, seda on raske ette ütelda, aga head neil loota ei ole.

Olgu meie sooviks ja palveks ja püüdeks olla hea, andunud ja mõistlik Jumala teenija!

Nüüd peatume järgmise mõtte juures.

II PÜHA VAIM KUI VÕIDMISEAND PÜHITSEB KA USKLIKU INIMESE ISELOOMU, VABASTADES SELLE PAHEDEST

Selle tulemusena muutuvad uskliku eluavaldused, elamine ja olemine ning käitumine paremaks ja ilusamaks, sest ta on vabanenud iseloomu pahedest. Mõni näide ka sellelt alalt.

1. Ei ole täiesti head ega päriselt halba iseloomu. Iga inimese iseloomus on nii head kui halba. Ühel rohkem head kui halba, teisel rohkem halba kui head. Vabanemine iseloomu halbadest omadustest tähendab suurt muudatust hea suunas ja tunduvat paremaks saamist.

Et iseloom kujundab inimese ja tema elu, siis on vägagi oluline, et vabanetaks iseloomu pahedest enne, kui need on rikkunud inimese käitumise ja viimaks kogu ta elu ning valmistanud kannatusi ja raskusi perekonnas, töökohal, koguduses, naabritele ja kõigile lähedal olijatele.

2. Iseloomu pahed teevad kõlbmatuks ka meie Jumala teenimise. Mida meie teistele Jumalast räägime või laulame, kui meie oma elu on pühitsemata, on täis vigu ja käitumine ebaväärikas, võib-olla isegi madalam mõistliku maailmainimese elutasemest! Sellepärast vajame ihu pühitsust, selle üleandmist Jumalale ja vabanemist iseloomu pahedest.

Palvetagem ka sellepärast, et iseloomu pahedest vabanedes saaksime Jumalat teenida selliselt, et see Teda rahuldaks ja rõõmustaks! Vastasel korral ei ole sellel mingisugust tähtsust ega väärtust.

III VÕIDMISEAND - PÜHA VAIM, PÜHITSEDES MEIE IHU, PÜHITSEB KA MEIE KODUST PEREKONNAELU

Kuidas avaldub see siis tegelikus elus? Nimetan mõne ala, milles ilmneb pühitsus perekonnas.

1. Elatakse üksmeeles, rahus ja armastuses. See muudab koduse elu kauniks, õnnelikuks ja eeskujulikuks, sest pühitsuse kaudu oleme vabanenud vanast olemisest iseloomu pahedest, sobimatust käitumisest ning teistest vigadest ja nii ongi loodud alus õnnelikuks ja kooskõlaliseks perekonnaeluks.

On väga kurb, kui usklikud elavad ebavaimulikult oma igapäevast koduelu, perekonnaelu. See teeb neid endid õnnetuks ja mõjub halvasti ka teistele. Olgu meie pühaks püüdeks elada tõsikristlastena oma perekonna keskel, oma kodus!

2. See avaldub ka koduse puhtuse ja korra loomisel ning selle hoidmisel. Ühel perekonnaliikmel on seda raske või isegi võimatu teha, aga kui hea ja kerge on seda ühiselt luua ja hoida.

Kallid õed ja vennad, olgu meie kodu selliselt korras ja perekonnaelu kooskõlaline, et see vääriks head tunnustust ega põhjustaks mitte kellegi laimu ega näpuga näitamist.

3. Pühitsus uskliku ihus, elus ja kodus avaldub ka riietuses. Siin on raske kindlaid piirjooni tõmmata. Need piirjooned tõmbab Püha Vaim ja usklik ise, kes on templiks Pühale Vaimule ning eluasemeks Isale ja Pojale. Keda õpetab ja juhib Püha Vaim, see tunneb neid piirjooni ega astu neist üle. Ma kordan veel alguses loetud salmi, kus esineb see mõte või tõde: "See võidmine, mille te olete saanud Temalt, jääb ju teisse ja teil ei ole vajadust, et keegi teid õpetaks; vaid nagu Tema võidmine teid kõiges õpetab, nõnda on see tõsi ega ole mitte vale; ja nõnda kui see teid on õpetanud, nõnda püsige Temas." (1Jh 2,27).

Kas oleme ka selles küsimuses Tema õpetust mõistnud ja täitnud?

4. Aga seda võime ja isegi peame ütlema, et Pühast Vaimust õpetatud ja pühitsetud usklik ei sammu kunagi maailma moeharrastajate esirinnas, eriti mitte siis, kui moodsad rõivad ei kata vajalikul määral inimese keha või kahjustavad tema tervist. On aga mõni usklik agar moeharrastaja, siis juhib ja mõjutab teda maailma vaim, aga mitte Jumala Püha Vaim.

Ma lõpetan selle mõtte apostel Johannese sõnadega: "Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole Isa armastust tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole Isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu; aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti." (1Jh 2,15-17).

IV USKLIKKOGUDUS ON KRISTUSE IHU JA SELLES IHUS PEAB KA AVALDUMA VÕIDMISEAND, PEAB TEGUTSEMA PÜHA VAIM

Paar mõtet ka selle kohta:

1. Siin on Püha Vaimu tegevuse avaldusteks usuline ärkamine, usklikkude usuline kasvamine, Püha Vaimu andide ja viljade esinemine. Neist on apostel Paulus selgesti kirjutanud 1. Korintose kirja 12. ja 14. peatükis ja Galaatia kirja 5. peatüki 22. ja 23. salmis, mida palun lugeda.

2. Püha Vaim saab koguduses tegutseda vaid siis, kui koguduseliikmed on pühitsetud ja täidetud Püha Vaimuga, sest koguduseliikmete usulisest tasemest oleneb ka koguduse vaimulik tase. See kohustab iga koguduseliiget elama Jumala kartuses, pühitsuses, elama tõelist usuelu ja olema teadlik, et tema elu kas soodustab või takistab Püha Vaimu tööd koguduses. Mõtelgem sügavalt sellele tõsiasjale!

Olgu iga uskliku pühaks igatsuseks ja südame palveks, et ta vaim, hing ja ihu saaks pühitsetud. Siis meie elu austab Jumalat ja on eeskujuks ning õnnistuseks kaasinimestele. Siis oleme õigesti ja hästi elanud ning meile avanevad kord uksed Jumala igavesse auriiki.

"Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks." (1Te 5,23).

Selleks aidaku Jumal meid kõiki oma Vaimu läbi!

JOHANNES LIPSTOK
Jutlus on võetud Elmar Palumäe raamatust "JOHANNES LIPSTOK. Eluloolisi andmeid ja märkmeid jutlustest"
Jutlus on peetud 1930. aastal Tallinnas alliansskonverentsil

 

Ameerika Ühendriikides astus ametisse uus president

20. jaanuaril andis 43. USA presidendina ametivande George W. Bush. Temast sai kolmas metodistist USA president. Varem on USA presidentidest kuulunud metodisti kirikusse Rutherford B. Hayes (1877-1881) ja William McKinley (1897-1901). Ka asepresident Dick Cheney on metodist. Uue presidendi isa George Bush oli oma presidendiks oleku ajal episkopaalse kiriku liige.

54-aastane Bush on Highland Parki Ühinenud Metodisti Kiriku liige Dallases. Nii Bush kui ka ta naine Laura on õpetanud Highland Parki pühapäevakoolis.

See, et USA president kuulub metodisti kirikusse, ei tähenda automaatselt, et presidendi poliitika peaks väljendama selle kiriku seisukohti. Valimiskampaania ajal kirjutasid mitmed uudistekanalid, et Bushi arvamused sobivad paremini kokku Lõuna Baptistiliidu omadega ehk selle uskkonnaga, kuhu kuulus tema peamine vastane Al Gore ning paradoksaalselt meenutavad Gore'i vaated rohkem metodismi, mida peetakse baptistidega võrreldes liberaalsemaks kirikuks. Surmanuhtlus, relvastuskontroll, haridus, abort ja sotsiaalkindlustus on mõned nendest küsimustest, kus Bushi vaated erinevad mingil määral tema kiriku seisukohtadest. Teistes küsimustes on nende seisukohad kooskõlas. Näiteks vabariiklaste partei, mille kõige nähtavamaks eeskõnelejaks Bush on, ei poolda inimeste kloonimist nagu ka metodisti kirik. Mõlemad toetavad inimeste õigust osaleda ametiühingutes ning tingida palka kollektiivselt. Surmanuhtluse osas lähevad aga arvamused lahku: Bush toetab surmanuhtlust, metodisti kirik mitte. Bush ütles: "Ma toetan surmanuhtlust, sest ma usun, et see päästab elusid." Metodisti kirik ja Bush on mõlemad eitaval seisukohal homoseksualistide abielude suhtes. Bush aga on veelgi radikaalsem, ta leiab, et homoseksualistid ei tohiks teenida armees, samal ajal kui tema kirik ei näe selles probleemi. Ka abordi küsimuses on Bush oma kirikust radikaalsem. Kui Ühinenud Metodisti Kirik üldjoontes tunnustab naiste õigust abordile, siis Bush peab aborti õigustatuks vaid juhul, kui tegemist on olnud vägistamisega või on naise tervis otseses ohus.

* * *

George W. Bushi valitsuskabineti liikmetest enamus on konservatiivsed kristlased. On võimalik, et tegemist on kõigi aegade etniliselt kõige mitmekülgsema valitsusega: kaks valitsuskabineti liiget on afro-ameeriklased, üks aasia-ameeriklane, üks araabia-ameeriklane ja kaks hispaania-ameeriklast. Nende seas on neli naist ja üks demokraat. Mitmed neist on vägagi konservatiivsed kristlased. Bush peab väga oluliseks, et tema meeskonnas olevad inimesed jagavad tema filosoofilisi vaateid ja järgivad tema poliitilisi veendumusi.

* * *

Eelteadete kohaselt pidi Billy Graham osalema üheksandat korda USA presidendi ametisse pühitsemisel. Kas kõrges eas evangelist tegelikult ka tseremoonial osales, selle kohta toimetusel veel andmeid ei ole.

Billy Graham on osalenud enam presidentide ametisse pühitsemisel kui ükski teine inimene peale USA Ülemkohtu kohtuniku John Marshalli. Grahamil oli oma osa ka Bushi motiveerimisel oma elu Kristusele pühendamisel.

* * *

Bill Clinton tänas oma kodukirikut palvete eest tema presidendiks oleku aja jooksul. "Tänan teid palvete eest tormi ja päikese ajal nende kaheksa aasta jooksul," ütles Bill Clinton. "Te ei kujuta ette, millist rahu, tröösti ja tugevust olen ma saanud neist pühapäevadest, mis ma olen veetnud koos teiega."

* * *

USA Kongressis on kokku 535 liiget. Neist 150 on katoliiklased (91 demokraati ja 59 vabariiklast). Katoliiklased on olnud suurimaks USA seadusandliku kogu usuliseks blokiks alates aastast 1964. Baptiste on praeguses kongressis 72, neist on enamvähem võrdselt nii vabariiklasi kui demokraate, metodiste on 65, neist on natuke enam vabariiklasi, presbüterlasi on 49 (enamus vabariiklased). 41 episkopaalist on enamus vabariiklased, 37 juudist enamuses demokraadid, 29 mittedenominatsioonilisest protestandist enamus vabariiklased. Kongressis on 20 luterlast (11 demokraati ja 9 vabariiklast), 15 mormooni (enamus vabariiklased) ja kaheksa Ühinenud Kristuse Kiriku liiget.

Ameerika Ühendriikide Kongressis ei ole ühtegi muhameedlast, budisti ega hindut. Vaid seitse inimest 535st ei oma usulist kuuluvust.

Ameeriklased soosivad religiooni ühiskonnas, kuid kahtlevad selle siiruses, kui religioon jõuab poliitikasse.

Käesoleval leheküljel avaldatud andmed on valitud internetiportaalist Kompass. Nende allikateks on United Methodist News Service ja Religion Today.

 

EESTLASED JA JUUDID

ANDRES VÕSU (44) on Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna (JRKS) Eesti osakonna juhatuse esimees. Räägime temaga sellest omanäolisest organisatsioonist, Iisraelist ja juutidest.


Andres Võsu Iisraeli presidendi Ezer Weizmani vastuvõtul 1998. aasta lehtmajadepühal.

MIS ON JRKS?

JRKS tekkis Jeruusalemmas mitmete Iisraeli sõprade eestvedamisel alternatiiviks sellele, et suurem osa riike tõi oma saatkonnad Jeruusalemmast aastal 1980 välja, kui Iisrael kuulutas Jeruusalemma oma jagamatuks pealinnaks. JRKS asutajad ütlesid, et nemad ei ole saatkondade lahkumise poolt. Kui maad ei oma enam poliitilisi saatkondi Jeruusalemmas, siis nende maade kristlased omavad seal oma esindust.

KUI PALJUSID MAID JRKS HÕLMAB?

Üle saja maa. See arv on kogu aeg muutuv. Maad jagunevad kaheks. Ühtedes on suursaatkonnal riigis esindus - on ametlikult registreeritud organisatsioon, teistes on suursaatkonnal ainult esindusisik, kelle kaudu JRKS selles riigis tegutseb.

JRKS Eesti osakond loodi 1993. aasta maikuus Tallinna teletornis (Kuulutajale andis siis intervjuu JRKS tolleaegne direktor Johann Lückhoff). Asutajaliikmeid oli üle kolmekümne. Kuna organisatsiooni nimi oli nii omapärane ja vahepeal muutusid ka seadused, siis võttis registreerimine aega ligi kaks aastat ja nii on registreerimise ajaks alles 1995. aasta maikuu.

KES SEDA ORGANISATSIOONI FINANTSEERIB?

Finantseerivad organisatsiooni liikmed oma liikmemaksude ja annetustega. Väga paljudel inimestel on mulje, et kuna tegemist on Jeruusalemmaga, küll siis juudid finantseerivad. Nii see ei ole. Organisatsiooni eesmärk on risti vastupidine - toetada juute. See on piibellik põhimõte - esmalt juudile ...

Kuna eestlastel on annetamise ja toetamise traditsioon veel väga lühike, siis oleme püüdnud leida ka teisi teid oma organisatsiooni finantseerimiseks.

MIDA TEEB JRKS EESTI OSAKOND?

Töö erineb sesoonselt. Suveti on meil kolm aastat olnud Iisraeli sõprade laager. Viimases laagris Vormsi saarel oli sada inimest. Eesti osakonna üks pidevaid töid on ajakirja Jeruusalemma Sõnumid väljaandmine iga kolme kuu tagant. Selle peale läheb umbes kuu aega kontoritööd. Aastas korraldame paar-kolm Iisraeli-reisi. Paar-kolm korda kuus on Iisraeli-teemalised õhtud. Sisustame Pereraadios saateid "Iisrael ja meie". Meie keskuses on avatud igal pühapäeval kohvik koos Iisraeli muusika kuulamise võimalusega. Esmaspäeviti on palveõhtud.

Ma arvan, et saatkonnal ei ole eesmärgiks jõuda mingi konkreetse tulemuseni ja öelda siis, et me oleme selle saavutanud. Saatkonna eesmärk on kohal olla ja esindada. On olemas koht, kust inimene saab selle maa kohta infot, on koht, kus inimesed oskavad seal maal toimuvat Piibliga siduda rohkem kui tavaliselt on harjutud seda tegema.

KAS TE ESINDATE KRISTLASI JERUUSALEMMAS VÕI JUUTE SIIN?

Mõlemat pidi. Tahame olla eestlastele abiks Iisraeliga tutvumisel. Viia eestlasi sinna ja tuua Iisrael Eestisse. Me tõlgime seal toimuvatest kristlikest üritustest videosid. Praegu on koostöös Tiit Salumäega luterlikust kirikust käimas lepitusaktsioon, kus me kogume allkirju kristlaste lepitusteenistuse jaoks, mis toimub Jeruusalemmas 19. aprillil.

MITU KORDA SA IISRAELIS OLED KÄINUD?

Seitseteist. Turistina olen ma seal käinud kaks korda. Ülejäänud korrad on olnud ametireisid kas grupijuhina või mingi projekti raames. Kaks korda oleme käinud filmimas - üks kord Eesti Kristliku Televisiooniga ja teine kord Eesti Televisiooniga. Siis olin ma sealpoolseks filmimise koordineerijaks.

MIS SIND IISRAELI TÕMBAB? INIMESED KÄIVAD ÜHES PAIGAS ÜKS-KAKS KORDA JA LÄHEVAD SIIS JÄRGMISSE KOHTA.

Iisraeli eripära just selles seisnebki, et seal on, mida avastada. Ja mida rohkem sa avastad, seda rohkem sa näed, kui vähe sa tegelikult oled avastanud. Selle poolest erineb Iisrael kõigist puhketurismiga seotud paikadest. See on rohkem palverännaku koht. Inimesed käivad seal, et otsida rahu ja õppida tundma Pühakirjast teada kohti. Piibel hakkab Pühal Maal kõnelema palju otsesemalt. Ka mul on seal väga palju veel avastamata ja iga reis annab midagi juurde.

KAS JRKS KIIDAB KÕIK HEAKS, MIDA IISRAEL TEEB?

Me esindame rohkem piibellikku kui poliitilist Iisraeli. Jumal on prohvetite kaudu öelnud, et Ta ei armasta juute mitte selle pärast, et nad oleksid head inimesed, vaid Ta armastab neid oma valiku pärast. Meie nägemus sealsest on samasugune. Mitte nii, et kõik, mida Iisraeli poliitikud on teinud, oleks hirmus õige ja hea, vaid me usume, et see, mida Jumal on oma prohvetite kaudu ütelnud ja lubanud teoks teha, ka toimub.

MIDA KUJUTAVAD ENDAST EESTIS ELAVAD JUUDID?

Eestis on juute kolme tuhande ringis. Umbes kaks kolmandikku neist on venekeelsed. Eesti juudid on suhteliselt ilmalikud võrreldes USA ja Lääne juutidega. Aga väga paljud juudid otsivad Jumalat oma juudi traditsioonide tõttu. On ka tekkinud väikesed messiaanlikud kogudused, kus usutakse, et Jeesus oli Messias.

SA NIMETASID LEPITUSAKTSIOONI.

Väga paljud kristlased arvavad, et juute peab evangeliseerima. Paljud teevad seda oskamatult ega suvatse end kurssi viia taustinformatsiooniga. Läbi ajaloo on kristlik kirik olnud juutide üks suuremaid tagakiusajaid. Ristisõdijad põletasid Jeruusalemmas elusalt juute. Hispaanias tapeti aastal 1492 kümneid tuhandeid juute. Hitler tappis kuus ja pool miljonit juuti.

HITLER POLNUD MINGI KRISTLANE.

Jah, aga ta läks Jumala nimel seda tegema. On teada, et Hitler oli kiriku liige oma surmatunnini ja ka juudid võtavad teda sellest lähtudes. Tihti öeldi, et me tasume juutidele kätte selle eest, et nad Jeesuse tapsid. Arvestades seda, kuidas kristlased on juutidega käitunud, ei ole juudid kristlastes näinud selle Jumala teenijaid, kellesse nemad usuvad. Tegelikult me usume ju samasse Jumalasse.

Jeesuse idee oli armuidee, inimeste päästmine ja aitamine. Kristlased ei ole seda ideed suhtlemises juutidega alati kandnud. Ma arvan, et kui mul on mingi süütegu, siis ma olen sellega nii kaua seotud, kui ma elan. Kui meie usukaaslased või meie rahvuskaaslased on kunagi valesti käitunud, siis me oleme niikaua sellega seotud, kuni meie rahvus või meie usk elab. Kui meie esivanemad on Kristuse nimel midagi valesti teinud ja on unustanud selle pärast andeks paluda, siis oleme meie kohustatud seda tegema.

Näiteks Hispaania riik palus aastal 1992, viissada aastat hiljem, Iisraeli riigilt ametlikult andeks selle, mida hispaanlased tegid aastal 1492. Ka katoliku kirik on selliseid aktsioone läbi viinud ja tegelikult andeks palunud. Meie, kes me kuulume reformatsiooni-järgsetesse kirikutesse ja meie maa pole seda teinud. Meie suhted peaksid uude aastatuhandesse minnes olema korraldatud ja kui seal on kellelgi jäänud mingisugune okas kristlaste tegevuse vastu, siis me peame selle andeks paluma ja need suhted klaarima.

KUIDAS SEE AKTSIOON PRAKTILISELT KÄIB?

Me oleme juba saatnud suure osa allkirjalehti välja. Neil lehtedel on toodud välja ka põhimõtted, mille eest me andeks palume.

ON ÜLES TÕSTETUD KA KÜSIMUS, ET EESTI KUI RIIK PEAKS JUUTIDELT ANDEKS PALUMA. EESTI SEDA TEINUD EI OLE.

Meie, kristlased, oleme maa sool. Kristlased peaksid olema eesotsas ja selles mõttes on Eestis praegu järjekord õige. Ma usun ja loodan siiralt, et järgmine samm on riiklikul tasandil.

PRESIDENT LENNART MERI ON MOODUSTANUD KOMISJONI EESTI PINNAL AASTATEL 1940-1991 SOORITATUD KURITEGUDE UURIMISEKS. NÕUKOGUDE REPRESSIIVORGANITES OLI TÖÖL KA JUUTE. KAS JUUDID EI PEAKS MEILT KA ANDEKS PALUMA?

Selle eest, mida on teinud Nõukogude repressiivorganid, peab Eesti käest andeks paluma Venemaa, kes on Nõukogude Liidu õigusjärglane. Olenemata sellest, mis rahvusest need kurjategijad olid. Siin ongi üks antisemitismi põhjuseid - teatud negatiivsete ilmingute puhul on püütud just juudi rahvus välja tuua. Samas, kui kurjategija on näiteks eestlane, siis jäetakse rahvus esile toomata.

JUUTIDE VASTU ON EESTIS KURITEGUSID SOORITANUD EELKÕIGE SAKSA RIIK JA MÕNED EESTLASED ON OLNUD KAASASÖRKIJAD, NAD POLE EESTI RIIGIGA SEOTUD OLNUD. SELLE EEST PEAKS JU SAKSAMAA ANDEKS PALUMA, MITTE MEIE?

See on muidugi õige ja Saksamaa on seda juba teinud. Samas ei ole "peab andeks paluma" õige termin. Iga andekspalumine kaunistab. Kui ma kellelegi varba peale astun ja vabandust palun, siis on meie suhe klaaritud. Keegi ei ütle, et ma pean seda tegema, aga kui ma seda ei tee, jääb meie vahele okas. Ma arvan, et meie kõigi huvides ja eelkõige kristlaste huvides on andeks paluda, sest me oleme tegelikult juutidelt saanud kõik oma usu alused, Vana ja Uue Testamendi, Jeesuse ja apostlid. Me tahame ju edaspidigi suhelda selle rahva esindajatega. Jumal on lubanud õnnistada neid ja Jumal on nende kohta öelnud, et õnnistab kõiki, kes neid õnnistavad ja neab kõiki, kes neid neavad. Meie enda rahvale on oluline saada õnnistatud Jumala poolt. Kui andekspalumine aitab meie suhteid korraldada, siis ma arvan, et see ei võta meilt tükki küljest, vaid vastupidi - kaunistab meid. See näitab ka meie suhtumist, et me austame seda rahvast.

RÄÄGIME VEEL ANTISEMITISMIST. MINGID POISIKESED LAAMENDASID SURNUAIAL, LÕHKUSID EESTLASTE, VENELASTE JA JUUTIDE HAUDU. JUUTIDE HAUDADEST TULI ÜLEMAAILMNE KISA, EESTLASTE JA VENELASTE HAUDADEST EI TEHTUD ÜLDSE VÄLJA. KAS SIIN EI OLE TEGEMIST ÜLITUNDLIKKUSEGA?

Et juudid on tundlikud, see on osa nende kultuurist. Ma olen Iisraelis päris palju kohtunud analoogiliste asjadega. Kui jordaanlased said 1948. aastal enda kätte Õlimäe, siis nad kasutasid sealseid juutide hauaplaate WCde ehitamiseks. Kui juudid said nn Läänekalda 1967. aastal tagasi, siis nad korjasid kõik need hauaplaadid kokku ja tegid kõik võimaliku, et õigele hauale õige plaat tagasi panna. Juutidele on haud või nende kalmistu väga püha koht. Kalmistu hävitamine on samaväärne pühakoja hävitamisega. Ma ei leia, et selles on midagi halba, kui nad kalmistu rüvetamise peale lärmi tõstavad. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui eestlased ja venelased ka niisuguste asjade pärast kisa tõstaksid.

VIIMASTEL KUUDEL ON IISRAELIS VÄGA SUURED PINGED JUUTIDE JA PALESTIINLASTE VAHEL. KA PALESTIINA KRISTLASED EI OLE SUGUGI RAHUL IISRAELI VÕIMUDEGA.

Palestiina kristlane on analoogne Soome kristlasega. Soomes on 95% kristlasi. Nendest võib-olla pooled pole oma jalgagi kirikusse saanud. "Palestiina kristlane" ei tarvitse rohkem tähendada kui seda, et ta on pärit kristlikust perekonnast. Palestiinlane kui rahvus sündis alles aastal 1970. See palestiina rahvas, kes Iisraeli territooriumil elab, on araablased. Araablastest elab piibelliku Iisraeli territooriumil umbes kolm miljonit. Üks miljon neist on Iisraeli kodanikud ja nendega on konflikt väiksem. Teistel, kes elavad põhiliselt Jordanist lääne pool, on rohkem või vähem konflikte juutidega. Teatud juhtudel see konflikt paisub ja teatud juhtudel väheneb. Need araablased tahavad luua oma riiki ja selleks on andnud alust ka rahvusvahelised lubadused. Raske on öelda, milline oleks antud momendil õiglane lahendus.

KUI KRISTLASED TOETUVAD PÕHILISELT UUELE TESTAMENDILE, KAS TEIE TOETUTE VANALE TESTAMENDILE?

Minu isiklik arvamus on, et me peame toetuma kogu Piiblile ja seda seetõttu, et Uue Testamendi sündmused on ette kuulutatud Vana Testamendi prohvetite läbi. Vana Testament ja ka juudi traditsioonide tundmine aitavad mõista Uut Testamenti. Me ei saa ju Jesaja, Jeremija ja Hesekieli raamatuid kõrvale jätta. Jeesus ütles mäejutluses, et ükski prohvetikuulutus ei ole tühistatud.

KUIDAS TE SUHTUTE NENDESSE KRISTLASTESSE, KES NII SUURED IISRAELI FÄNNID EI OLE?

Selleks, et inimene saaks päästetud, ei pea ta üldse Iisraeli fänn olema. Piisab, kui tema suhted Jumalaga saavad korda. Aga kui kristlane tõsiselt Piiblit uurib, siis ma arvan, et ta ei saa jätta Iisraeli oma huviorbiidist päriselt välja.

TÄNAME SIND JA SOOVIME RAHU JERUUSALEMMALE, IISRAELILE JA EESTILE.

 

MIKS MA LOEN PIIBLIT?

Johannes Rau16. jaanuaril sai Saksamaa president Johannes Rau 70-aastaseks. President on "Sinise Risti" rändjutlustaja poeg. Ta on end näidanud piiblitruu kristlasena ja selletõttu on talle hüüdnimeks antud "vend Johannes". Elu viis õppinud raamatukaupmehe 27-aastaselt luterlikust noortekirjastusest liidumaa parlamenti. Ligi kolm aastakümmet oli ta liidumaa minister ja peaminister. 1965-1999 kuulus ta luterliku kiriku piirkondlikku juhtkonda. Jõudu neiks ametiteks on Rau ammutanud oma usust.

Avaldame ajakirja idea Spektrum vahendatud Johannes Rau kirjutise Piiblist.

Minu isa, kes oli jutlustaja ja evangelist, armastas lookesi. Me tögasime sageli teda selle pärast: "Mis sinust siis saaks, kui sul neid näiteid ei oleks?" Ma märkasin, et need lood võivad olla nagu hele valgusesähvatus. Seepärast räägin ma sageli lugu pastorist (tõenäoliselt luterlasest) ja rabist, kes ühel kongressil ühes toas elasid ja ka hommikusöögi ajal kokku said. "Ma loodan, et ma ei seganud teid magama jäämisel, kui ma tulel nii kaua põleda lasksin," vabandab pastor rabi ees. "Pole midagi, ma ei märganud midagi häirivat," vastab see. "Teate, kui ma õhtul pool tundi Jumala Sõna ei loe, siis ei saa ma rahulikult magada," seletab toakaaslane. "Väga tähelepanuväärne," vastab rabi, "minuga on vastupidi. Kui ma õhtul pool tundi Jumala Sõna loeksin, ei saaks ma üldse enam magada!"

Ühes ja samas raamatus on trööstiv ja rahutuks tegev koos! See raamat lööb rekordeid. Seda on rohkem trükitud, müüdud ja tõlgitud kui ühtegi teist raamatut maailmas. Sellel on sadu autoreid, neist paljud tundmatud. Ja ometi kuulub see kõige vähem tuntud raamatute hulka, mida on väga valesti tõlgitsetud ja kuritarvitatud ning millest on väga valesti aru saadud. Aga see on ka segaduses olevatest olenditest teinud elavad ja ärksad inimesed.

365 KORDA "ÄRGE KARTKE!"

See on tõsi: sügavas hädas, äärmises nõutuses ja abituses, kui kellegi tervitus, þest ega sõbrasõna, rääkimata siis jutlusest, enam kohale ei jõua, on Piibli sõna Vanast või Uuest Testamendist toeks ja ankruks ning Archimedese punktiks. Abi võib olla Jesaja raamatus (43,1), Psalmides (23) või evangeeliumides, pärit algul kutsutud jüngrilt Keefaselt või hiljem kutsutud Pauluselt, sõjakas või südamlik.

Arvusümboolika armastajad on kokku rehkendanud, et rahutervitus "ärge kartke" esineb Piibli kaante vahel 365 korda, üks kord iga päeva jaoks - mina ei ole üle kontrollinud.

Piibel tunneb inimesi, meid ja elu siis ja nüüd. Sealt leian ma armastuslugusid ja võrdlusi, teateid äpardunud ja õnnestunud eludest. Piibel selgitab meile, et mitte juudid ei ole meie ees võlglased, vaid meie nende ees. Toora - viis Moosese raamatut - oli Jeesuse Piibel. Tema surma ja ülestõusmisega ei ole need vanapaberiks ega ajalooks muutunud. Need jäävad maailma ja koguduse elava Issanda sõnaks. Kui sageli räägime me järelemõtlematult kristlikust ligimesearmastusest ja peame tegelikult silmas juutide mõtlemist ja usku! Kui me teaksime, kust sõnum tuleb, järgiksime me harvem ja vähem valeprohveteid.

Kas Piibli abiga või täpsemalt mäejutluse abiga (Matteuse 5-7) saab teha poliitikat? - See küsimus on niisama vana kui mõtisklemine Jumala ja maailma üle. Luther ütles "ei", Bismarck ütles "ei", Helmut Schmidt, kes oli tõsine kristlane nagu needki mõlemad, ei saanud "jah" öelda. Ei, need kolm erutavat peatükki ei ole poliitiline retseptiraamat. Aga kui saaks ilma või hoopis vastu mäejutlust poliitikat teha, kuidas läheks siis Johannese kirjadega või kirjadega efeslastele ja galaatlastele?

Ikka ja jälle leidub poliitilisi kaubitsejaid, kes end Piibli kirjakohtadega õigustavad ja neid relvana vastaste vastu kasutavad, tehes nad nii oma vaenlasteks. Piibel on aga allikas, mitte relv - kes sellega lööb, selle asemel, et vabastada või vabadusele juhatada, on seda juba kuritarvitanud, kuna ta ei ole sellest aru saanud.

VÕTA JA LOE!

"Sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks" (2Ti 3,15). Üha vähesemad tunnevad lapsest saadik. Aga sel mitmekesise info ajastul mõjub Piibel - katkendites, üksikutes sõnades ja salmides - ühele või teisele inimesele maailma dþunglis ja päeva segadustes üllatavalt. Kes Piibli viimase raamatu üleskutset - võtta ja lugeda - kuuleb ja teeb, nagu öeldud ja nagu talle öeldakse, see võidab elu ja näeb tulevikku.

JOHANNES RAU

 

KRISTLASI KIUSATAKSE TAGA

Aastavahetuse aegu leidsid aset mitmed rünnakud kristlaste vastu, mis lõpetasid traagiliselt seni kõige vägivaldsema sajandi.

Viimase kümne aastaga on tapetud sadu kristlikke misjonäre. Vatikani misjoniagentuur Fides avaldas 5. jaanuaril nimekirja eelmisel aastal hukkunud katoliiklikest misjonäridest. Kolmkümmend inimest kaotasid elu aktiivses misjonitöös. Siiski ei sisalda see number "sadu, võib-olla ka tuhandeid kristlasi, kes tapeti Moluku saartel, paljusid Kristuse järgijaid, kes on Hiina, Sudaani ja Ruanda vanglates ning kellest midagi ei teata." Fides teatas, et viimase kümne aasta jooksul tapeti 603 misjonäri, statistiliselt võetult on see arv kasvanud 115 hukkunu võrra varasema kümnendiga võrreldes. Hukkunud misjonäride arvu kasvus mängis olulist rolli Ruandas 1994. aastal aset leidnud genotsiid, kus hukkus 248 katoliku kiriku teenistujat. Fides peab mõrvatud misjonärideks neid, kes riskisid oma eludega teisi teenides, mitte vaid neid, kelle tapmise taga olid usulised motiivid.

Vaen kristlaste vastu ei ole raugenud. Lõuna-Filipiinidel tapeti 28. detsembril katoliku preester. Isa Benjamin Inocencio lasti maha Jolo saarel. Usuline tagakius kasvab ka mõnedes kõige rahvarikkamates riikides nagu Hiina, India, Nigeeria, Pakistan ja Indoneesia. Indias rööviti 52-aastane kristlik jutlustaja, kelle ihu lõigati tükkideks. See aga oli vaid üks sadadest usuliselt motiveeritud rünnakutest kristlaste vastu Indias, milledes on mõrvatud preestreid, vägistatud nunnasid ja elusalt põletatud neid, kes töötavad pidalitõbistega.

Kõige rängema usulise tagakiusu all kannatavad järgmised piirkonnad - Lähis-Ida, Lõuna-Sahara, Balkan, Kaukasus, Kesk-Aasia ja Lõuna-Aasia. Tagakiusu puhul on usk tavaliselt segunenud etniliste, poliitiliste, territoriaalsete ja majanduslike huvidega. Üks tagakiusu kasvu mõjutajaid on muhameedlaste kasvav sõjakus ja seda alates Marokost ja lõpetades Filipiinidega. Kristlikud kogunemised on seadusega keelatud Saudi Araabias, kus kristlikke teenistusi peetakse vaid võimsamate riikide saatkondades. Iga saud, kes püüab lahkuda islamist, riskib eluga. Sama kehtib ka mitmetes Pärsia lahe maades ja Põhja-Aafrikas. Samuti on levinud kogukondlik vägivald vähemuste vastu, mis on tihti provotseeritud radikaalsete islamijuhtide poolt. 1997. aastal praktiliselt hävitati kristlaste linn Shantinagar Pakistanis.

Venemaal hakkas käesoleva aasta algusest kehtima uus religiooniseadus ning sellega seoses kasvab ka vägivald usuliste vähemuste vastu. Vähemusteks Venemaal on juudid, protestandid, katoliiklased ja õigeusu põhivoolu mittekuuluvad kristlased. Sarnaseid diskrimineerimise mudeleid usuliste vähemuste vastu leidub ka Ukrainas, Bulgaarias, Rumeenias ja mitmel pool mujal Ida-Euroopas.

Üheks tagakiusu allikaks on kommunistlikud valitsused, eriti Hiina, Vietnami, Põhja-Korea, Laose ja Kuuba valitsused. Vietnami valitsus püüab peatada kristlaste ja budistide tegevust suguharude juures, Laoses on mitukümmend kristlast vangis oma usu pärast.

Allikas: Kompass/EWTN News

MOSKVAS KEELATI PÄÄSTEARMEE

Moskva ametnikud keeldusid registreerimast päästearmeed, pidades seda militaarseks organisatsiooniks. Päästearmee tõsteti oma kirikuhoonest välja ning sai käsu vabastada oma kontorid teises hoones. Kolonel Kenneth Baillee, kes on päästearmee organisatsiooni juht Venemaal, ütles, et "oli väga kurb öelda inimestele uue aasta teenistuse ajal: "See on meie viimane päev siin kirikus ja me ei tea, kus me saame olema järgmisel nädalal.""

Kolonel Kenneth Baillee sõnul otsivad päästearmee töötajad uusi kontoriruume. Päästearmee jätkab oma tegevust Moskvas nii kaua kuni pole tulnud kohtulikku määrust organisatsioon likvideerida. Baillee loodab, et rahuldatakse avaldus registreerida päästearmee "tsentraliseeritud usulise organisatsioonina", mis avaks taas võimaluse teha organisatsioonil tööd ka Moskvas.

Päästearmee on end edukalt registreerinud Peterburis, Petrozavodskis, Volgogradis, Rostovis Doni ääres ja Viiburis.

Allikas: Kompass/Religion Today

AFGANISTANIS ON MISJON KEELATUD

Talebani režiim määrab surmanuhtluse igale afgaanile, kes otsustab muuta oma usulist kuuluvust. Igaüks, keda tabatakse kristliku või judaistliku kirjanduse müümisel või islami alavääristamisel, mõistetakse viieks aastaks vangi, kõlab talebani ülem-mulla Mohammad Omari määruses. Siiski pole siiani kedagi arreteeritud kristlusesse või judaismi pööramise pärast.

Taleban valitseb 95% Afganistanist ning rakendab karme usulisi seadusi, mille kohaselt on naistel keelatud käia tööl või saada kooliharidust pärast 8-aastaseks saamist, mehed peavad kandma habet ning peavad iga päev palvetama, keelatud on enamus meelelahutusega seotud asju, sealhulgas ka televisioon ja muusika. Teiste uskude järgijatel on ametlikult lubatud oma usku praktiseerida. Sikhid ja hindud peavad Kabulis oma teenistusi ning linna on jäänud veel ka juudi rabi, kuigi enamus juudiusulisi on Kabulist lahkunud. Afganistanis on mõned kristlikud kodukogudused, kuid nendest ei teata kuigi palju.

Allikas: Kompass/Märtrite Hääl

Ainult väikesed asjad

"Kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures" (Lk 16,10)

Maailm, milles elame, on üles ehitatud "väikestest asjadest" ja iga suurt asja võib lõhkuda väga väikesteks tükikesteks. Viimasel ajal oleme õppinud, et aine, mateeria, koosneb väikestest aatomitest ja aatomid neutronitest, prootonitest ja elektronidest. Vesi koosneb tilkadest, tilgad molekulidest, molekulid algaine aatomitest. Nii on see ka ajaga. Aeg on kujundatud aastatest, aastad kuudest, kuud nädalatest, nädalad päevadest ja päevad tundidest, minutitest ja sekunditest. Meie kehad koosnevad miljonitest rakkudest. Elu sisaldab paljusid väikesi võtteid, sõnu ja tegusid. Kui neid elu väikesi asju hoitakse puhtad ja selged, iga üksikut tegu ja sõna hoolega kaaludes, siis päevasest "väikeste asjade" kogusummast tuleb midagi suurt.

Me reageerime nii elu suurtele asjadele kui ka väikestele. Kui hoolikalt valime me oma sõnu, meie kogu vestlus tuleneb neist! See on tegelikult ka patuga nii. Me klassifitseerime tegusid. Mõne penni varastamisel me ütleme, et see on tähtsusetu, tühine vargus. Veidi suurema kohta ütleme, et see on vargus ja veel suurema kohta, et see on rööv jne. Samuti joomisega - väike naps, see pole mingi pahe. Armastatakse öelda: "Võta pits ja pea aru!" Kuid Jumala silmis on need samad asjad. Kas varastame mõned pennid või suure summa, vargus on vargus. Nii on see esemetega, mida töökojas tasku topitakse. Kas võetakse väike asi või autokoorem, see on ikka vargus. Mida inimene teeb mõne penniga, see on mõõt, mida ta teeb suurema summaga mängimisel, et saada aga rohkem.

Jeesus käsitleb Lk 16,10-13 sügavat vaimulikku elutõde. Ta vihjab kolmele asjale, alla kriipsutades, kui tähtis on ustavus väikestes asjades (s. 10). Ta ütleb, et kes on "kõige vähemas ustav, see on ustav ka suures". See on meile prooviks. Edasi ütleb Ta "ülekohtusest mammonast", s.o. rahast, et kes selles ustav ei ole, selle kätte ei usaldata "tõelist" (s. 11). Siin on põhjus, miks tõelist vara meie kätte ei usaldata. Kaalu, kuidas oled käitunud rahadega, mis su kätte usaldati. Kui olid ebaustav, ära siis kurda, et sul vaimulikku vara pole. Ja viimaks Ta rõhutab ustavust võõra varaga või asjadega ümberkäimisel: "Ja kui te võõra omaga ei ole olnud ustavad, kes võib teile kätte anda meie oma?" (s. 12). Meid proovitakse selles, kuidas võõraste asjadega käitume. Ei ole me ustavad, ei anta meile vaimuandeid. See ongi vahest üks põhjus, miks käesoleval ajal on nii vähe vaimuandeid - tõelist vara.

Lugesin väikesest sündmusest, mis seda illustreerib: pangaametnikku otsustati alates järgmisest nädalast edutada. Einestades kohvikus, seisis panga president ta taga ja nägi, kuidas ta salaja kaks võitükki leivaviilu alla libistas, nii et see oli kassiiri silmade eest peidetud. Mees jäi edutamata just sellepärast, et oli välja petnud nelja sendi väärtuses võid. Meest, keda ei või usaldada väikestes asjades, ei või usaldada kunagi, oli otsus.

Kaalume selles osas oma elu läbi ja teeme õiged järeldused. Ärme unustame, et väikestel asjadel on suur väärtus!

RICHARD KAUPS
Usurändur 1965

UUDISEID EESTIST

7. jaanuaril toimus Tallinna Nõmme Vabaduse Baptistikoguduses uue pastori RUUDI LEINUSe ametisseseadmine. Talituse viis läbi Eesti EKB Liidu president Helari Puu, õnnistuspalve pidasid Helari Puu, Ülo Meriloo ja Ants Rebane. Öeldi tänusõnad senisele pastorile Ants Rebasele tehtud töö eest.

Koguduse ees on suur misjonipõld oma lähikonnas. Eestpalves on oma maja küsimus. Praegu jätkatakse tööd Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ruumides Vabaduse puiestee 156.

Ruudi Leinus oli seni Lehtse koguduse pastoriks. Ta jätkab paralleelselt pastoritööga ka Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri ametis.

* * *

21. jaanuaril ordineeriti Tartu Annelinna koguduses pastoriks Tallinna Üksik-Päästekompanii kaplan URMAS ROOSIMAA. Ordineerisid Helari Puu, Peeter Roosimaa ja Kaitseväe peakaplani esindaja Taavi Lindvere.

* * *

Alates 1. veebruarist alustab Eesti EKB Liidu täitevsekretärina tööd Kohtla-Järve Saaroni Baptistikoguduse pastor TARMO KÄHR.

* * *

22. jaanuaril valiti Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaaniks praktilise usuteaduse korraline professor TÕNU LEHTSAAR (40).

Tõnu Lehtsaar lõpetas 1983. aastal TÜ sotsiaalpsühholoogia erialal ning kaitses 1990. aastal pedagoogikakandidaadi kraadi. 1993. aastal lõpetas ta usuteaduste põhikursuse Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ning 1999. aastal kaitses doktorikraadi religioonipsühholoogia alal Amsterdami ülikoolis.

Tõnu Lehtsaar on töötanud TÜ psühholoogia osakonnas tööstuspsühholoogia laboratooriumi nooremteadurina ning rakenduspsühholoogia laboratooriumi juhatajana. 1991. aastast kuni 2000. aastani töötas ta TÜ usuteaduskonna dotsendina. Mullu valiti ta TÜ praktilise usuteaduse professoriks. Aastatel 1994-1995 töötas ta külalisprofessorina USAs ning oli 1996. aastal TÜ usuteaduskonna dekaan.

Tõnu Lehtsaare põhilisteks uurimisvaldkondadeks on usulise kogemuse ja äärmuslike usuliikumiste psühholoogia.

Tõnu Lehtsaar on Tartu Kolgata Baptistikoguduse juhatuse esimees.

kuulutaja@hotmali.com