Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 3 (161) Märts 2003 XV AASTAKÄIK

Sisukord

Lõpp ei ole veel käes. Toimetaja kommentaar * Evangeeliumi kuulutamise vajadus. Jutlus * Aktuaalne teema: Piibel kuulub kaasaega * Ainult evangeliseerimine õigustab kiriku eksisteerimist. Intervjuu * Tulekahju hävitas Rakke kiriku * Eesti EKB Liit pidas aastakonverentsi * Kartulilugu * Jeesuse elu jõuab igaüheni

Heaks traditsiooniks on saanud märtsikuised Eesti Evangeelse Alliansi konverentsid ja aastakoosolek Tallinnas metodisti kirikus. Kuulutaja on neid ikka kajastanud, kuid ei esita konverentsi protokolli, vaid mõned sissevaated evangeeliumi kuulutamise tööle.
Konverentsil toodi mitmel korral erinevate kirikute esindajad rahva ette mõnda probleemi lahti rääkima. Sellel pildil on (vasakult) Heigo Ritsbek (karismaatiline episkopaalkirik), Ove Sander (luterlik kirik), Olav Pärnamets (metodisti kirik), Allan Laur (nelipühikirik) ja Helari Puu (evangeeliumi kristlased ja baptistid).
Laulja kirjutas: “Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad!” (Ps 133,1). Kahtlemata on alliansstöö vajalik. Kristlaste ühtsus on Jeesuse soov (Jh 17). Naabritest oskab aga kõige paremini lugu pidada see, kellel omal kodu olemas ja korras. Sellepärast peaks igaüks selle eest hoolitsema, et tema kodukogudus kasvaks, areneks ja läheneks Kristusele. Tõelist ühtsust ei saavutata minnes üksteise juurde, vaid siis, kui saadakse Kristuse juures kokku.
Jeesus ütles: “Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!” (Jh 15,9).

 

LÕPP EI OLE VEEL KÄES

Toimetaja kommentaar

Mõnes mõttes on käesolev kommentaar eelmiste jätk. Sündmused ei mahu ühe kuu sisse. Käesoleval kuul on mõnedki olukorrad arenenud lahenduseni või on tulnud oodatud/kardetud kulminatsioon.

On sündmusi, mis jõuavad ka kõige poliitikakaugema ja passiivsema inimese teadvusesse. Tahaks loota, et need raputavad meilt ükskõiksuse ja panevad appi hüüdma Issanda nime.

SÕDA IRAAGIS

Juba eelmistes Kuulutaja numbrites oli palju juttu kardetud Iraagi sõjast. Nüüd on see käimas. Ka eestlaste südamed on rahutud, kuigi oleme konfliktikoldest geograafiliselt kaugel.

Ilmselt on selle sõja mõte paljudele arusaamatu. Kui eestlased sellest aru ei saa, on see pool häda. Probleem on selles, et põhjus jääb arusaamatuks ka suurele osale iraaklastele ja nende naabritele. Teiste maade moslemitest vabatahtlike appitulek Iraagile näitab, et seda konflikti peetakse ususõjaks — kristlased muhameedlaste vastu. Selliselt seletatuna toob see probleeme üle maailma, sest moslemi vähemus on tekkinud paljudes lääneriikides.

Ameerika on eesmärgina välja kuulutanud demokraatliku Iraagi. Vaevalt, et iraaklaste enamik ise seda igatseda oskab. Demokraatiaks puudub seal traditsioon. Võimule pandavad uued valitsejad võivad olla liberaalsemad kui Saddam Hussein, kuid ameerikalikku demokraatiat nad vaevalt kehtestavad.

Rahva elulaad on aastasadade pikkuse arengu tulemus. Seda ei saa niisama lihtsalt kehtestada. Ameeriklastele päevselge ja omane ei tarvitse sobida eurooplastelegi, kuigi valge Ameerika juured on just siin. Kõva käega ja rahva poolt jumaldatud valitseja on paljude rahvaste praktika. Poolkirjaoskamatu Iraagi kõrval on seda näidanud ka mitme Euroopa rahva lähiajalugu.

Isegi siis, kui läheb täide ameeriklaste unistus kiirest sõjast, on selle üheks tõenäoliseks tagajärjeks kasvav terrorism. Mälestus ebaõiglusest püsib põlvkondi. Eestlaste õnneks on meie maa terroristide jaoks vähetähtis. Siin on nende jaoks ainult üks tõsiseltvõetav sihtmärk — Ameerika saatkond Tallinnas. Loodetavasti on selle kaitse piisav. Ise suhtelist rahu kogedes ärgem unustagem neid, kelle elu on rohkem ohus.

Teoreetiliselt võib sõdasid jagada õiglasteks ja ebaõiglasteks, tegelikkuses on nad ikka suurtele inimhulkadele ebaõiglased. Lihtne inimene peab sõjas osaledes, lähedasi sõtta saates või kodus vaenlase pomme oodates kinni maksma ühiskondade kõrgkihtide ambitsioonid.

Kristlastena peame iga inimese elu kalliks pidama. “Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti,” ütles Jeesus (Jh 10,10). “Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel,” manitses apostel Paulus (Fi 2,5 1968. aasta piibliväljaandes).

Iraagi sündmused on tekitanud hirmu kolmanda maailmasõja või maailma lõpu ees. Tuletagem meelde Jeesuse sõnu: “Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge: see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes” (Mk 13,7).

UUED JUHID VÕIMULE

Eelmise Kuulutaja esikaanel olevatel plakatitel kujutatud kandidaadid pääsesid kõik uude Riigikokku. Sinna sai ka kommentaaris käsitletud Ain Seppik. Kuulutaja osa nende võidus ilmselt siiski ei ole. Sellist eesmärki polnudki.

Uus Riigikogu koguneb alles märtsikuu viimasel päeval. Takistuseks oli ühe Võrumaa mehe kaebus, kes taotles valimiste tühistamist. Tundub, et mõnes asjas on meil demokraatiat ülearugi, kui ühe inimese tõttu riigi parlament tööle asuda ei saa.

Võrumaa mees andis erakondadele hea võimaluse isetegevuseks — president saab peaministri kandidaadi nimetada alles pärast Riigikogu töö algust, kuid omaalgatuslikke läbirääkimisi see ei takistanud. Nii vist saabki uus valitsuskoalitsioon Res Publicast, Reformierakonnast ja Rahvaliidust enne kokku pandud, kui selleks ametlikult aeg kätte jõuab. Kas president arvestab mitteametlikult kujunenud reaalsusega või läheb vastuvoolu ja annab valitsuse moodustamise kellelegi teisele, selgub juba pärast Kuulutaja ilmumist.

Miks Keskerakonna suurejooneline valimisreklaam nii väikese võidu tõi, et partei tõenäoliselt uuest valitsusest välja jääb, selle üle on ilmalikus ajakirjanduses palju arutatud. Paljud küll kahtlevad selles, et see erakond neljaks aastaks võimust kõrvale jääb. Kuulutaja ennustama ei tahaks hakata.

Tuletame meelde Jumala ütlust Nebukadnetsarile: “Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele tahab” (Tn 4,22). Nii annab Ta riikidele igaks ajaks kohase valitseja — mõnikord õnnistuseks, mõnikord karistuseks. Palugem Jumalat, et meie maa päriks õnnistuse.


Moodustame koalitsiooni!

 

EVANGEELIUMI KUULUTAMISE VAJADUS

Eesti ühiskond näitab kahte väga erinevat palet. Ühest küljest näeme majanduslikku tõusu ja heaolu kasvu, mis on põhjustanud suuri muudatusi meie ühiskonna pildis. Uued hooned kerkivad ja vanad tehakse tundmatuseni korda. Rahvusvahelistel võistlustel tõusevad meie sportlased kõrgetele pjedestaalidele ja teised vaatavad imestusega, millega see väike rahvas toime tuleb.

Teisest küljest on pilt märksa tumedam. Meie perekonnad on sügavas kriisis. Andmete kohaselt lähevad kolmest abielust kaks lahku. Kolmest lapsest kasvavad kaks üles ilma isata. Enesetapud on tõusnud 47% võrra ja oleme nende poolest teisel kohal maailmas. Meie kõrge alkoholitarbimine, mis ületab Soomet kahekordselt, on veelgi kasvamas ning probleemile lisandub narkootikumide ja muude uimastite kiire levik koos HI-viiruse surmava mõjuga. Korruptsioonist ja kuritegevusest kirjutavad meie ajalehed tüdimuseni. Lisaks kõigele on Tallinn kuulutatud uueks prostitutsiooni keskuseks. Eesti mehe keskmine eluiga on kümme aastat lühem kui Soomes või Rootsis. See nimekiri läheb edasi...

KOGUDUSE VASTUTUS

Kui patt ujutab üle ja hävitab ühiskonna, ei võta Jumal esmalt valitsust vastutusele. Jumal vaatab oma koguduse peale. Jumal ei arvesta patuseid, vaid hoopis õigeid. Seda õpime Soodoma ja Gomorra loost. Kristlased on maa sool ja valgus.

Ajalugu näitab meile Kristuse kogudust palju raskemates olukordades ja tingimustes kui meie oleme. Lisaks lagunemisele ja mädanemisele ühiskonnas näeme sageli kirikut tagakiusu ja vägivalla all vaevlemas, kuid isegi sarnastes rasketes olukordades on kogudus tõusnud ja pööranud rahva saatuse õnnistuseks ja uueks alguseks.

Iga võimalus kerkib probleemi näol niisamuti kui küsimusele on vastus. Koguduse valikus seisab meie tulevik. Võime end välja vabandada ja süüdistada teisi. Võime lasta end masendada probleemi loomusest ja suurusest, kuid võime ka probleemis näha võimalust — Jumala võimalust sekkuda ja muuta meie rahva olukorda ja saatust.

Usun, et Jumala koguduses elab Püha Vaim. Usun, et Jeesus Kristus on ära võitnud saatana ja kurjuse. Usun ka, et Jumala rahvas sel ajal võtab vastutuse ja tõuseb võitlusele kurjuse ja pimeduse vastu. Usun, et Jeesus Kristus on Issand ja Kuningas.

Varakoguduse tingimused olid palju raskemad kui meie omad. Apostlite tegude raamat kirjeldab vastuseisu, tagakiusu ja tapmisi. Küsimus on, mida tegi kogudus siis. Vastuse leiad selle raamatu lehekülgedel. Nad kuulutasid evangeeliumi — rõõmusõnumit — Jumala riigist ja valitsusest. Nad mitte ainult ei kuulutanud evangeeliumi, nad elasid evangeeliumi välja. Kui neid piinati ja pigistati, tuli evangeelium esile. Nende elu oli evangeelium, rõõmusõnum Jeesusest Kristusest.

KRISTLASTE SÕNUM

Nad ei kuulutanud Moosesest, ka mitte “metsalise märgist” ega “vaimulikust sõdimisest”. Nad ei kuulutanud, mida erinevad kreekakeelsed sõnad tähendavad, vaid nende kuulutus oli Jeesusest Kristusest. Nad astusid inimeste ette väga lihtsa sõnumiga: “Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ei ole kedagi õiget, mitte üht ainsat! Jumal on püha Jumal ja Ta viib iga üleastuja kohtusse Kristuse päeval.”

Kuid Jumal on valmistanud tee inimese päästeks. “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu.” Kui sina paned oma usu Temasse, siis ta peseb iga sinu patu puhtaks.

Kuid mitte ainult seda. Ta paneb sinu sisse uue elu. Sul on uus võime ütelda “ei” patule. Sul on vägi ja jõud olla võitja. Ta parandab sinu südame, Ta võtab ära valu ja kurbuse ning puhastab sinu südametunnistuse. Ta võtab ära surmakartuse. See kõik tuleb evangeeliumi kaudu ja apostel Paulus ütleb: “Ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks igaühele, kes usub.”

See oli koguduse kuulutus! Mitte Eelija mantlist, mis langes Eliisa õlgadele. Mitte “seitse sammu võiduks” ega “kuidas olla edukas” või “kuidas luua sõprust”.

Varakoguduse liikmed kuulutasid Kristust — Jumala väge ja tarkust.

Nad kuulutasid evangeeliumi. Nad ei laskunud kõrvalistesse asjadesse, vaid jäid tuuma juurde. Kristluse tuum on Jeesus Kristus ja kuulutus Temast!

KRISTLASTE INNUKUS

Kui tagakius tuli Stefanose märterluse läbi, aeti kristlased välja oma kodudest ja löödi töökohtadelt minema. Kodutud ja töötud kristlased peksti Jeruusalemmast välja ja kus nad iganes maandusid, seal kuulutasid nad evangeeliumi. Tavaliikmed juhatasid inimesi Jeesuse juurde ja palvetasid haigete eest. Midagi oli juhtunud varakoguduses, nii et iga liige oli Jeesuse Kristuse saadik. Nemad kuulutasid evangeeliumi ja Jumal ütleb, et kui sina kuulutad, siis Tema päästab ja vabastab inimesi.

Antiookia kogudus muutus misjonikeskuseks, samal ajal kui Jeruusalemma koguduse tähtsus kahanes käsumeelsuse kalduvuste kimbutuses. Küsime, kuidas sai see kogudus alguse? Ap 11,20 loeme, et Küprose ja Küreene mehed kuulutasid seal evangeeliumi Issandast Jeesusest. Meie ei tea isegi nende nimesid.

Vaata nende olukorda! Neil polnud Piibleid, kuna see polnud veel kirja pandud ega olnud neil muid kristlikke raamatuid. Neil ei olnud kristlikku meediat ega televisiooni. Ei ühtegi kristlast linnavolikogus, ei ühtegi kogudust linnas ega ühtegi kuulutust Antiookia Päevalehes. Meile tundmatud mehed tulid linna, kuulutasid evangeeliumi ning hulgad tulid pöördumisele ja said päästetud. Nad ei kasutanud ühtegi vabandust, nad ei löönud verest välja ega olnud neil endast kahju. Meie loeme nendest: “Issanda käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole. Aga jutt nendest kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks.” (Ap 11,21-23).

Piibel näitab meile, et varakoguduses oli põnevus evangeeliumi suhtes. See oli kristlaste elu! Ja nende kaudu muutusid teised.

Mida ütles Jeesus enne oma äraminekut? Mida Ta käskis meil teha? Ta ei ütelnud: ”Uurige Piiblit kuni ma tulen.” Ka ei öelnud Ta: “Minge, laulge ja ülistage!” Ta ütles: “Minge ja kuulutage evangeeliumi!”

Kuid meie ütleme: “Inimesed on uskmatud ja küünilised! Nad pole huvitatud!” Pole viga, anna neile evangeelium ja Issand töötab! Ta ei ole käskinud mind ega sind neid päästa. Anna neile lihtsalt evangeeliumi sõnum, sest see pole kunagi kaotanud oma väge!

Olen kuulnud intervjuust Billy Grahamiga, mille tegi küllaltki küüniline ajakirjanik. Ta küsis evangelistilt: “Kuidas te saavutate oma tulemusi? Te ei ole eriti hea kõneleja. Teil ei ole eriti hea haridus ja te ei ole ka mitte teoloog. Kuidas te seletate oma suuri tulemusi?” Billy Graham vastas umbes nii: “Teil on õigus igas asjas. Ma ei ole hea kõneleja. Ma ei ole haritud, ka mitte teoloog, aga ma kuulutan vägevat evangeeliumi ja mul on suur Päästja.” Jumal ei oota, et sina kedagi päästad, kuid Ta on meid kõiki kutsunud kuulutama evangeeliumi rõõmusõnumit.

OSADUS ISSANDAGA

Varakogudus oli Püha Vaimuga täidetud palvetav kogudus. Kui probleemid tõusid, ei käinud nad parlamendihoone ees demonstreerimas ega piketeerimas. Ka ei koondunud kristlased poliitilise võimu saamiseks. Ei, nad kogunesid palvele. Me loeme: “Issanda käsi oli nendega.”

Kui tagakius puhkes ja nende pastori Jaakobuse pea raiuti otsast, ei olnud neil kuskile minna abi otsima. Politsei, kohus ega seadus ei kaitsnud neid. Peetrus ootas vangis järjekorda. Aga mida tegi kogudus? Kogudus palvetas!

Kui Jumal saab teha, mida Ta tahab, siis peame meie lõpetama vabandamise. Maailm on pöörane, perversne ja patune. See on õige, aga maailm ei peagi teistsugune olema. Kuid kogudus peaks olema täis Püha Vaimu väge ja kuulutama evangeeliumi. Varakogudusel ei olnud kirikuid ega hooneid. Neil ei olnud Piibleid, trükikodasid, raadiot, televisiooni ega kristlikku ajakirjandust. Aga neil oli inimesi põlevate südametega, kes läksid välja ja kuulutasid ning nad teadsid, et Issand on nendega. Nad oli väljaheidetud, lindpriid, kuid nad pöörasid maailma õigetpidi. See oli evangeeliumi vägi!

Usun, et peaksime üle vaatama, mida meie kantslites ja kuulutuspaikades kõneldakse. Mul jääb mulje, et õpetame ja õpetame inimesi tüdimuseni. Anname neile põhimõtteid ja tegevuspunkte, kuid me ei juhata inimesi isiklikku osadusse Issandaga. Ristiusu dünaamika on armastuse osadus Jeesusega ja põlev süda. Õpetus on vajalik, kuid ei asenda kunagi eluosadust Issandaga. Jeesus ütles: “Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu — ja just need on, mis tunnistavad minust.” (Jh 5,39).

Ühes kirikus olid koguduse liikmed kleepinud järgmise palve kantsli külge nii, et pastor seda näeks: “Isand, meie tahame Jeesust näha.” Võib-olla oleks vaja sama palve kleepida mõnegi meie Eestimaa kantsli külge?

Allan LaurVarakoguduses ei kuulutanud ainult apostlid, vaid iga tavaliige kuulutas oma elu ja sõnaga. Eestimaa päästmiseks vajame, et iga kristlane mõistaks evangeeliumi väge ja kuulutaks lihtsat päästesõnumit oma lähedastele, sõpradele ja naabritele. Evangeelium on ikka “Jumala vägi ja Jumala tarkus”.

ALLAN LAUR
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku pastor
Kõne Eesti Evangeelse Alliansi konverentsil 7. märtsil 2003

 

 

PIIBEL KUULUB KAASAEGA

Meego Remmel ja Viktor HammAktuaalne teema

Pildil: Viktor Hamm (paremal) ja Meego Remmel .

Eesti Evangeelse Alliansi konverentsi üheks külaliseks oli Billy Grahami Evangeelse Assotsiatsiooni esindaja VIKTOR HAMM. Temalt palusime infot vaimuliku töö kohta mitmel pool maailmas.

Meie lugejaid huvitab kindlasti, kuidas läheb Billy Grahamil.

Billy Graham on juba 84-aastane. Ta on ikka veel tegutsemas, kuid ei rända enam eriti mööda maailma ringi, vaid evangeliseerib USAs. Hiljuti oli tal suur evangelisatsioon Dallases. Neli päeva oli seal koos 250 tuhat inimest. Mais ja juunis on tal veel kaks suurt evangelisatsiooni — üks Oklahoma Citys ja teine San Diegos. Ta jutlustab ikka veel hästi. Kui ta kantslis seisab, on ta kindel ja jõuline.

Administratiivse tööga ta enam ei tegele, see on tema poja Franklin Grahami õlgadel. Ka Franklin Graham jutlustab hästi, nagu tema isa nooremana. Hiljuti oli ta Ladina-Ameerikas evangelisatsioonil.

Kuidas Sinu töö edeneb?

Viimasel aastal töötasime mitmel maal. Egiptuses, Mongoolias, Aserbaidžaanis ja Mehhikos oli konverents. Suured evangelisatsioonid olid Indias ja 16 Venemaa linnas.

Peale selle koolitame noori evangeliste. Neid on 22, pärit on nad Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest. Me püüame neid nii sütitada, et nad jutlustaksid nagu Billy Graham. Nad kogunevad neli korda aastas 10—12 päeva korraga. Programmi pikkus on kolm aastat. Mina olen rektoriks.

Sel aastal alustasime Venemaal uut programmi “On lootust”. See on meediaprojekt. Teeme tele- ja videoprogramme. Kutsume kristlasi üles uusi usklikke sõpru endale koju külla kutsuma. See on massiprogramm kogu Venemaale.

Hakkasime välja andma uut ajakirja Rešenie (Otsus), mille peatoimetajaks ma olen. Saadame ajakirja Vene parlamendi igale liikmele. Rešenie hakkab ilmuma neli korda aastas. See ei ole ingliskeelse Decisioni tõlge, vaid Venemaal koostatud, vene inimestelt vene inimestele. Ainus tõlge saab olema Billy Grahami jutlus.

Sa nimetasid Mongooliat. See on meie jaoks väga eksootiline maa, millest palju kuulda ei ole.

Kristlus on seal ainult kaksteist aastat vana. Varem ei olnud seal ühtegi kogudust. Ärkamine algas paarist õpetajast, kes läksid Mongooliasse inglise keelt õpetama ja kasutasid tekstiraamatuna Piiblit. Hiljem tulid mitmesugused organisatsioonid ja misjonid järele.

Nüüd on Mongoolias 180 kogudust 12—15 tuhande liikmega. Enamik kristlasi on noored 20—23-aastased inimesed. Kõik on esimest põlve kristlased. Ka Mongoolias on evangeelne allianss. Seal on baptiste, vabakogudusi, nelipühilasi. Kuna kogudused on nii noored, ei tee nad uskkondadel eriti suurt vahet.

Muidugi on seal budism tugev. Dalai-laama külastas hiljuti Mongooliat ja palju inimesi käis tema juures, kuid evangelikaalsed kogudused on ka väga tugevad.

Kuidas läheb töö endise Nõukogude Liidu islamipiirkondades?

Turkmeenias on kõik kogudused suletud, vaid üks õigeusu kogudus on veel alles. Paljud pastorid on vangis ja olukord on väga raske.

Usbekistanis on kogudused veel avatud, kuid kõik peavad olema registreeritud. Valitsus survab kristlasi kõvasti.

Kõige vabam on ilmselt Kasahstan. Ka Tadžikistanis on halb olukord. Kogudused on väikesed ja valitsus on väga vastu.

Aserbaidžaanis on sama lugu, kuid kuna olukord poliitiliselt ja majanduslikult ei parane, on inimesed usule avatud. Valitsus ei ole muidugi rahul, et inimesed kristlasteks saavad.

Kristlased on kohalikud inimesed ja see pahandab valitsusi väga. Enamik venekeelseid inimesi on neist maadest välja rännanud.

Miks oled Sa Eestis?

Kuna mind kutsuti sellele konverentsile. Ma olen väga rõõmus, et võin siin olla oma vendadega evangeelsest alliansist. See, mida allianss Eestis teeb, on eeskujuks teistele maadele.

Ma olen Billy Grahami Evangeelse Assotsiatsiooni esindaja Balti riikides. Ma ei käi siin kahjuks väga tihti, nii üks kord aastas. Õpetasin metodisti seminaris evangeelset jutlust.

Nüüd on meil vabadus. Kuidas peaksime seda kasutama?

Nendes maades, mis on hiljuti vabaks saanud, on suur vajadus piibliõppe järele. Noor põlvkond teab Piiblist väga vähe. On vajalik, et noored, kes tulevad kirikutesse, saaksid Piiblist head teadmised.

Me peame nii kõnelema, et inimesed meist aru saaksid. Apostlitel oli edu, sest nad rääkisid inimestele arusaadavalt. Nad ei kasutanud mitte ainult mõistetavaid sõnu, vaid ka ideid. Tänapäeva evangelistil peab paremas käes olema Piibel ning vasakus kaasaegne kirjandus ja ajakirjandus.

Me peame Piiblile kui vundamendile ehitades ajaga kaasas käima. Inimesed arvavad piiblisõnumit minevikku kuuluvaks, kuid meie peame näitama selle aktuaalsust.

Täname!

8. märtsil 2003 Tallinnas

 

AINULT EVANGELISEERIMINE ÕIGUSTAB KIRIKU EKSISTEERIMIST

Olav PärnametsKuulutaja lugejatega vestleb seekord Eesti Metodisti Kiriku superintendent ning Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) president OLAV PÄRNAMETS (66).

KUI KAUA SA OLED PIDANUD OMA PRAEGUSI AMETEID?

Ma olen pastor 1966. aastast, superintendent 1979. aastast ja EEA president alliansi loomisest peale.

MILLES ON SEISNENUD SINU PRESIDENDITÖÖ?

Olen püüdnud olla südamega alliansi tööga kaasas ja julgustajarollis. Põhilised töömesilased on olnud peasekretärid Ingmar Kurg ja tema mantlipärija Meego Remmel ning sekretärid Merike Uudam ja Triin Rait.

MILLEKS ON EVANGEELNE ALLIANSS VAJALIK?

Tegelikuks koguduste ja kirikute vaheliseks koostööks, et sellel ei oleks juhuslik iseloom — saame kuskil matustel, pulmapeol või aastapäeval kokku. Nõukogude ajal oligi see nii. Tolleaegse riigivõimu põhimõte oli “jaga ja valitse”. See võim kartis kristlikku ühtsust ning püüdis inimesi häälestada selliselt, et nad ei vaataks üksteise peale hea pilguga.

Jumala tahe on teistsugune. Viktor Hamm nimetas alliansi aastakoosolekul, et Jeesus palus ülempreesterlikus palves (Jh 17) seitse korda kristlaste ühtsuse pärast. Nii ei ole see meie leiutatud idee, vaid Jumala oma. Iga samm ühtsuse suunas viib Jumala tahtmise täitmise poole. Selles mõttes on allianss ääretult vajalik.

MILLES SEISNEB EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JA EEA VAHE?

Ka kirikute nõukogus on võimalik arendada kristlikku ühtsust, aga seal ei ole rõhk koguduse evangeelsel kuulutusel. See organ on kirikute ja riigi vaheliseks suhtlemiseks.

KA SÕNA KUULUTAMISEL RAJANEVATEST KIRIKUTEST KÄIB ALLIANSI ÜRITUSTEL IKKA TEATUD KINDEL SELTSKOND. MIS TÕMBAB OSA INIMESI ALLIANSI POOLE JA MIKS TEISED EI TAHA TULLA?

Kes oskaks sellele täpselt vastata? Ilmselt ei käi see joon niipalju kirikuid ja kogudusi kui inimsüdameid pidi. Igas kirikus ja koguduses on inimesi, kellel on alliansstöö poole tõmme. Võib-olla mõned ei teagi veel kuigipalju alliansist. Ilmselt peaks allianss endast rohkem teada andma.

MIDA ON ALLIANSS ANDNUD METODISTI KIRIKULE JA VASTUPIDI?

Kahjuks ma ei saa öelda, et metodistid oleksid väga agaralt alliansis tegutsemas. Sooviksin, et ka sellel konverentsil oleks märksa rohkem meie pastoreid ja liikmeid ning et me võiksime veel suurema panuse anda kui seni.

Kui me Tallinna uut kirikut ehitasime, kus alliansskonverentsid nüüd on peetud, siis oli meil palve, et see hoone oleks vajalik Jumala rahvale. Oleme kutsunud alliansi inimesed siia. See on meie panus. Siin on võimalused nii plenaaristungiteks kui ka grupitööks. Siin on kerge korraldada ka toitlustamist.

Oleme alliansilt saanud tugeva impulsi kristliku ühtsuse poole. Kuigi me pole end lugenud sallimatuteks teiste uskkondade suhtes, on allianss ühtsuse tähtsat mõtet paljudes inimestes süvendanud.

Mida ma isiklikult olen saanud? On midagi sõnulseletamatut, kui näeme palgest palgesse oma vendi Kristuses. Oleme ühel pool rindejoont ja põhieesmärgid on meil samad. Üks asi on kellestki midagi kuulda või lugeda, teine asi palgest palgesse kohtuda. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma olen hakanud seda hindama.

METODISTI KIRIKU LOOJAT JOHN WESLEYT HINNATAKSE KÕRGELT KA VÄLJASPOOL OMA USKKONDA.

Väga paljudes kohtades ei ole enam seda tuld, mis oli algselt metodistlikul ärkamisel. See on koputus meie südametunnistusele, et peame minema allika juurde tagasi.

John Wesley kohta on öeldud, et ta oli mees, kes maksis täie hinna. Jumal aktsepteeris seda ning õnnistas tema tööd ja kuulutust peaaegu 50 aasta jooksul. John Wesley ütles: “Maailm on mu kihelkond ja hingi päästa on mu elukutse.” Ma arvan, et meie partnerid evangeelses alliansis on just niisugused inimesed, kellega koos me palume taevase tule pärast, et me ei jääks tuimaks, leigeks ja et evangeelne ind oleks taas elav.

MIS ON TEINUD METODISTI KIRIKU NÄHTAVAKS EESTI ÜHISKONNAS?

Vaevalt, et me väga märgatavad oleme, välja arvatud ehk uus kirik Tallinna kesklinna lähedal.

Ma olen Jumalale südamest tänulik, et meie seminar töötab kaheksandat aastat. Rõõm on tõdeda, et siin on väga erinevatest uskkondadest inimesi õppimas. See on väike evangeelne allianss ja erinevate inimeste kohtumispaik. Nad mitte ainult ei õpi üheskoos, vaid neil on ka ühised hardushetked. Eeliseks on ka see, et siin on rohkem kui kaks erinevat rahvust ja iga loeng käib tõlkega.

Nagu Eesti EKB Liidus olid oma suurkujud Osvald Tärk ja Oskar Olvik, nii olid meil Aleksander Kuum ja Hugo Oengo. Nemad on jätnud tõsise märgi Eesti kristluse ajalukku. Vanem ja keskealine põlvkond mäletab neid veel.

MIDA ON ANDNUD METODISTI KIRIKULE UUE KIRIKUHOONE EHITAMINE TALLINNA?

See on meid natuke nähtavamaks teinud. Kuna kirikusaali akustika on võrdlemisi hea, on see äratanud Eesti tippmuusikute tähelepanu. Siin on olnud üsna rohkel arvul klassikamuusika kontserte — Tõnu Kaljuste oma koori ja orkestriga, Eri Klas, Paavo Järvi ja teised. Tänu sellele hakkab inimestest välja minema hirm üle kiriku lävepaku astumise ees. Me võime vaikselt õnnistada neid siin pühakojas. Kindlasti on inimesi, kes tulevad hiljem ka jumalateenistustele, sest hirm on kadunud ja huvi on tärganud. Selles majas oleme näinud märksa rohkem uusi inimesi tulemas kui Merepuiestee palvelas.

MILLINE ON EESTI EVANGEELSE KUULUTUSE KÕIGE SUUREM PROBLEEM?

Issand Jeesus ja Tema apostlid kuulutasid evangeeliumi taevast antud meelevallaga. Sõnum peab olema inimestele mõistetav. Kuulutus peab olema Kristuse-keskne, põhinema Jumala pühal Sõnal ning olema öeldud usu ja armastusega. See peab olema armusaanud patuste sõnum neile, kes veel armu otsivad. Kuulutada ei tohi mingist kõrgest elevandiluust kantslist üle inimeste peade. Sel juhul tekib pigem vastuseis. Sõnum peab jõudma pärale.

EVANGEELNE ALLIANSS TEGUTSEB ÜLE MAAILMA. MIDA ON ANDNUD EESTILE RAHVUSVAHELISED KONTAKTID?

Meil on käinud külas Euroopa Evangeelse Alliansi tegelased. Need on olnud kinnitavad kohtumised. Allianss näitab, et me ei ole maailmas üksi ning seda on tähtis teada ja kogeda.

Meie inimesed saavad osaleda rahvusvahelistel konverentsidel. Saame teistelt õppida ja teised meilt. Eestit kaldutakse kiitma, sest oleme üks esimesi paiku endise Nõukogude Liidu territooriumil, kus allianss loodi. Meid on nüüd juba järginud lätlased, kes olid ka siin konverentsil tervitamas.

Eestseisuse nõupidamisel oli arutusel, et peaksime kaasama ka vene rahvusest kristlasi — miks ei võiks ka nendel tekkida selline allianssliikumine?

MIKS SA PRESIDENDI KOHALT TAGASI ASTUD?

Sisetunne ütles, et ma olen juba küllalt kaua sellel kohal olnud. Mul on hea meel, et leidub selline kandidaat presidendi kohale nagu Meego Remmel. Ta on alliansis südamega kaasa töötanud, kompetentne, respekteeritud ja aktsepteeritud ning minust palju-palju noorem. See on õigeaegne lahendus.

Alliansi tööst ma eemale ei hakka hoidma ja ilmselt mind keegi eemale ei tõuka ka.

ON SUL MÕNI VAIMULIK KOGEMUS, MIS VÕIKS KÕIGILE EESKUJUKS OLLA?

Kui Aleksander Kuum oli juba oma elu lõpuaastates ja osa tema meelespidamise võimest oli kadunud, ei ununenud üks asi tal surmatunnini.

Kui oli jumalateenistus või vennad tulid kokku, oli tema alati kohal. Ta kõrvakuulmine oli ka tagasihoidlikuks jäänud, aga ta ütles: “Ma ei kuule küll suuremat midagi, aga ma tunnen osadust.”

Ükskord juhatasin mina konverentsi ja tema andis käega märku. Ma palusin tal öelda, mis tal südamel on. Tema sõnad olid: “Kui metodisti kirik Eestis ei evangeliseeri, siis ta ei õigusta oma eksisteerimist.” Ta istus, konverents läks edasi ning umbes poole tunni pärast tõstis ta jälle käe ning kordas sedasama. See võis juhtuda veel kolmaski kord.

Mida see näitas? Sellel mehel, kelle kõige suurem igatsus ja rõõm oli põlvitada mõne patusega Kristuse risti all ja kutsuda teda Jumala riiki, jäi see igatsus ja kutsumus elavaks isegi siis, kui kõik muu hakkas ära ununema. Meil peaks see samamoodi olema — minul, igal metodistil ja kõigil meie kaasvendadel ja õdedel. Nii neil, kes on ühinenud alliansiga kui ka teistel, kes on Kristuse lipu all.

8. märtsil 2003 Eesti Evangeelse Alliansi konverentsil Tallinnas

 

TULEKAHJU HÄVITAS RAKKE KIRIKU

Pühapäeva, 9. märtsi hommikul süttis Rakke koguduse kirik.

65 aastat vanas puukirikus oli umbes kümme aastat tagasi tehtud remont ja vahetatud ka enamik elektrijuhtmestikust. Ühes väikeses toas olid aga vanad juhtmed alles ning need toitsid veeboilerit. Juhtmed kuumenesid üle ja tekkinud lühis süütas kiriku.

JUMALAL OLID OMA PLAANID

Pastor Rando Selbak koos mõnede külalistega oli esimesel korrusel hommikust söömas, kui ülevalt hakkas suitsu tulema. Rando Selbak jooksis üles, kuid ei saanud enam ust avada. Kui päästeteenistus kohale jõudis, oli katus leekides. Majast jäid alles ainult seinad.

Õnnetuses ei saanud keegi viga. Pastor elas kirikus ja öine tulekahju oleks võinud tema elu ohtu seada. Õnneks oli juba hommik.

Kogudus planeeris kirikule kapitaalremonti, mis pidi algama järgmisel päeval, 10. märtsil. Nüüd tahetakse vanale kohale ehitada päris uus kirik.


Niisugune oli Rakke kirik tulekahju järel

Rando Selbak ütles, et algul olid kõik šokis, kuid pärast hakati mõtlema, et võib-olla oli nii kõige parem. “Ei tea, kas me oleksime raatsinud vana kirikut täielikult lammutada, olime selle küljes kinni. Jumala plaan oli uus kirik ehitada,” ütles ta.

“Tegelikult oli see maja täiesti pehkinud ning lammutamise käigus tuli välja, kui läbi ta oli. Palkide peale oli pandud tõrvapapp ja sellele välisvooder. Tegemist oli konstruktsiooniveaga.”

Kõige rohkem kahju on koguduse raamatukogust. Seal oli väga vanu raamatuid, ennesõjaaegseid ning nõukogude ajal käsitsi kirjutatud ja levitatud raamatuid. “See oli koguduse kõige väärtuslikum vara,” arvas Rando Selbak.


Põlenud altaril oli kiri: "Rahu olgu teile!"

VAJA ON ABI

Hävinud hoone ei olnud ainult koguduse kirik, vaid kohaliku rahva kirik, sest kogu vald oli kunagi südamega selle ehitamise juures olnud. Kogudusel on säilinud omaaegsed märkmed annetuste kohta, mis näitavad, kuidas raha senthaaval kokku koguti. Ka uus maja tahetakse ehitada kogu Rakke rahva ühise tööga.

Uus kirik ehitatakse põhimõtteliselt vana projekti järgi ning jällegi puust. Ehituse algus sõltub raha saamisest.

“On häid ja heldeid inimesi, kes on teinud kogudusele sihtannetusi. Kõige rohkem puudutavad väikesed südamest tulnud annetused. Inimesed ütlevad, et neil ei ole palju anda, aga nad tahavad ka toetada,” ütles Rando Selbak.

Mitmed kogudused on teinud juba korjandusi Rakke koguduse heaks. Vana hoone lammutamisel tulid appi vald ja kohalikud ettevõtted.

Muidugi ei ole raha uue hoone ehitamise alustamiseks veel koos. Rakke kogudusel on konto 10102050630004 Eesti Ühispangas, kuhu võib kanda annetusi.

“Vaatame lootusega ettepoole,” ütles Rando Selbak. Kogudus usub, loodab ja palvetab.

Jumalateenistused ja laste- ning noortetöö toimuvad praegu kohalikus kultuurimajas. Rakke koguduses on 19 liiget, muid külastajaid on teist sama palju.

Alland Parmani fotod

 

EESTI EKB LIIT PIDAS AASTAKONVERENTSI

21.-22. märtsil toimus Tallinnas Pääsküla gümnaasiumis Eesti EKB Liidu aastakonverents teemal “Kristuse sarnaseks”. Selles koolimajas peab oma jumalateenistusi Nõmme Vabaduse Baptistikogudus.

Konverentsile registreerus 138 delegaati 64 kogudusest, külalisi oli 32.

Kuna liit tuleb vastavalt 1. juulil 2002 kehtima hakanud kirikute ja koguduste seadusele ümber registreerida, võttis konverents vastu liidu uue põhikirja. Seni oli liidu tegevjuhiks peasekretär ja vanematekogu valiti kolmeks aastaks. Nüüd saab tegevjuhiks president ja vanematekogu valitakse neljaks aastaks. President on vanematekogu liige ja juhatuse esimees. Vanematekogu valib enda hulgast esimehe.

Toivo Pilli pidas loengu “Pöördepunkt: aasta 1945 Eesti vabakirikute elus”. Loodetavasti saavad selle ettekande põhitõed tulevikus ka laiemale üldsusele kättesaadavaks.

Vaimulikus osas peeti mõttevahetus kümnes grupis teemal “Misjon ja evangelism — iga kristlase ülesanne”. Käsitleti kolme küsimust: kohaliku koguduse motivatsioon kuulutada evangeeliumi, kuidas kasutada piirkondlikku võrgustikku evangeeliumi kuulutamisel ja kuidas liit saab abistada kohalikku kogudust.

Konverentsi kolmel jumalateenistusel jutlustasid Leho Paldre (Tartu Kolgata kogudus), Hannu Räty (Seinäjoki Vabakogudus Soomes) ja Peeter Tamm (liidu asepresident). Laupäevahommikusel palvehetkel jagas sõnumit Viljar Liht (Kohila kogudus).

Liidu eelmise aasta tööd kokku võttes nenditi, et pärast pikaajalist langust koguduseliikmete arv kasvas ja on nüüd 5963. Liitu võeti kolm uut kogudust ja nende arv jõudis 89ni.

Eesti EKB Liit on Eesti Evangeelse Alliansi loomisest peale selle töös aktiivselt osalenud. Aastakonverentsi otsusega astus liit nüüd ametlikult alliansi liikmeks.

Kuulutaja järgmises numbris on plaanis avaldada üks konverentsil peetud jutlustest.


Üks kümnest mõttevahetuse grupist Pääsküla gümnaasiumi klassiruumis

 

KARTULILUGU

Teise maailmasõja ajal Hohensalzas juhtus meil eriline lugu.

Kui olin kord haigena Königsbergis, võisin kogeda, et meil on rikas Isa taevas, kes hoolitseb oma laste eest. Tookord ütlesime endale: raha pärast ei taha me enam kunagi muretseda. Isa taevas teab, mida vajame.

Nüüd Hohensalzas pidime saama uue õppetunni. Tookord oli neil aladel toiduga õige hea olukord võrreldes näljaajaga pärast sõda, võiks nimetada isegi, et jätkus rikkalikult. Meil käis palju külalisi ning majas olid ka mõned Berliinist “väljapommitatud” lapsed, keda oli õnnistatud ülihea isuga — nad olid “täitmatud”.

Ühel päeval ütles meie poolakast majaabiline mulle: “Pastoriproua, meie kartulid hakkavad lõppema.” Oli alles jaanuar ja kartuleid pidi jätkuma juulikuuni. “Noh,” arvas ta, “kui nii palju külalisi käib, siis pole ka mingi ime, et kartulid otsa saavad.” “Jah, aga Jumala saadetud külalisi ei tohi ka ukse taha jätta,” vastasin ma. “Siis peab armas Jumal ka kartulite eest hoolitsema.” Selle järel läks ta toast välja.

Jäin järele mõteldes seisma. Mida tahtis Issand mulle ütelda? Pidin ma hakkama jaopärast andma ja lastele ette kirjutama, kui palju nad tohivad süüa? Või võisin ma Jumalat usaldada, et Tema kartulite eest muretseb? Hilisemal ajal pidime me kõik õppima jaopärast sööma, tookord oli see meile võõras. Palusin selgust, aga seda ei tulnud.

Tookord oli mul üks salmikastike, kus oli palju lehekesi Piibli kirjakohtadega. Teadsin küll, et Piiblit ja taolist salmikogu ei või tarvitada oraaklina. See oleks ebausk. Aga tookord palvetasin ma Issanda poole, et Ta võiks oma rumalale lapsele kasvõi selgi viisil vastata. Kui see ei pea nii olema, tulgu siis mulle salm, millel selle looga tegemist pole. Siis haarasin ma kasti ja tõmbasin sealt salmi. Lehekesed olid aga nii õhukesed, et kolm tükki olid kokku jäänud.

Kui ma need märgitud kirjakohad avasin, siis tuli esiteks Ps 91,14-15: “Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.”

Teine oli Mt 8,26: “Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” ja kolmas Lk 12,7: “Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, te olete enam väärt kui hulk varblasi!”

See oli selge vastus. Ma ütlesin: “Issand, ma tänan sind. Ja kartulite pärast ei taha ma muretseda. See on nüüd sinu mure!” Oli kolmapäev või neljapäev.

Pühapäeval oli meil koguduse koosolek. Seekord olid külalised tulnud Posenist (Poznanist). Nende hulgas oli üks lennuväeinsener, usklik mees, kes ka kogudusele kõneles.

Koosoleku järel istusid külalised meie juures kohvilauas. Insener oli meil esimest korda. Korraga pöördus ta minu poole ja küsis: “Pastoriproua, ütelge palun, kuidas teil kartulitega on?” Vaatasin teda üsna imestunult ja küsisin: “Kust tuli teile mõte kartulite pärast küsida?” Tookord polnud taoline küsimine tavaline. Siis ta ütles: “Mulle anti ülevalt korraldus teie eest hoolitseda.”

Saime lennuväelt neli tsentnerit kartuleid. Aga see polnud veel kõik. Järgmisel päeval tuli maalt meile tuttav külla. Mida ta kaasa tõi? Seljakotitäie kartuleid. Siis saime postipaki lähedasest mõisast, kus meie poisid olid koolivaheajal olnud. Pakis olid kartulid! Järgmisena tuli läbi Saksamaa rongiga Badenist kott kartulitega. Seal oli veel lisaks teisigi häid asju nagu suhkur, kakao ja õunad, aga ei puudunud ka kartulid. Seejärel tõi üks talumees meie oma kogudusest tsentneri kartuleid. Lühidalt — kartuleid tuli igast kandist ja meil jäi vaid imestada ja tänada.

Ühel päeval kohtasin tänaval üht naist meie kogudusest, kes kaebas oma häda — tema kartulid olid lõpukorral. Ma jutustasin talle, mida olin kogenud ja kutsusin teda meile, et ta võiks meie küllusest osa saada. Kui ma koju jõudsin, ütles mu abikaasa: “Sel ajal, kui olid linnas, helistas õpetaja Hirsch ja ütles, et ta tahab meile kartuleid saata. Kui ta oli käsikäruga kahte kotti kartuleid rongile toomas, siis kohtunud temaga keegi naine ja küsinud, kuhu ta kottidega teel on. Kuulnud, et pastor von Holsti suurele perele kartuleid viimas, oli too naine omalt poolt veel tsentneri lisanud.” Nii saime sealt veel kolm tsentnerit kartuleid ja olime rikkalikult varustatud.

See oli imepärane puudusest läbi aitamine. Et mitte unustada tänu, kirjutasin selle kartuliloo üles, paljundasin ja kinkisin oma abikaasale sünnipäevaks. Varsti selle järel oli insener lennuväest jälle meil ja ma andsin temalegi kartuliloo koopia ja ütlesin: “Teie tegite alguse. Teie peate nüüd ka nägema, kuidas asi jätkus.” Ta võttis lehe kaasa ja peagi oli ta selle Posenis kogudusele ette lugenud. Pärast koosolekut tuli üks talumees ta juurde ja ütles: “Teie kartulilugu meeldis mulle väga. Tahan ka selles kümne tsentneriga osaleda.” Meie olime rikkalikult varustatud, aga nüüd läks see kartulilugu Posenis edasi. Kahjuks ei tea ma üksikasju, aga paljudel juhtudel olevat see olnud sarnane meie looga.

Üks mees oli kartulilugu koosolekul kuulnud. Mõni aeg pärast seda oli ta naine kaevanud: “Meie kartulid on lõpul. Kelle poole me peaksime pöörduma? Kes võiks meid aidata?” Mees arvas: “Me ei pöördu inimeste poole, me palume Jumalat kartulite pärast.” Seda nad tegidki ja vaevalt olid nad palve lõpetanud, kui uksekell helises. Kui nad avasid, seisis seal insener lennuväest oma autoga. Ta oli toonud neile kümme tsentnerit kartuleid.

Tookord ütlesime endale: “Me ei taha enam kartulite pärast muretseda.” Me olime kogenud, et Isa taevas hoolitseb oma laste eest üle palvete ja mõistmise. Järgneval ajal oli küll mõnikord ka üsna ilma kartuliteta olukord, pidime ka nälgima ja puudust kannatama. Kas Taevaisal polnud enam võimalik oma laste eest hoolitseda? Siiski. Tema oli ja jääb rikkaks. Kui Ta laseb meid puudust kannatada, siis Ta teab, milleks see hea on.

Tema lapsed peavad Teda usaldama.

MARGARETE von HOLST
Autor oli Rakvere viimase saksa luterikoguduse pastori Walter von Holsti abikaasa
Raamatust “Wie ein Vogel auf dem Ast” tõlkis Veronika Arder

 

JEESUSE ELU JÕUAB IGAÜHENI

Jaanuaris alustasid mitmed Tartu kogudused koostöös rahvusvahelise kristliku organisatsiooniga Agape Eesti Jeesus-filmi projekti. See on kõikjal maailmas pakkunud kirikuile nii uut ja huvitavat väljakutset kui ka võimalust jõuda nende inimesteni enda ümber, kes ehk muidu kunagi üle kirikuläve ei astuks.

Kasutatakse 1979. aastal valminud ja maailma vaadatuimaks filmiks tõusnud filmi “Jeesus”. Film on praeguseks tõlgitud 766 keelde ja seda on näinud üle 1,6 miljardi inimese.

NELI SAMMU

Kõigepealt saadab kogudus enda poolt valitud piirkonna elanikele kingiteate koos koguduse kirjaga, et järgneval nädalal on võimalik tasuta omandada video- või helikassett filmi või kuuldemänguga “Jeesus”. Järgneval nädalal külastavad koguduseliikmed neid kodusid ja jagavad huvitatutele filmi või kuuldemängu. Seejärel lepitakse kokku aeg, millal oleks sobilik küsida arvamust filmi või kuuldemängu kohta. Küsimustik, mida kasutatakse, sisaldab seitset lihtsat küsimust filmi ja inimese enda tõekspidamiste kohta. Kelles film Jeesuse vastu enam huvi tekitas, nendega on kogudusel võimalus edasi töötada, et seda huvi säilitada ja kasvatada.

KASULIK KOGUDUSTELE

Projekt annab kogudustele võimaluse ulatuda kaugemale tavapärasest kirikusõbralike inimeste ringist ja kuulda väljaspoololijatel Jeesuse lugu. See on kogudustele praktiliseks töövormiks ning aitab kaasa koguduseliikmete kasvule ja arengule. Projekti läbiviijad on koguduseliikmed ise ja see on tõhusaks vahendiks kogudustele liikmete mobiliseerimiseks.

Tartu pilootprojekt on näidanud, et see ettevõtmine suurendab ka koostööd erinevate kirikute vahel, kuna projekt on mõeldud kõigile konfessioonidele ja evangeelsetele kirikutele.

Pilootprojektis osales neli Tartu kogudust (EELK Tartu Pauluse ja Peetri kogudused, Tartu Salemi ja Kolgata baptistikogudused). Tulemused on olnud igati julgustavad. Kogudused võtsid ülesandeks viia pakkumine filmiga “Jeesus” pea tuhandesse kodusse, kus rohkem kui pooltes (täpsemalt 56% kodudest) see ka vastu võeti. Umbes 150 kodu oli nõus avaldama ka oma arvamust kuuldu ja nähtu kohta ning umbes 25 inimest on praeguseks avaldanud soovi jätkuvateks kontaktideks kogudustega. Üldistades võib arvata, et rohkem kui pooled Tartu kodud on huvitatud Jeesuse elust. Kassetid Jeesuse elulooga jäid ka neile, kes esialgu koguduses toimuva vastu rohkem huvi üles ei näidanud. Seega võib kindel olla, et Jumala töö jätkub läbi selle filmi/kuuldemängu ka nende inimeste südames ja elus.

UUS SIHTGRUPP

Agape Eesti alustas veebruaris analoogset projekti ka Tartu üliõpilaste hulgas, kes rohkem arvuti kui televiisori taga aega veedavad, pakkudes CD-plaati sama filmiga tudengitele ülikooli ühiselamutes. Antud projekt on pooleli ja seega on vara rääkida tulemustest või numbritest, kuid juba praegu oleme olnud julgustatud sellest, kuivõrd avatud on tudengid siiani olnud.


Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre filmi ja kuuldemängukassettidega

Projekti pakub Agape Eesti koostöös Eesti Piibliseltsiga. Viimane tegeleb eelkõige just kõigi projektiks vajalike materjalide levitamisega.

Enama informatsiooni saamiseks võib pöörduda Agape Eesti kontorisse Tartus Aleksandri 1-38, võtta ühendust telefonil (07) 366686 või e-posti kaudu aadressil jfp@agape.ee.

Kuna raamatukultuur Eestis on vähenemas, on projekt uus ja huvitav võimalus kogudustele ja nende liikmetele jõuda inimesteni, kelleni varem jõutud ei ole.

Uus sajand, uued võimalused — kasutagem siis neid!

VILVER ORAS
Jeesus-filmi projekti koordinaator
Agape Eesti

kuulutaja@hotmali.com