Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 11 (145) November 2001 XIII AASTAKÄIK

Sisukord

Miks ma usun * Koguduse pärand. Jutlus * Aktuaalne teema: Tartu Kolgata Baptistikogudus 100 * Meie külaliseks on dr. Duane Beals. Intervjuu * Elumärk * Jumal täidab oma tõotused * Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine eesti rahva poole * Lühidalt Eesti EKB Liidust * Ta kõndis teed koos Jeesusega


Paljud peavad novembrikuud süngeks ajaks. Õhtud lähevad üha pimedamaks, püsivat lund veel maas ei ole. Ilm on niiske. Ees on pikk külm aeg.
Mõnele meeldibki see aeg - kui just torm puid ja elektriliine ei murra ning katuseid ära ei vii. Inimesed on ju nii erineva mõttelaadi ja emotsioonidega.
Igaüks teab, et meil on neli aastaaega. Suvel naudime ilusat ilma selle teadmisega, et varsti tuleb külm sügis. Sügisel ja talvel võime toetada selja vastu kuuma ahju ja mõelda sellele, et mõne aja pärast on väljas jälle valge ja soe. Ikka leiame midagi positiivset kas minevikust, olevikust või tulevikust, kui vaid tahame.
Pildile on jäänud taeva linnud, kes ei oska muret tunda ja keda meie taevane Isa toidab (Matteuse 6,26). Nemad tunnevad rõõmu novembripäikesest ja vesi ei ole nende jaoks külm ega märg. Neid ei häiri, et selle jõe taga on surnuaed.
Inimesele on Jumal andnud mõtlemisvõime. Inimene oskab vahet teha hea ja kurja vahel. Sellega kaasneb ka kohustus nende vahel valida. "Otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel," soovitas meile apostel Paulus (Koloslastele 3,1).

 

MIKS MA USUN?

Ma olen vana mees. Jumal andis mulle selle armu, et ma noorena võisin Ta kutset kuulda. Ta andis andeks mulle mu patud, Ta sünnitas mind uuesti, kui ma olin 14-aastane.

Mul on sisemine vajadus uskuda, lausa igatsus, nälg ja janu seda teha. Jumal on andnud mulle uskumise võime nagu sullegi. Ma kasutan seda võimet nagu kopse hingamiseks või silmi vaatamiseks.

MIKS MA USUN? Uskumine annab mulle sügava hingerahu, mida miski muu ei anna. Tõsi, armastan tõsist muusikat, armastan kaunist loodust, ilusat ehituskunsti, kuid hinge see ei rahulda. Kujutlus Jumalast ei rahulda, vaid usus vastuvõtmine rahuldab. Jeesus - maailma kõigi aegade suurim ja kõige kõlbelisem isik ning autoriteet - käsib uskuda. Tema huultelt ei ole tulnud ühtegi sõna, mis ei ole õige. Ei ole mõistlik hüljata Jeesuse nõuannet ja uskuda Temast kõlbeliselt palju väiksemaid, madalamaid olevusi - inimesi. Ka Jeesuse apostlid nõudsid, et inimene usuks.

MIKS MA USUN? Arvestan tohutu paljude inimeste kogemustega, kes on uskudes saanud elamuse Jumalast. Neist kogemustest võiksid kuhjuda mäed. Neid kogemusi omavad lihtsad inimesed, nagu seda oleme meie. Kuid neid omavad ka kõrge kraadiga teadlased, suured kunstnikud, geniaalsed inimesed. Inimestel on suur ja sügav igatsus surematuse järele ning sellel peab olema rahuldav vaste. Surm ei saa olla elu, mõistuse ja kogu eksisteeriva viimane sõna. Elu on kõrgem surmast. Ainult usk lahendab lõplikult inimeseksolemise küsimused ja tõstab inimese kõrgemale loomariigist ning annab sügavalt kvalitatiivse elu mõtte.

MIKS MA USUN? Usk on lugemata palju inimesi muutnud kõlbeliselt paremaks, loonud lausa uuteks inimesteks. Selle uuestisünnitav jõud ei saa toimuda ilma reaalse, kõlbelise teostajata. Tähendab: usus ilmub meile Jumala aitav vägi. Usk on teinud inimesi õnnelikuks ja see õnn on jäänud püsima ka kõige rängemais raskustes ja katsumustes, mis inimesi on tabanud, isegi surmas. Usu väärtus on eriti heledalt särama löönud surmahetkil. Need surijad on rõõmsate ja õnnelikena siit lahkunud. Nad lähevad nagu lapsed võõrsilt isakoju, südames kohtumisrõõm ja ootus. Ma olen isiklikult olnud mitme lahkuja, õndsalt lahkunud surija juures.

MIKS MA USUN? Usk on inimestes äratanud suuri ja kauneid loomingulisi jõude. Usk on neid pühitsenud, inspireerinud ja sügavale jumalatunnetusele juhtinud. Näiteks Johann Sebastian Bach kirjutas oma teoste tiitellehtedele ikka "Jumala auks". Kui maailma kunstivaradest ära võtta see, mis on seotud usu ja Jumalaga, jääks sinna järele tühine vähemus. See on kogetud tõsiasi, et usu taga on vaimulik realiteet.

MIKS MA USUN? Universum on ratsionaalne, mõistusepärane. Ratsionaalsuse sai talle anda ainult mõistus. Isetekkimise hüpotees on täiesti irratsionaalne. Loomingu taga on ikka ja alati seisnud isiksus, kes teab, tahab, mõtleb, tunnetab, otsustab ja siis teostab. Põhjuste põhjus ja algallikas on Jumal. Usku peab olema, sest sellega võime haarata kogemuslikult ja tunnetada nähtamatuid reaalsusi.

MIKS MA USUN? Kas inimene oma viimses olemuses on iseenese autoriteet? Ja kui ta seda tahab olla, kes päästab siis teda tema enese egoismi käest? Kogu südamest ühinen Dostojevskiga, kes ütles: "Ei ole midagi ilusamat, sügavamat, sümpaatsemat, mõistuslikumat, mehisemat ja täiuslikumat kui on Jeesus Kristus." Samas, Jeesus Kristus ongi inimese Päästja, Tema on abi väljaspool meid. Päästetute hulgad on päästmise elamuse tunnistajad, mina koos nendega. Usun Teda, kes on suurem kui inimene.

MIKS MA USUN? Piibli prohvetlikud ennustused, mis on täpselt täitunud, võtavad minult õiguse ja aluse olla uskmatu. Jeesus ütles: "Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte." Kuidas ma saaksin mitte uskuda Teda, kes suri minu eest ja kes on tõde?

UUDU RIPS
Tartu Kolgata Baptistikogudus


Tartu Kolgata palvela

 

KOGUDUSE PÄRAND

"Stefanos aga, täis Püha Vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel ja ütles: "Ennäe, ma näen taevaid avanevat ja Inimese Poja seisvat Jumala paremal käel!" Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks, ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis: "Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!" Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega: "Issand, ära pane seda neile patuks!" Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta."

Apostlite teod 7,55-60

21. sajandi alguses tulevikku vaatava kogudusena peame teadma seda, mis on püsiv ja kindel. Maailmas toimub palju üllatavat ja imestamisväärset. Üleüldised poliitilised muudatused, igasugused arengukavad ja võimalused kutsuvad meid kaasa, me seisame valikute ees. Kuskil plahvatavad tänagi pommid, kuskil surevad inimesed. Kuskil tegutsevad rahuvalvajate hulgas ka Eestimaa pojad ning aitavad lahendada probleeme, mis on meist kaugel, kuid samas ikkagi meid puudutavad. Kogudusena peame küsima: "Issand, mida sa ootad meilt? Issand, mille peale 21. sajandi kogudus võib olla kindel, millele rajada tulevik?"

Siin on lugu Stefanosest ja algkogudusest. See ei räägi meile mugavast elust, aga ometi räägib see lootusest ja tulevikust. See kõneleb katsumustest, mis tõid suure julguse. Oma olemasolu algusest peale on Kristuse kogudus elanud alalistes võitlustes. See ei ole võõras ka meile. Üllatusena näeme siiski, et läbi nende katsumuste, läbi elu tõsiste hetkede Jumal kasvatab meid, et anda meile julgust ja lootust.

Üks osa kristliku koguduse pärandist ongi välja kasvanud olukorrast, kuhu Stefanos oli sattunud ja kus ta sai erilist jõudu püsima jäämiseks. Stefanose kõne nendele, kes teda kuulasid, oli Jumala rahva juurtest. Stefanos kirjeldas katsumusi ja kuidas Jumala rahvas oli jõudnud kaasaega. Olulisim moment kõikide nende raskuste juures oli see, et Jumal oli olnud oma rahva keskel. Ka Stefanose julguse allikaks oli ainult see, et Jumal oma Püha Vaimu läbi elas temas, elas tolle aja koguduse keskel.

See, mis kord Iisraeli rahva jaoks oli nii oluline - pilvesammas päeval ja tulesammas öösel - kas see ei peaks olema see, millele meie tänase kogudusena uute aegade ootel ja juba nendes aegades olles loodame? Ka meie kodumaal oli möödunud aegadel neid, kes pidid läbima katsumusi oma usu pärast. Mõned on istunud kartsas, teised pole saanud töötada oma erialal jne. Võib-olla kõige piltlikum näide sellest, mida taheti ette võtta kristlike kogudustega, oli Tallinnas, kus sõjas räsitud ja purustatud akendega Oleviste kirikusse pandi kokku seitse erinevat kogudust selle eesmärgiga, et las nad surevad seal. Aga Jumal liitis selle rahva kokku ja viis selle koguduse rasketest aegadest läbi.

Head sõbrad! Ma tahaksin esitada küsimuse - kui kogudus Jumala armust tähistab oma tulevasi juubeleid, siis mida on tulevastel põlvkondadel rääkida meist ja meie pärandist? Kui meie toetume täna oma eelkäijatele, siis meie lapsed ja lapselapsed vaatavad meie elule, meie tehtud otsustele, meie antud tunnistusele. Sellepärast suunaku see julgustus minevikust meid täna vaatama tulevikku, astuma ise suure julgusega Issanda käekõrval.

Me ei leia Pühakirjast märki sellest, et Stefanos oleks raskuste eest tagasi põrganud. Ta ei öelnud: "Kui ma vaid oleksin teadnud kõike, mis mind ees ootab ja seda raskust, küllap ma oleksin loobunud; ma ei oleks lasknud ennast valida koguduse töösse." Stefanose surma põhjustas tema ustavus. Sarnaselt prohvet Miikale Vanast Testamendist mõistis ta, et kogudus peab olema Jumala hääl. 21. sajandi kogudus peab olema Jumala hääl käesoleval ajal; juhtima tähelepanu asjadele, mis ei ole Jumala meele järgi ja eelkõige ise elama Pühakirja kohaselt. Kuningas Ahabi ajal oli prohvet Miika ainus õukonna prohvet, kes söandas rääkida tõtt. Ja mis oli selle tagajärg? Sellepärast sai ta peksa, teda heideti vangikongi. Aga tema prohveteering, et lahingus Süüria vastu kuningas Ahab saab surma ja sõjavägi saab lüüa, täitus. Kuigi see sõnum oli ebapopulaarne, seda ei tahetud kuulata ega vastu võtta, siis ometigi see täitus. Miika teadis, et ta ei saa toimida teisiti.

Kas meie teame, mida ootab meilt koguduse Issand? Stefanose julge surma tulemus oli tegelikult väga märkimisväärne. Apostlite tegude raamatu 8. peatüki algusest võime lugeda sellest, kuidas kõiki peale apostlite hajutati Juuda- ja Samaariamaad mööda laiali. Ja need, kes hajutati, käisid mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Kuni selleni oli kogudus jäänud Jeruusalemma ja ei olnud veel lõpuni täitnud Issanda korraldust välja minna. Aga nüüd, raskuste tulemusena paisati nad laiali ja igaüks neist täitis ustavalt seda tunnistajarolli, mille Kristus neile oli andnud. On huvitav, et just traagilised sündmused on motiveerinud kogudust olema tõeliselt see, kes ta peab olema. Võime küsida - kas see peabki nii olema?

Koguduse lugu on läbi ajaloo tegelikult üks imeliste ja lausa võimatute asjade tulek üksteise järel. Algkogudust tabas Rooma impeeriumi tagakius, juhtusid kohutavad asjad, aga kogudus püsis. Ja sealsamas, üsna lühikese aja järel, sai neist valitsev usund. Nad said positsiooni, millest nood lihtsad kalurid Galilea kallastel kunagi ei osanud mõtelda ega unistada. Ma usun, et sarnaseid lugusid on juhtunud kõikide koguduste ajaloos.

Nii kaua, kui kogudus püsib sellel jumalikul lainel, võib öelda, et Kristus elab ja tegutseb oma rahva keskel. Mõelgem koguduse pärandile! Mõelgem sellele julgusele, mis on raskustest välja kasvanud! Täitugem selle julgusega Issanda armu läbi!

See olukord, milles kogudus seisis, kui Stefanos, üks nende juhtidest, oli surma saanud, oli tõsine. Kui ükskõik kes meie hulgast oleks kuulunud nende hulka, kes pidid kogudusele uut juhti otsima, oleks ta olnud keerulise ülesande ees. Kas märtri jälgedesse oleks heal meelel astutud? Oli teada, et koguduse teenimistöö ei olnud kerge. Kust leida niisugune juht?

Kes oleks võinud arvata, et Stefanose surm toob esile sellise juhi nagu apostel Paulus? Kindlasti mitte keegi. Vastupidi - Saulus oli aktiivselt osalenud Stefanose surmamisel ja edasi loeme, kuidas Saulus hakkas laastama kogudust. Ta tegi kõik selleks, et Kristuse kogudus maa pealt hävitada. Aga Jumala plaanid on imelised ja targad. Ta kutsus sellesama Sauluse ja tegi temast Pauluse.

Koguduse ajalooga on ikka kaasas käinud küsimus: kes astuks ees, kes oleks meie juht? Mõned päevad tagasi sirvisin meie koguduste liidu juhatuse vanu protokolle ja juhuslikult sattus mu silmade ette punkt, mis ütleb, et pastor Ermo Jürma on andnud nõusoleku asuda Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektori kohale ja seoses sellega otsib Tartu Kolgata Baptistikogudus endale uut karjast. Seal oli märkus, et see on tõsine mure ja vajadus. Kogudus seisab jätkuvalt niisuguste olukordadega silmitsi. Tänu Jumalale, et Ta ustavalt aitab ja kingib uusi juhte. Jumala pärand kogudusele on ka juhid, keda Ta üles tõstab. Kui Jumal tahtis näidata maailmale, kuidas kristlane peaks surema, siis Ta valis Stefanose. Kui Ta vajas meest, kes "pööraks maailma pea peale", kutsus Ta Sauluse ja tegi temast paganate apostli. Et kirikut tagasi tuua usust õndsaks saamise tõe ja tee juurde, valis Jumal rooma-katoliku munga Martin Lutheri. Veelgi hilisemal ajal näitas Jumal maailmale oma südamevalu misjonitöö pärast ja kutsus kingsepp William Carey.

Jumal kutsub erinevaid inimesi väga erinevatest oludest. Ma ei räägi juhtidest mitte sellepärast, et nad oleksid kuidagi tähtsad iseeneses, vaid Jumal on andnud nendele eriülesanded. Meil kõikidel on oma ülesanne, me oleme kõik ühe ihu liikmed, meil on kõigil oma funktsioonid. Aga Jumal on kutsunud ja valinud mõned kogudusest, kellel on juhtimise ja teiste varustamise ülesanne. Juhid on Jumala kingitus kogudusele. Seepärast pidagem oma juhte kalliks, hinnakem neid, palugem nende eest ja järgigem neid!

See Pühakirja lõik räägib veel millestki. Issand kõnetab meid ja ütleb, et Tema hoolitsus meie eest ja Tema pärand ulatub märksa kaugemale, kui me seda näha võime ja vahel ka aru saame. Koguduse pärand toimib vastavalt jumalikule kalendrile. Stefanosele, kui ta oma silmad üles tõstis, paistis see pärand. Seal oli tema Issand, seal oli Kuningate Kuninga autroon, sinna tahtis ta jõuda. Selles maailmas rajatakse uusi ettevõtteid ja äriühinguid, kuid üsna peatselt võivad nad kaduda ajaloo lehekülgede hämarusse ja mitte keegi ei meenuta neid kunagi. Ka riigid tekivad ja lagunevad üksteise järel. Kui kõik teised institutsioonid varisevad põrmu, siis alles jõuab kätte suurim moment koguduse jaoks. Stefanos elas ju küllalt lühikese elu ja tema teeniminegi jäi lühikeseks. Kuid Jumala ajakavas tema vaimulik mõju jätkub ja saab jätkuma kuni aegade lõpuni.

Koguduse ajalugu ja pärand pole antud meie kätte mitte ainult selleks, et sellega ennast trööstida ning oma mugavuses seda nautida. See on antud meile selleks, et tegutseda, seistes kindlalt seal, kuhu Issand meid on pannud. Kujutle seda kauget, ainult Jumala kalendris kirjas olevat päeva, kui sina ükskord seisad autrooni ees. Ja kujutle, et seal on Stefanos, kusagil sinu lähedal ja sa kuuled, et ta räägib oma lugu. Ta jutustab sellest, et ta elu oli ohus ja ta teadis seda. Ta teadis seda, kui ta läks sünagoogi ja kui ta rääkis Kristusest. Aga ta räägib sellest, et ei saanud teisiti toimida. Ta pidi olema see, kelle Kristus temast oli teinud. Ja nüüd, kujutle, et ta pöördub sinu poole ja küsib: "Räägi mulle, mida sina oled teinud Kristuse pärast? Missuguseid ohvreid sina oled toonud?" Ja võib-olla sa ütled: "Oo, Stefanos, reeglina ma käisin igal pühapäeval ikka üks kord kirikus. Püüdsin vahel isegi midagi ohvrikarpi panna. Ka kooris olen laulnud mõnikord ja korra käisin isegi koos teiste koguduse liikmetega kirikuaeda koristamas."

Need on head asjad, mu sõbrad. Aga ma usun, et Jumal ootab meid tervikuna, ootab kogu meie elu. Ainult nõnda võime kord seisma jääda Tema palge ette.

Jumalik pärand juhib meie mõtted kaugele tulevikku - igavestesse aegadesse. Meie eelkäijad on laulnud ja mõelnud ja elanud rohkem tulevikus, rohkem juba nagu sealpoolsuses. Ma mäletan oma vanavanaisa Haapsalust, kes ikka laulis inglitest, tulevasest riigist ja nendest aukroonidest, mis ootavad meid eel. Kas see on midagi, mis meie keskelt on kaduma läinud? Koguduse juubelipäev ja meie pärand tuletab meelde, et me tõstaksime oma pilgud üles igavese Kuningriigi poole ja meie Issanda poole. Olgem julged, võitkem see maa ja saagem osa igavesest pärandist!

HELARI PUU
Eesti EKB Liidu president
Jutlus Tartu Kolgata Baptistikoguduse 100. juubeli jumalateenistusel
11. novembril 2001

 

AKTUAALNE TEEMA

Tartu Kolgata Baptistikogudus 100

Leho PaldreEelmises Kuulutajas ilmus Tartu Kolgata koguduse juubelinädala väga mitmekesine kava. Nüüd on juubel peetud ja koguduse pastor LEHO PALDRE jagas meiega oma muljeid.

Sa oled noor mees ning kogudus on saja-aastane. Kuidas Sa end tunned?

Koguduse liikmed ei ole saja-aastased. Kõige arvukam vanusegrupp on 20-30aastased. Ma leian, et kuna Jumal on mind kutsunud, siis olen õigel ajal õiges kohas, hoolimata oma noorusest. Koguduses on kaks eelmist pastorit (Ermo Jürma ja Toivo Pilli) aktiivselt kaasa töötamas, on ka teisi töötegijaid ning me tegutseme ühtse meeskonnana. Ma tunnen end hästi.

Ükski kogudus ei ole oma juubelit nii suurejooneliselt pidanud. Kust selline mõte tuli?

Kogudused on seoses juubelitega traditsiooniliselt pidanud "nädalaid". Tavaliselt on selle all mõeldud evangeelseid õhtuid koguduse palvelas. Kui planeerisime oma juubelit, siis mõtlesime, et sajas juubel on selline sündmus, mille puhul on põhjust avalikult linna peale välja minna - ka linnarahvas mõistab, et seda tuleb tähistada. Juubelinädala eesmärgiks oli teha Kristus Tartus tuntumaks erilaadsete ürituste kaudu.

Võib-olla peaks ära märkima, et kui Eesti EKB Liidu kõige vanemad kogudused said saja-aastaseks 1984. aastal, siis ei olnud võimalik nii vägevat juubelit korraldada, sest oli veel nõukogude aeg. Aga "nädalaid" peeti siis vast suurema hoogagi kui tänapäeval, ehkki oma palvelates.

Mis oli Kolgata koguduse juubeli nael?

Nädalavahetus. Laupäeval oli ajaloo- ja juubelikonverents ülikooli aulas ja pühapäeval pidulik jumalateenistus Kolgatal. Eriti suure elamuse pakkus praeguste ja kunagiste lauljate võimas ja muusikaliselt heal tasemel ühendkoor.

Kui suurt tähelepanu juubel äratas?

Kokkuvõtted on veel tegemata. Lootsime, et linnarahva osavõtt on aktiivsem. Usklikke ja ka koguduse sõpru oli kohal palju. Nendega on kontaktid olemas ja nendel on huvi ka olemas. Väga meeldiv oli näha paljusid n.ö. Kolgata vilistlasi, kes olid mitmelt poolt Eestist kohale sõitnud. Vilistlaste all mõtlen ma neid, kes on kunagi tudengipõlves või muudel põhjustel Tartus olnud, kuid nüüd teenivad kaasa teistes kogudustes.

Mida tooksid esile koguduse sajast aastast?

Kaugemast ajaloost on huvitav see seik, et Tartu baptistikoguduste teke on seotud osalt Venemaa eestlastega. Läänemaa ärkamine levis üle Tallinna Peterburi ja tuli Peipsi-taguste eesti asunduste kaudu lõpuks Tartusse.

Hilisemal ajal on Tartu kogudused, eriti Immaanueli kogudus, olnud aktiivsed misjonipunktide rajajad. Karl Kaupsi eestvedamisel oli Immaanueli kogudusel kunagi 13 osakonda. Mõned neist (Võnnu, Rakke) on iseseisvate kogudustena praegugi tegutsemas, Piirissaares lakkas töö nõukogude ajal. Ka Kavastus, kus Tartu Salemi kogudus alustas sel aastal täiesti uue tööga, oli kunagi Immaanueli tööpunkt.

Sa mainisid Immaanueli kogudust. Kolgata kogudus koosneb siis mitmest kunagisest kogudusest?

Kolgata kogudusega ühinesid ka kunagised Immaanueli ja Peeteli kogudused. Immaanueli palvela põles sõja ajal maha. Peeteli kogudus tegutses üüriruumides ja sai sõja ajal kõvasti räsida. Nõukogude ajal ei lubatud enam üüriruumides tegutseda ja nad olid sunnitud Kolgata kogudusega ühinema.

Keda tooksid esile koguduse sajast aastast?

Kõige markantsem kuju oli Karl Kaups. Kui ta oli Immaanueli koguduse vanem, siis liikmeid oli neljasaja ringis, kuid üle tuhande inimese mahutav saal oli igal pühapäeval täis. Ja loomulikult oli tähelepanuväärne ka tema misjonitegevus. Kuni nõukogude aja lõpuni oli Kolgata eakamaid liikmeid mitmel pool maakonnas kuni Peipsini välja.

Nõukogude aja alguses oli pastoriks Artur Eiman, kes tegi suurt tööd selle nimel, et kolmest kogudusest võiks üks kogudus saada. Paljud vanema põlve inimesed on tugeva vaimuliku põhja saanud just tema ajal.

On huvitav, et Tartu koguduste algus on seotud ühe mõisaprouaga. See oli Margarita von Brasch, kes kutsus mitmeid jutlustajaid eri aegadel Tartusse koosolekuid pidama. Tema innukusest said mõjutatud kõik need kolm kogudust.

Kolgata kogudusel on akadeemiliselt kõige tugevam liikmeskond Eesti EKB Liidus. Kogudusse kuulub Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan, Kõrgema Usuteadusliku Seminari praegune ja endine rektor ning mitmeid teadusliku kraadiga inimesi.

Eks ülikoolilinna seisus mõjutab meid. Kraadiga inimesed on ju enamasti koondunud ülikoolilinnadesse Tartusse ja Tallinna. Ma ei ütleks, et meil on tegemist akadeemilise kogudusega. Akadeemilise kontsentratsiooni poolest ületab meid arvatavasti väike Annelinna kogudus. Kolgatal on palju tublisid tööinimesi väga erinevatelt aladelt. Näiteks kui me septembri alguses palusime Jumala õnnistust kooliõpetajatele, siis tuli neid ette kümmekond. Tartu puidurestaureerimise monopol on Kolgata koguduse liikmete käes. Kahest töökojast üks on meie meeste oma ja teises on meil ka käsi sees. Vaimulikus töös teenivad aga kaasa paljud inimesed sõltumata kraadist. Jumala Vaim annab ülesandeid südame hoiaku, mitte tiitlite järgi.

Koguduse töö ei lõpe sajanda juubeliga.

Loodame, et Kristuse sõnum avaldab rohkemat ja tegelikumat mõju Tartu linnas. Soovime, et need, kes on kogudusega liitunud, võiksid vaimulikult tugevaks kasvada.

Täname ja soovime Jumala õnnistust Sulle ja Kolgata kogudusele.

17. novembril 2001

 

MEIE KÜLALISEKS ON DR. DUANE BEALS

KES SA OLED?

Ma olen professor USA Indiana osariigis Michauwaukees, mis asub umbes 150 kilomeetrit Chicagost idas. Ma õpetan Betheli kristlikus kunstide kolledþis, kus õpib 1700 tudengit.

Ma olen õpetanud 24 aastat, olen olnud lühiajaliselt ühe seminari dekaan ning teise president nelja aasta jooksul. Õpetamise kõrval olen ma ka pastor, sest süstemaatilist ja praktilist teoloogiat õpetades on minu püüe praktiseerida elus seda, mida oma õpilastele õpetan.

KUI SUUR ON SU PRAEGUNE KOGUDUS?

Kogudus on küll väike, umbes 70 inimest, kuid väga hooliv ja misjonimeelne. Ma olen olnud pastoriks ka 400-500-liikmelistele kogudustele. Kuna ma olen koguduses osalise ajaga pastor, ei pea kogudus maksma mulle täispalka. Meie koguduse aastaeelarve on vaid 75000 dollarit ja sellest annetame me kolmandiku, s.o. 25000 dollarit erinevatele misjoniorganisatsioonidele üle maailma.

MIKS OLED SA EESTIS?

Mind kutsuti siia koos misjonäridega, kes tulid õpetama nii erinevatele pastorite konverentsidele kui ka koolidesse ja kirikutesse. See on mul kolmas kord Eestis olla ning seekord pidasin kaks loengut pastorite päevadel Tartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.

Ma reisin hea meelega ja just neis paikades, kus töötavad misjonärid. Olen käinud kokku 43 maal ja igal pool olen külastanud kirikuid, misjonäre, pastoreid ja võin öelda, et põhiliselt on inimesed sarnased üle kogu maailma. Need, kes armastavad Jeesust, tahavad Teda teenida; need, kes Teda ei tunne, on huvitatud materiaalsetest asjadest.

MILLINE ON SINU LEMMIKÕPPEAINE?

Mul on tegelikult kaks lemmikteemat. Üks neist on süstemaatiline teoloogia. Mulle meeldib õpetada teooriat ja seda, mida me teame Jumalast Pühakirja kaudu, õieti seda, kui vähe me Temast teame, kuna Tema on lõpmatu ja meie piiratud. Samas on Jumal meile end ilmutanud oma Sõna kaudu ja me võime seda tõlgendada ja süstemaatiliselt õppida. Mulle meeldib õpetada ka jutlustamise kursust.

SA ÕPETASID TARTUS JUHTIMIST. MIKS JUST SEDA?

Juhtimist õpetan ma ka Betheli kolledþis. Paljud inimesed, kes lähevad vaimulikule tööle, on juhirollis, kuigi nad pole ilmtingimata pastorid. Seepärast me uurime üldise juhtimise printsiipe ja ammutame neid Pühakirjast, inimestest nagu Mooses, Aabraham, Paulus, Nehemja ning samas uurime ka juhtimise printsiipe meid ümbritsevas maailmas. Me püüame õpetada seda eesmärgiga aidata pastoritel ja juhtidel oma töös ja teenimises efektiivsem olla.

KUIDAS PEAKS TÖÖTAMA PASTOR, KEL ON VÄGA VÄHE KAASTÖÖLISI VÕI POLE NEID ÜLDSE?

Ma olen seda kogenud. Esimene kogudus, kus ma 35 aastat tagasi pastorina alustasin, oli väike ja asus uues paigas. Mul oli väike ilmikliikmetest koosnev juhatus, kuid tegelikult tuli mul kõike ise teha - kirjavahetust pidada, jutlustada, täiskasvanute pühapäevakoolis õpetada, liikmeid külastada nii kodus kui haiglas ja teinekord ka koristada ning muru niita. Paljud väikesed kogudused Ameerikas on taolised. Ideaalselt peaksid väikeses koguduses just lihtliikmed mõningaid neist asjadest toimetama ja pastor peaks olema vaba täitmaks oma pastorlikke kohustusi nagu jutlustamine ja õpetamine.

Mõned inimesed mõtlevad, et pastor on tööle võetud, meie maksame temale ja seepärast on tema kohus kõik asjad ära toimetada. Meil tuleb oma inimesi harida selles, mis tähendab olla koguduses, Kristuse ihus. Seda võiks õpetada Efesose kirja 6. peatüki, Rooma kirja 12. peatüki ja 1. Korintose kirja 12. peatüki põhjal, kus räägitakse vaimuandidest ja võiks aidata inimestel avastada oma ande. Ma ei mõtle siinjuures mitte taolisi erilisi ande nagu tervendamis- või keeltega rääkimise annid, vaid abistamine ja administratiivtöö ning muud sellised, mis võimaldaksid inimestel funktsioneerida oma kogudustes kui õpetajad, juhid, juhatuseliikmed, diakonid ja seda selleks, et pastoril võiks olla enam aega Sõna uurimiseks ja hea jutluse ettevalmistamiseks.

TUNDUB, ET PALJUD INIMESED ON HÕIVATUD OMA IGAPÄEVASTE ÜLESANNETE JA PROBLEEMIDEGA NING NEID ON ÄÄRMISELT RASKE KOGUDUSES TÖÖLE KAASATA.

Igal pool on sama mure - Indias, Austraalias, Ecuadoris ja Euroopa kogudustes, kus ma olnud olen. See on raske, aga pastori ülesanne on oma inimesi õpetada. Paulus õpetas Timoteost ja Tiitust, et nad peavad olema oma koguduste inimestele eeskujuks. Üks võimalus on õpetada inimesi neid kaasa võttes, näiteks haiglakülastuse puhul või kristlikust hariduse- või juhtimiskonverentsist osa võttes. Teinekord peab pastor aga lihtsalt inimesi üles kutsuma oma õpetamise ja jutlustamise läbi, tuletades neile meelde, et nad kõik on Jumala poolt kutsutud teenima ning aitama neil avastada teenimisvaldkondi. Kogudus, kus liikmed kaasa teenivad ja oma vaimuande kasutavad Kristuse ihu ühiseks kasuks, on palju efektiivsem ning selle pastoril on enam aega end pühendada jutlustamisele ja õpetamisele.

VÄIKESE KÜLAKOGUDUSE JA LINNAKOGUDUSE JUHTIMISEL ON SUUR VAHE.

Suure linna koguduses ei näe liikmed üksteist nädala kestel töö juures, samas kui külas kohtavad inimesed üksteist pea iga päev. Seega võib väikeses kogukonnas olla suurem lähedus või sõprus. Samas, külakogudus ei kasva kunagi 1000- või 2000-liikmeliseks ja see tähendab, et neil ei pruugi olla raha kasvõi elektrooniliste seadmete muretsemiseks. Ometi peab pastor neid teenima ja õpetama neidki oma ülesandeid täitma ühise kasu huvides.

SA TARVITAD AEG-AJALT ABIVAHENDEID OMA HINGAMISE KERGENDAMISEKS. KAS SA POLE KUULNUD TERVENDAMISÕPETUSEST?

Mul on juba üle 25 aasta astma ja ma võtan selle tõttu nelja erinevat rohtu. Samal ajal peame me oma koguduses vahetevahel tervendamiskoosolekuid, nii nagu Jaakobus õpetab meid oma kirja 5. peatükis. Mõnikord inimesed tervenevad, mõnikord mitte. Me teame kindlalt, et igaüks, kes usus Jeesuse Kristuse juurde tuleb ja Teda oma Päästjaks tunnistab, saab päästetud. Kuid mitte igaüks, kes on vaene, ei saa rikkaks ja mitte igaüks, kes haige, terveks. Teinekord puudutab Jumal inimesi eriliselt, teinekord Ta seda ei tee - me ei tea alati põhjusi, kuid me jätame selle Jumala hooleks. Me teame aga seda, et kogu universum on needuse all ja seetõttu on meie maailmas pattu, haigusi ja surma seni, kuni Kristus omad taevasesse kuningriiki viib. Meile on öeldud, et seal saab lombakas kõndima, kurt kuulma, pime saab nägema ja mina saan hingama ilma astmarohtusid kasutamata ja ma ootan igatsusega seda päeva.

MILLINE ON SINU KOGUDUSE ÜLDINE ÕPETUS?

Meid on Ameerikas väike grupp ja meid kutsutakse misjonikirikuks. Meil on umbes 400 kohalikku kogudust umbes 40000 liikmega ja pühapäevakoolitöö ning teiste vormidega haarab see veel oma 20000-30000 inimest. Ajaloolised juured ulatuvad meil anabaptistide ja mennoniitide juurde, kes asustasid Ühendriikide idaosa ning Kanada. Nad hakkasid kuulutama evangeeliumi nõnda, nagu olid seda teinud Euroopas ja paljud said usklikuks. Meil on väga palju ühist evangeelsete kristlaste ja baptistide liikumisega siin Eestis. Me usume Kolmainsusesse, isikliku pöördumise tähtsusesse, Pühakirja autoriteeti, täiskasvanute ristimist, kõigi usklike preesterlust ja koguduse ühtsust, mõnede meeste ja naiste erilist kutsumist, ordineerimist teenimisse, fakti, et meil kõigil on kohustus õpetada oma lapsi Issandas ja et mõnedel meist on kutse teenida Issandat töötegijate või misjonäridena või ametis, kuhu Issand meid on kutsunud.

MILLISENA NÄED SA AMEERIKAT PÄRAST KÄESOLEVA AASTA 11. SEPTEMBRIT?

11. september oli suur tragöödia, kuid Jumal on seda kasutanud meenutamaks nii ameeriklastele kui ka teiste maade rahvastele, et Tema on lõplikult valitsemas ja et neil tuleb just Tema poole pöörduda, leidmaks elu tähendust ja mõtet. Muidugi on see tragöödia olnud äärmiselt raske perekondadele, kes kaotasid selles oma lähedasi. Teisalt on ameeriklased saanud korraga palju enam teadlikuks Jumalast. Koos sellega on märgata ka patriotismi tõusu ja lippude lehvitamist. Ma loodan, et meie inimesed ei arva, et Ameerika oleks Jumala poolt enam õnnistatud kui teised maad. Kuid viimase paari kuu jooksul on vähemalt Ameerikas näha tagasipöördumist vaimulike väärtuste poole. Jumalateenistustest osavõtt on mõningais paigus 20% kõrgem kui enne 11. septembrit. Inimesed palvetavad avalikes paigus, poliitikud palvetavad ja räägivad Jumalast nii nagu ei kunagi enne.

MIS ON SINU ARVATES EESTI KOGUDUSTE SUURIM VAJADUS?

Suurim vajadus on visioon sellest, mis tähendab olla põlev kogudus Jeesuse jaoks - kogudus, kes tahab võita esmalt eestlasi Issandale ja teiseks, ümberkaudsete kogukondade teenimine kuni misjonäritööni teistes maades. Ma mõistan, et Eesti on olnud vaba vaid kümmekond aastat ja olen teadlik, et mõned vanematest töötegijatest olid oma tegevuses varemal ajal piiratud - nad ei saanud välja minna ja evangeeliumi kuulutada kõikjal, kus nad seda oleksid tahtnud ja nad harjusid sellega ära. Muutuse saabudes on neil raske olnud kohaneda uute võimalustega. Mõned on seda suutnud ja ma kiidan neid selle eest. Aga uuem põlvkond peab omandama visiooni sellest, mida tähendab olla Jeesuse Kristuse pühendunud sulane ja elada oma elu Temale, kuulutada evangeeliumi ning rääkida teistele Jeesusest. Vastasel juhul kardan ma, et kogudused võivad muutuda sellisteks, nagu ma olen neid näinud Rootsis, Soomes, Ameerikas, Kanadas, Austraalias, kus usklikud võivad sattuda asjade ihaldamise võrkudesse, unustades, et kõik need asjad mööduvad ja et ainult see, mis on tehtud Kristusele, kestab igavesti.

MA OLEN SINUGA KOOS VIIBIDES KOGENUD, ET SA OLED RÕÕMUS INIMENE JA SEE RÕÕM ON OLNUD NAKKAV.

Ma arvan, et kristlased peaksidki rõõmsad olema, sest nemad teavad, mida elu tegelikult endast kujutab ja kes lõplikult seda elu valitseb. Elul on tähendus ja see on austada Jumalat. Jah, vahel oleme me valudes, vahel me kannatame ja seda ei peaks me mitte välja naerma, kuid samas peaksime me rõõmustuma sellest, mida Jumal on teinud isiklikult meie jaoks Kristuses ja mida Jumal teeb oma koguduses. Üldiselt tuntakse mind ülikoolis kui kedagi, kes alati naeratab ja alati rõõmus on ning teiste inimeste ellu rõõmu lisab. Ma arvan, et kristlased peaksidki seda tegema, sest meie rõõmu põhjuseks on see, et meie patud on andeks antud Jeesuses Kristuses.

Küsitles HELDUR KAJASTE
11. novembril 2001

Heldur Kajaste ja Duane Beals
Duane Beals (paremal) ja Heldur Kajaste

 

ELUMÄRK

Sellel aastal oli mu puhkus kesksuvel ja ma jõudsin Fåröle pärast jaani. Ilmad olid põuased, täis päikest ja soojust ning kõike seda, mida olin igatsenud kogu talve. Siis olin pidanud hommikupimeduses kodunt välja sõitma, et jõuda kella seitsmeks Karolinska haiglasse tööle. Sukeldusin kohe röntgenilaboratooriumi pimedusse, kust vabanesin alles hilisel pärastlõunal. Lühike talvepäev oli harilikult juba jõudnud pimeneda õhtuks, kui viimaks sain koduteele asuda.

Pole siis ime, et igatsesin valgust ja päikest, meretuult ja õhku, mida võisin saada sellel Läänemere saarel.

Mõned päevad olin juba meie võrgumajas veetnud, kui ühel varasel hommikul läksin pererahva tallu mune ja piima ostma.

"Meil on täna lambaniidu päev," ütles perenaine Elsa, kui istusime köögilaua ääres ja rüüpasime kuuma kohvi. "Sõidame kodunt kella kümne paiku kiriku karjamaale ja võtame leivakoti ja kohvi kaasa. Kui tahad, tule kaasa."

Võtsin kutse tänuga vastu.

Kell kümme algas sõit. Peremees Victor ja naabri Otto istusid traktori pingil, naised-lapsed kõik laial päravankril. Sõit läks piki põlist, helendavat külateed, läbi lepavõsade ja kasemetsade, siis jälle üsna ranna äärt pidi, kuhu viimane torm oli kuhjanud suuri meremudavalle. Paiguti oli looklev tee surutud põikaedade või paekivimüüride vahele, mille tagant kerkisid igivanad lubjatud kivihooned oma telliskivi- või soorohukatustega. Aedades olid sirelid lõpetanud õitsemise, aga jasmiinipõõsad olid täies õiteehtes ja lõhnasid hurmavalt.

Tunni aja pärast jõudsime Fårö kiriku juurde, kus kadakane karjamaa oli jaotatud talude vahel kiviaedadega piiratud osadeks. Keskel asus kitsas tänav, mis viis lambaniidutarasse. Sinna aetigi nüüd pererahva lambad ja niitmine algas.

Osava võttega tõmbas Victor lamba selili, Otto sidus lamba jalad kokku ja siplev loom anti naistele üle. Vilunult ja kiiresti lõksusid lambaniidu käärid, suured villahunnikud kuhjusid mahalaotatud puldanile ja varsti oli lammas niidetud. Imelikult kõhn ja alasti nägi ta välja, kui lipsas kiiresti tagasi oma karja hulka.

Töö läks nobedasti ja lõbusalt juttu ajades ning laste kilkamise ja naeru saatel. Kohviaeg oli käes. Mehed panid kohvikatla tulele ja naised hakkasid toitusid valgele linale laduma.

Päike paistis pilvitust taevast ja eemal sinetas meri. Seisin lambaniidu tara juures ja vaatasin lambaid, kes villakoormast vabanenult hingasid nagu kergemini. Seal nad olid - mustad, hallid ja valged. Aga korraga torkas mulle midagi silma! Umbes pooled lammastest olid teistmoodi: selja keskele oli neile jäetud kasvama villatutt.

"Elsa, mida see tähendab?" hüüdsin perenaisele, "miks on pooltel lammastel tutt seljal?"

"Ah jaa," vastas Elsa, "see on elututt. Lammas, kellel on see tutt seljal, jäetakse elama, kui teised lambad viiakse sügisel tapamajja. Niiviisi on Fåröl igivanast ajast saadik märgitud elulambaid."

Kohv oli joodud ja võileivad söödud. Istusime jälle kõik naised-lapsed traktori päravankrile ja sõitsime kodu poole. Lambad olid lastud niidutarast lahti ja jäid jälle rahulikult kadakate vahele sööma, aga nüüd olid nad märgitud. Just nagu inimesedki, mõtlesin - elame siin koos, kõnnime ja õiendame, sööme ja joome elu kadakasel karjamaal. Ja ka meie elame märgituna.

Ühel päeval sai osa meist elumärgi - Igavese Elu märgi.

TAIMI PROOS
Usurändur

 

JUMAL TÄIDAB OMA TÕOTUSED

Georg MüllerGeorg Müller (1805-1898) töötas alates 1829. aastast evangelisti ja piiblilevitajana peamiselt Bristolis Inglismaal. 1834. aastal asutas ta seal haridusasutuse, mis pidas tema surmani ülal 75 kooli. 1835. aastast tegutses kahetuhandekohaline orbudekodu.

Kust sai Georg Müller selleks kõigeks raha? Seda saame teada ajakirjast idea Spektrum võetud artiklist.

1897. aasta varasuvel külastas Charles Parsons oma sõpra Georg Müllerit tema töötoas ja rääkis temaga Mülleri usulistest kogemustest.

"Kas te olete kogu aeg kogenud, et Issand oma tõotusi peab?"

"Alati," vastas Müller. "Ta ei ole mind kunagi hätta jätnud! Peaaegu seitsekümmend aastat on Jumal pidevalt kõige eest hoolitsenud, mis selle tööga seotud on. Orvud, keda on olnud kokku 9500, ei ole kunagi tühja taldriku ees istunud. Mitte kunagi! Sadu kordi oleme alustanud päeva ilma ühegi pennita, aga meie taevane Isa on meile vahendid saatnud täpselt selleks silmapilguks, kui nad meile vajalikud olid. Ei ole olnud ühtegi korda, millal tervislik söök kohal poleks olnud. Läbi kõikide aastate usaldasin ma Jumalat, uskusin elavasse Jumalasse ja ainuüksi Temasse. Palvevastusena anti mulle 1 400 000 naela raha. Me vajasime hiiglaslikke summasid - 50 tuhat naela aastas ja need kõik tulid selleks ajaks, kui neid tegelikult vajati.

Ma ei ole kunagi ühtegi penni kerjanud

Ükski inimene maa peal ei saa öelda, et ma oleksin kunagi ühtegi penni kerjamas käinud. Meil pole komiteed ega annetuste korjajaid, aktsiaid ega algkapitali. Kõik tuli vastusena usupalvele. Minu usaldus oli suunatud ainuüksi Jumalale. Temal on palju teid, kuidas inimeste südameid liigutada ja meile kogu maailmast abi saata. Sel ajal, kui mina palvetan, räägib Tema selle või teisega sellel või teisel kontinendil, et meid abistada."

"Ma oletan, et te ei ole kunagi mõelnud reservfondist?"

"See oleks olnud kõige suurem rumalus. Kuidas oleksin ma saanud palvetada, kui mul oleksid olnud reservid? Jumal oleks öelnud: "Pane oma reservid välja, Georg Müller." Oh ei, millestki sellisest pole ma kunagi mõelnud! Meie reservfond on taevas. Ma olen Jumalat ühe naela pärast usaldanud. Ma olen Teda tuhande pärast usaldanud ja ma ei ole Teda kunagi ilma asjata usaldanud. "Õnnis on inimene, kes Sinu peale loodab" (Ps 84,13)."

"Siis ei ole te ka kunagi sellest mõelnud, et võiksite midagi enda jaoks kõrvale panna?"

Pausi järel, mille ajal tema nägu oli jutlus ja tema selged silmad sädelesid, nööpis Müller oma jaki lahti ja võttis taskust vanamoodsa rahakoti ning andis selle Parsonsile.

"Kõik, iga penn, mis mul on, on selles rahakotis! Enda jaoks kokku hoida! Mitte iialgi! Kui mulle saadetakse raha minu enda vajaduste katteks, annan ma selle Jumalale edasi. Ükskord anti mulle minu enda jaoks tuhat naela. Aga ma ei pea neid annetusi isiklikult enda omadeks. Need kuuluvad Jumalale, kelle oma ma olen ja keda ma teenin! Enda jaoks kokku hoida! Ma ei julge midagi kokku hoida. See oleks minu armastavat, armulist, kõikeomavat Isa häbistanud."

"Kui palju aega te kulutate põlvedel?"

"Ühel päeval rohkem, teisel vähem. Aga ma elan palve vaimus. Ma palvetan, kui ma käin, kui ma magama heidan ja kui ma üles tõusen. Ja palvekuulmised tulevad alati. Tuhandeid ja kümneid tuhandeid kordi on minu palveid kuuldud. Kui ma olen veendunud selles, et asi on õige ja Jumala auks, palvetan ma selle eest püsivalt, kuni vastus tuleb. Georg Müller ei anna iialgi alla! Tuhanded hinged on päästetud Georg Mülleri palvete peale. Kõige olulisem on mitte kunagi järele jätta, kuni vastus tuleb. Ma olen 52 aastat iga päev palvetanud oma noorpõlvesõbra kahe poja pärast. Nad ei ole siiamaani pöördunud, aga nad pöörduvad! Kuidas võiks see teisiti olla? On olemas Issanda muutumatu tõotus ja mina usaldan seda.

Jumalalaste suur viga on see, et nad ei palveta püsivalt edasi

Jumalalaste suur viga on see, et nad ei palveta püsivalt edasi. Neil ei ole visadust. Kui nad midagi soovivad Jumala auks, peaksid nad palvetama, kuni nad selle saavad. Oh kui hea, sõbralik, armuline ja meid mõistev on Tema, kellega me asju ajame! Tema on mulle, nii vääritu kui ma olen, mõõtmatult rohkem andnud kui ma palusin või mõtlesin! Ma olen vaid vaene, habras, nõrk, patune inimene, aga Tema on minu palveid kümneid tuhandeid kordi kuulnud."

 

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE EESTI RAHVA POOLE

Iga inimese elu on ainulaadne ja püha. Inimelu puutumatus on kogu jumaliku ja üldinimliku eluseadustiku aluseks. Emaüsas kasvava lapse elu on esimeses, kõige kiirema arengu faasis ülimalt haavatav. Inimelu vajab ja väärib igakülgset kaitset alates eostumise hetkest. Seepärast tuleb aborti ehk raseduse katkestamist, mis teadlikult põhjustab lapse surma, pidada kõige kaitsetumas seisundis oleva inimelu sünnieelseks tapmiseks.

Kirik on oma algusaegadest peale pidanud lubamatuks meelevaldset, eriti aga süütute ja kaitsetute tapmist ning hinnanud sellist tegu raske patuna Jumala ja ligimese vastu. Ometi, võttes eeskuju Kristusest, ei tõuka Ta patustajat endast eemale. Sõltumata eksituse raskusest ja kasutades talle antud vaba tahet, saab inimene tunnistada oma eksimusi, kahetseda tehtud kurja ja pöörduda hea poole, et Jumala armu abiga rajada oma elu tõele ja armastusele. Eksimuse teadvustamine võib olla valuline kogemus. Samuti ei pruugi eksinu puuduliku informeerituse ning ühiskonnas laialt levinud väärideoloogia tõttu sageli oma tegude olemust mõista. Seetõttu kutsub Kirik iga inimest osutama tuge ja armastust neile, kes peavad oma patu tõttu kannatama, samuti neile, kes alles võitlevad hirmuga omi eksimusi enesele teadvustada. Väärikas ja vaenuta suhtumine peab säilima ka nendesse inimestesse, kes ei tunnista oma eksimusi. Igasugune vägivald on taunitav.

Probleem ei ole ainult üksikisiku eksimustes, vaid ühiskonnas tervikuna aset leidnud moraalses nihkes. Eesti ühiskonna tervenemiseks on vajalik üldisem suhtumise muutumine aborti. Eesti Kirikute Nõukogu kutsub üles rahva võimu esindajaid ja täideviijaid tunnustama ning kaitsma iga inimese loomupärast õigust elule eostumise hetkest alates. Me kutsume arste ja meditsiinitöötajaid toetama inimelu nimelt siis, kui ta kõige enam tähelepanu ja hoolitsust vajab. Me kutsume teadlasi ja kõiki mõtlejaid selgitama ja väljendama tõde inimelu alguse ja sellega seotud vastutuse suhtes. Me kutsume kõiki mehi ja naisi suhtuma aukartuse ja vastutustundega ühekssaamisel edasipäranduva inimelu andi. Meie palve on, et kõik inimesed loobuksid ideoloogiast, mis muudab inimeselt elu võtmise argiselt märkamatuks.

Eesti ühiskonnas tuleks otsida võimalusi hoolekeskuste rajamiseks last kandvatele emadele, kes neile avaldatava surve tõttu või mis tahes muul põhjusel seisavad silmitsi kiusatusega katkestada juba alanud rasedus. Sealt saaksid nad tõest teavet neis areneva inimelu kohta, vaimulikku, moraalset ja materiaalset toetust lapse ilmalekandmiseks, turvatunnet pakkuva ajutise eluaseme ning vajaduse korral ka abi sündinud lapsele kasuvanemate leidmisel.

Soovime kõikidele inimestele tarka ja mõistlikku meelt elu hoidmisel.

EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU
Tallinnas, 15. novembril 2001. Issanda aastal

 

Lühidalt Eesti EKB Liidust

Rein UuemõisEesti EKB Liidu suurima, Tallinna Oleviste koguduse vanemapstor REIN UUEMÕIS - 70

Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Jesaja 57:15

***

4. novembril valiti Kehra Koguduse üldkogu koosolekul koguduse pastoriks ELARI TAMM.

* * *

18. novembril õnnistati Tallinna Kalju Baptistikoguduses diakoniks RAIDO ORAS, kes asus täitma koguduse noortepastori ülesandeid. Õnnistamispalve pidasid koguduse pastor Argo Buinevitš, Tartu Salemi koguduse pastor Meego Remmel (Kalju koguduse endine pastor) ja Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre.

 

TA KÕNDIS TEED KOOS JEESUSEGA

Järelehüüdeks Evald Männile

Evald Mänd15. novembri varasel hommikutunnil lahkus igavikku Evald Mänd (kirjanikunimega Ain Kalmus). Ta lahkumine oli rahulik ja vaikne. Ta suikus magama mändide all asuvas kodus Amherstis Massachusettsi osariigis USAs. Need männid tuletasid talle meelde kodumaad - Hiiumaad, Eestimaad. Kuid nüüd astus ta veelgi kaunimale, veelgi igatsetumale kodumaale. Kas selle maa puud, elupuud, pisutki sarnanevad eestimaistele mändidele, seda me ei tea. Praegu veel mitte.

Evald Mänd sündis 8. juunil 1906 Emmaste vallas Hiiumaal. Lapse- ja noorukieas jättis uskliku ema eeskuju ta hinge kustumatu mõju. Ka lugemishuvi avaldus varakult: nooruk käis kohalikult kirikuõpetajalt lugemiseks kirjandust laenamas. Evald Mänd õppis Kuriste apostlik-õigeusu koolis, hiljem teisteski maakoolides.

Evald Männi usuline pöördumine jäi 1923. aasta talveaega. Harju külas lihtsas talutoas peetud jumalateenistusel leidis ta vastuse süü- ja andestuse küsimustele. Ta kirjutas ise: "Kui viimaks mu palvetele vastus anti, tundsin nii suurt vabanemist, mida ma varem pole kogenud. Mu südamelt eraldati koorem. Olin isegi pisut üllatunud, et midagi suuremat ega üleloomulikumat ei saabunud. Kuid samal hetkel tundsin, et sellest on küllalt."

Järgnesid õpingud Eesti Baptisti Jutlustajate Seminaris Keilas ja Andover Newtoni teoloogilises kõrgkoolis USAs. Naasnud Eestisse, abiellus Evald Mänd Pärnust pärit Elli Jamsiga. Aastal 1937 ordineeriti Evald Mänd Tallinna Esimese (praeguse Kalju) Baptistikoguduse jutlustajaks.

"Mu elu kuulus nüüd täiesti sõnatunnistamisele," tõdes ta seda sündmust oma mälestustes kirjeldades. Temast sai hinnatud jutlustaja, vaimulike ajakirjade kaastööline, vaimuliku seminari õppejõud ja Eesti Baptisti Usuühingute Liidu juhatuse liige.

Kuid sõja-aeg muutis Evald Männi ja tema perekonna elus paljugi. Nagu paljusid teisi, viis elutee ka Mändide pere 1944. aastal Rootsi, sealt mõni aasta hiljem USAsse. Ameerikas oleks Evald Männi ees avanenud teoloogiaõppejõu tee, ta isegi õpetas mõnda aega Andover Newtonis, samas koolis, kus ta ise omal ajal oli õppinud. Kuid ta tundis siiski eelkõige pastorikutsumust. Vaimulikutöö oli ta teadlik valik - ja Jumal õnnistas seda valikut: Evald Mänd töötas heade tulemustega ingliskeelsetes kogudustes - Rockportis ja Amherstis. Ta oli samal ajal oodatud kõneleja ja lektor võõrsil elavate eestlaste hulgas.

Just võõrsil on sündinud põhiosa Evald Männi kirjanduslikust loomingust. On tähelepanuväärne, et Evald Mänd kirjutas oma piibliteemalised ja ristiusu ajaloo ainelised romaanid vaimulikutöö kõrvalt ("Jumalad lahkuvad maalt", "Toone tuuled üle maa", "Koju enne õhtut", "Juudas", "Tulised vankrid" jt.). Võiks öelda, et need romaanid sündisid osalt ka vaimulikutöö kogemuste mõjul. Kui rõhutatakse, et Ain Kalmus on oma raamatuis "jõudnud inimese elu kõige keerukamate probleemide läbitunnetatud käsitlemiseni" ja kui tema romaanide kesksed tegelased on usuliste otsingutega inimesed, siis aimub meile, et vaimulik ja kirjanik, Evald Mänd ja Ain Kalmus, olid ühes inimeses, ühes kutsumuses lahutamatult seotud. Ja seda mitte ainult romaanides, vaid ka Evald Männi mälestusraamatutes ja jutlusekogudes.

Lubatagu mul lõpetada kujundiga, millele on üles ehitatud Evald Männi jutlus "Inimene ja ta vari". Jutluseks on ta inspiratsiooni saanud Ap 5,15 tekstist, mis räägib, kuidas inimesed tõid haigeid tänavatele lootuses, et Peetruse vari langeks mõne peale neist ja nad terveneksid. Evald Mänd kirjutas: "Ent Peetrus pole ainus, kes kõndides varju tänavale heidab. Meil kõigil on oma vari. Eluteed kõndides saadab see meid. Kunagi ei jää see meist maha. Too vari on meie isiklik mõju. See ulatub meist kaugemale, puudutab meie kaasinimesi ja jätab neile oma jäljed. ... Meie vari liigub meie kõrval, libiseb üle teiste inimeste ja muudab need kas paremaks või halvemaks."

Oleme Jumalale tänulikud Evald Männi elutöö mõju, tema varju eest, mis ikka veel meie peale langeb, kuigi Evald Mänd ise on meist ette kiirustanud. See on õnnistav vari, terviklikkust ja tervendust kinkiv mõju, mis meieni ulatub. Ja selle hea mõju saladustki mõistame: kes oma teed kõnnib Jeesusega, kellele iganes langeb Jeesuse risti elu uuendav vari, see muutub ka ise võimeliseks elu uuendavat mõju jagama.

TOIVO PILLI

kuulutaja@hotmali.com