Telli Kuulutaja
Kuulutaja

   Kuulutajad 2003

   Kuulutajad 2002

   Kuulutajad 2001

   Kuulutajad 2000

NR. 4 (137) Aprill 2001 XIII AASTAKÄIK

Sisukord

Tunnistus * Pühakiri tunnistab Jeesusest * Otepää uue kiriku ehitus vajab abi * Aktuaalne teema: Ristimine. Lühiintervjuu Aare Tammega * Raske, kuid õnnistatud elu * Kaks korda ohus * Uudised * Kas see on Jeesuse nägu? * Lõuna-Aafrikale antud elu
Foto: Heino Käos

Eesti Piibliselts näitab Valga muuseumis rahvale Joona kala. Pildil näeme ühtesid külastajaid mereeluka sisse piilumas ja teisi oma järge ootamas. Seintel on laste joonistatud pildid Joonast, kõrvalsaalis Piiblite ja Piibli ajaloo näitus. Seoses näitusega korraldas piibliselts ka Valga ajaloo esimese oikumeenilise jumalateenistuse (loe jutlust 3.-4. leheküljelt).
Kes seal kala sees siis on? Palvetav Joona, kellele on selgeks saanud, et Jumala eest põgeneda ei saa. Kala kõhust pääsenud Joonast sai kõigi aegade kõige edukam meeleparandusjutlustaja, kelle töö tulemusena jäi Niinive linn veel mõneks ajaks püsima. Ometi polnud Joona oma töö tulemusega rahul, sest tema oleks tahtnud linna hoopis hävitada.
Jeesus võrdles ennast Joonaga ja oma kaasaegseid Niinive rahvaga: "See kuri ja abielurikkuja tõug otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joona tunnustäht. Sest otsekui Joona oli valaskala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niinive mehed astuvad kohtus esile ühes selle sugupõlvega ja süüdistavad teda, sest nad parandasid meelt Joona jutluse tõttu. Ja vaata, siin on enam kui Joona!" (Matteuse 12,39-41).
Tänapäeva Niinived ootavad oma äratusjutlustajaid. Neid peaks sellele tööle sundima Jumala armastus, mitte suur kala.

 

TUNNISTUS

Kuna Piibel käsib meil tunnistada sellest, mida Jumal on meile teinud, siis tahan ka mina seda teha.

Psalm 103,2 ütleb: "Kiida, mu hing, Jehoovat, ja ära unusta kõiki Tema heategusid!"

Minu esimesed kokkupuuted Jumala Sõnaga olid kooli usuõpetuse tundides. Ma ootasin neid väga. Nutsin tihti, et Jeesus pidi nii palju kannatama ja veel minu pärast. Kui olin 13-14-aastane, siis peeti Võrumaal talutaredes palvekoosolekuid. Neid peeti ka minu sünnikodus. Meie, küla noored, külastasime koosolekuid. Eriti meeldis meile kuulata Meeta Luhametsa laulu, teenisid Laitsna vennastekoguduse vennad. Käisime ka Laitsnas koosolekutel. Sinna oli kaheksa kilomeetrit. Meie, noored, läksime kõik jalgsi ja tulime hilja õhtul suure rõõmuga tagasi, sest seal oli nii hea olla.

Siis ajad muutusid ja kooskäimised lõppesid, aga mälestused olid ilusad ja jäid südamesse. Õppisin tehnikumis ja töötasin oma erialal. Tööl juhtus õnnetus, mis viis mind haiglasse. Olin juba peaaegu terve, kui keegi kutsus mind palvekoosolekule Võrru. Seal oli külalisi.

Palvelasse minnes ma päästmise peale ei mõtelnud, läksin lihtsalt vaatama ja kuulama. Päästmise soov ja mõte tuli siis, kui ma palvelasse sisenesin. Põlvitasin ja palvetasin, et Jumal, ära lase mind siit täna enne ära minna, kui ma päästetud saan. Kuuldes laulu "Ära mine minust mööda", liigutas see mind ja ma nutsin kogu koosoleku aja nagu laps. Tuli suur patutundmine. Mul oli päris häbi selle silmavee pärast. Aga see oli mu kutsumise päev.

Koosoleku lõpus küsiti, kas keegi soovib täna oma elu Jumalale anda. Ma tahtsin väga, aga mu käsi nagu kisuti allapoole. Koosolek lõppes, kuid ma nutsin edasi. Aga vend, kes istus mu kõrval, ütles, et ära nuta, läheme tagaruumi, vennad on veel seal ja nad palvetavad sinu pärast.

Läksin ja mu pärast palvetati. Ise ma küll õieti midagi paluda ei osanud, ainult mõne sõnaga.

Kuna bussini oli kaks tundi aega, siis istusin saksakeelsel koosolekul ja mõtlesin ning õhkasin: "Jumal, kas ma siis nüüd olen päästetud või ei ole?" Ma ei tundnud midagi erilist. Ütlesin Jumalale: "Ma olen tahtnud ja palunud ja nüüd ma usun, et olen sinu laps." Ja nii see sündis.

Kaks tundi hiljem bussi peale astudes juhtus see, mida ma ei suuda kirjeldada. Mu sisse tuli nii suur armastus, rõõm ja rahu, et oleks kasvõi kõiki sõitjaid bussis kallistanud. Tundus, nagu buss oleks õhus lennanud. Loodus oli nii ilus. Kõik oli muutunud. See oli Jumala töö minu juures. Mu elus toimus suur muutus. See oli mu päästepäev - 8. aprill 1973.

Mul algas uus elu koos Jumalaga. Võin öelda koos lauljaga: "See päev iial meelest ei lähe, mil Kristuse omaks ma sain." Paljud ootavad tundeid, aga ma võin julgustada, et enne peame Jumala Sõna uskuma ja siis tuleb muutumine ja tunded.

Jumala Sõnas on ka öeldud, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud. Tunnistan ühest Jumala imest, mis sai mulle osaks 1980. aastal.

Mul oli väga suur peavalu. Käisin mitmel korral mitme arsti juures, aga abi ei saanud. Need peavalud kestsid juba kolm nädalat järjest nii öösel kui päeval. Jaoskonnaarst lubas mind onkoloogiasse saata.

Rääkisime abikaasaga olukorra tõsidusest ja tegin ka matusenimekirja valmis, sest lootust oli vähe, see valu oli väga ränk.

Aga mis juhtus? Kogudusse oli oodata külalisi. Saatsin koguduse pastorile teate, et ta tuleks mind vaatama. Peale raske haiguse oli mul ka muid muresid. Abikaasa oli viina küüsis, üks lehm läks hädatapule ja teine lehm hukkus. Laut oli tühi. Mured kasvasid nagu üle pea.

Pastor tuli oma abikaasaga ja koos nendega üks vana õde ning külalisvend Tartust, keda tookord ajakirjanduse kaudu väga laimati.

Külaline küsis, mis on mu mure ja palvesoov. Rääkisin oma muredest. Soovisin, et minu pärast palvetataks, sest ma enam ei suuda seda peavalu taluda, mu eluõhtu on lähenemas, et Jumal mind surmaks valmistaks.

Põlvitasime kõik. Käed pandi minu pea peale. Palvetamise ajal läks korraga mu pea selgeks ja see valu ning häda hakkas kurgu kaudu allapoole minema. Oli halb tunne ja korraga lõi kramp selga. Tunnistasin siis, et peavalu on kadunud, kurgust on häda kadunud, aga seljakramp vaevab veel. Siis pandi palve ajal käed ka minu selja peale ja ma sain ka seljakrambist vabaks. Tõustes põlvedelt, võisin tunnistada, et Jumal on mind palve kaudu täiesti terveks teinud. Oh seda tänu ja rõõmu! Sinna põrandale mu haigus jäigi. Tunnistasin hiljem sellest ka töökaaslastele ja külarahvale, kui meie pool oli palvekoosolek.

Läksin siis suure südamevärinaga oma jaoskonnaarsti juurde, et mis nüüd edasi saab? Ütlesin, et palun lõpetage mu haigusleht ära, sest ma olen eestpalve kaudu terveks saanud. Pean tööle minema. Töötasin siis zootehnikuna. Arst sai pisut kurjaks, et miks te siis kahte arsti korraga tarvitate. Seletasin arstile ära, et nii see juhtus. Tema ütles, et teil on peale peavalude ka veel kõrgvererõhutõbi, te ei ole ju terve. Mõõtis vererõhku, see oli 200. Veidi aja pärast käskis õel uuest mõõta ja oli 160. Kuna ma ju algul kartsin, lõi see mu vererõhu kõrgeks. Ja tõesti sai ka vererõhk korda.

Et arst oli kristlane, lubas ta mind tööle ja kirjutas ambulatoorsele kaardile sõnad "Tänu eestpalvele peavalud lakkasid". Seda kohta olen ma mitu korda oma silmaga kaardilt lugenud. Kaart on veel praegu ambulatooriumis alles.

Meie Jumal on elav. Ta on seesama eile, täna ja igavesti. Ta on muutumatu. Olen kuulnud ka ise ütlemisi, et tänapäeval imesid ei sünni, nende aeg on möödas. See on hingevaenlase vale. Ka tänapäeval saavad patused päästetud ja Jumal teeb haigeid terveks. Ta on meie Päästja ja Arst. Ta on ka tänapäeval imede Jumal.

Kakskümmend üks aastat on möödas ja ma ei tea, mis on peavalud. Jumal kunagi ei kahetse oma armuandi ja mida Ta teeb, seda teeb Ta täiuslikult.

Olen väga tänulik Jeesusele, et Ta on mind päästnud ja tervendanud. Ma ei ole seda väärt, mis Ta mulle on teinud.

Need on minu, ühe lihtsa inimese isiklikud kogemused. Kallid, tasub otsida abi, paluda ja uskuda elavasse Jumalasse.

Ta ootab ka Sind.

L.K. Põlvamaalt

 

PÜHAKIRI TUNNISTAB JEESUSEST

"Te uurite pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis tunnistavad minust."
Johannese 5,39

Jeesus tegi oma kuulajatele etteheiteid, sest need ei uskunud Temasse. Uskmatus on suureks probleemiks ka tänapäeval. Ma loodan, et mitte meie puhul?!

PÜHAKIRI AUSSE!

Kõigil kristlastel on üks Pühakiri, üks ühine autoriteet.

Mõtelgem iseenda ja Piibli seostele! Igal juudil oli see side olemas. Nad uurisid pühi kirju. See on igapidi kasulik tegevus. Laulude raamatu esimestes salmides on kirjutatud: "Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib Ta käsuõpetust ööd ja päevad!" (Ps 1,1-2).

Jeesus leidis siiski, et juudid uurisid Pühakirja valesti. See oht on meilgi olemas. On oht otsida Piiblist õigustust iseenda mõtetele ja eluviisile. Tegelikult peaks Piibel meid kujundama. Jumal ei allu meile, vaid meie Temale.

Jakoobus kirjutas: "Olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija; see on õnnis oma tegemises." (Jk 1,22-25).

Kord pidas üks noormees vaimulikel kursustel proovijutluse ja õppejõud kommenteeris: "Nii võib jutlustada ainult siis, kui koguduses on ainult üks Piibel ja see on sinu käes." Õnneks on Piibel meile kõigile kättesaadav. Esimese eestikeelse terve Piibli väljaande, 1739. aasta Piibli Uue Testamendi tiitellehel on öeldud, et Jumala Sõna on "nüüd meie Eesti-Ma Kele selgeste üllespandud". Kõigil on õigus ja võimalus seda tundma õppida, kuid samas on kõigil ka oluline sellele alluda.

IGAVENE ELU

Jeesuse sõnade kohaselt otsisid juudid Pühakirjast igavest elu. Ülestõusmispühad seavad igavese elu mõtte eriti päevakohasena meie ette.

14. aprilli Postimehe lisa Arter tõi ära mitmete Eestis tuntud inimeste vastused küsimusele suure reede ja ülestõusmispühade kohta. Enamus vastuseid ei olnud päris õiged, mõni vastaja ei osanud üldse midagi asjakohast öelda. Pühad seostusid neile inimestele perekondlike traditsioonidega, värvitud munade ja jänestega. Oli näha, et Kristuse ohvrisurmal ja ülestõusmisel ei ole nende inimeste jaoks isiklikku tähendust.

Kui igavene elu on olemas, siis peab kogu meie maine elu olema sellele suunatud, sest maine elu on imelühike igavese kõrval. Jeesus küsis: "Mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastushinda võib inimene anda oma hinge eest?" (Mt 16,26). Õnneks maksis Jeesus ristil surres selle hinna ja sellepärast "meie kuulutame ristilöödud Kristust" (1Ko 1,23).

Kristuse surma on lihtne uskuda, sest risti löödi tuhandeid inimesi, kuid ristiusku ei ole olemas ilma usuta ülestõusmisesse ja pattude andestusse. Apostel Paulus kirjutas: "Kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, hukka saanud. Kui meie selles elus oleme lootnud ainult Kristuse peale, siis me oleme kõigist inimestest kõige armetumad." Ja siis apostel hõiskas: "Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama." (1Ko 15,17-20).

Apostel Johannes nägi nägemuses pühasid taevas. Talle selgitati: "Need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud Talle veres! Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad Teda ööd ja päevad Tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle. Neil ei ole siis enam nälga ega janu; ka ei lange nende peale päikest ega mingisugust palavat; sest Tall, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikaile; ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist!" (Ilm 7,14-17).

Apostel Paulus kirjutas: "Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on Tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks!" (Ro 10,9).

PÜHAKIRI RÄÄGIB JEESUSEST

Jeesus rõhutas, et Pühakiri räägib Temast. Seda on juba mitu korda näha olnud ka tsitaatidest, mida siin kasutasime. Jeesus on Piibli keskne isik.

Ometi ei osanud Issanda vestluskaaslased Teda Pühakirjast leida. Miks?

Osa neist kindlasti ei tahtnudki Teda sealt leida ja muidugi siis ei leidnud ka.

Teiste puhul võis olla takistuseks see, et usk Jeesusesse esitab inimese elule nõudmisi. Jeesus alustas oma kuulutust sõnumiga "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" (Mk 1,15). Meeleparandus oli aga siis paljudele vastumeelt ja on tänagi.

Kindlasti oli ka siiraid tõeotsijaid, kuid ka nemad vajasid Jeesuse selgitusi selleks, et Pühakirja õigesti mõista.

Me peame ka tänapäeva kohta kasutama apostel Pauluse tsitaati "Kuidas nad võivad uskuda Temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?" (Ro 10,14). Ei aita ainult Piibli trükkimisest ja levitamisest. Ülestõusnud Jeesus kutsub ja julgustab meid Temast inimestele kõnelema: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal" ning lisab: "Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad" (Mt 28,18-19).

Üllas LinderPühakiri räägib Jeesusest mitte umbisikulistele lugejatele, vaid sulle ja mulle. "Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse" (Ro 10,13). Tee taevasse on kõigile lahti, ometi muretseb Issand: "Kui Inimese Poeg tuleb, kas Ta leiab usku maa pealt?" (Lk 18,8). Sellele küsimusele peab igaüks ise vastama, mitte teistele otsa vaatama.

Igavesel oikumeenilisel jumalateenistusel taevas saavad kokku kõik need, kellele Jeesus siin maa peal on olnud Päästjaks ja Issandaks. Olgem nende seas!

ÜLLAS LINDER
Jutlus oikumeenilisel jumalateenistusel Valga Jaani kirikus teisel ülestõusmispühal, 16. aprillil 2001.

 

Otepää uue kiriku ehitus vajab abi

Olen Otepääl töötanud kakskümmend viis aastat. Selle aja jooksul oleme pidanud palju evangeelseid teenistusi vanas vennastekoguduse palvelas, mida meie kogudus kasutab ja mis nüüdseks on jäänud ebasobivale kohale - spordikompleksi südamesse. Äsjase evangeeliuminädala õnnistustele tagasi mõeldes olen imestanud, miks me küll vahepeal sellise koosolekutesarja pidamisest loobusime. Need koosolekud on meie koguduses alati kaasa toonud elavnemist ja palju head. Sellel aastal palvetasime mitmete uute inimestega ja nad on jäänud püsima usklike osadusse. Siinkohal tahaksin tänada vendi ja õdesid, kes meie evangeeliuminädalat sisustasid. Suur tänu Helari Puule, Ago Rannale, perekond Keernikule, Veljo Kapteinile, Tiina ja Margus Kasele, Indrek Luidele ja Toivo Teekelile!

Kuid ühte ei saa jätta märkimata. Oleme tähele pannud, et aasta-aastalt väheneb nende arv, kes väljastpoolt kogudust meie vana madalat palvemaja külastavad. Küll kasvab aga nende arv, kes ootavad pikisilmi uue kiriku valmimist. Seda ususammu tehes - uut hoonet ehitama hakates - oligi peamiseks ajendiks eesmärk kuulutada evangeeliumi. Ääretult kurb on näha praegust olukorda Otepääl - tänavatel passivad juba varahommikul kaupluste uste taga alkoholist läbiimbunud noored mehed, et viina osta. Põgusatest kohtumistest ja jutuajamistest on neile vähe abi. Selliste inimeste ja ka teiste jaoks oleks vaja organiseeritud tegevust ning kogemust, et viina asemel on võimalik täituda Püha Vaimuga. Oleme julged usus, et uus kirik annab selleks tööks välised võimalused, mida vajame.

Kirjutan pisut meie ehituse hetkeseisust. Selle suve jooksul tahame hoone katta väljastpoolt kolumbiakiviga. 50% ettemaksu tulemusena eelmisel aastal saame ka sel aastal kogu vajamineva voodrikivi vana hinnaga. Terve kivikoguse hinnaks on 182 tuhat krooni. Praegu on meil puudu 52 tuhat krooni ja see on vaja ära maksta 1. maiks. Sellele lisandub ka isolatsioonimaterjali- ja tööraha. Kindlasti tahaksime jõuluks valmis saada väikese saali.

Armas Kuulutaja lugeja, kui just Sinul on jõudu ja Sa pead vajalikuks meie koguduse pühakoja valmimisele kaasa aidata, siis on Sinu ohver meile ääretult vajalik. Oleme Sulle väga tänulikud ja kutsume Sind suvel Otepääle külla meie töid ja tegemisi vaatama. Ja armsad kolleegid-pastorid - võib-olla saate teie rääkida oma kogudusele meie vajadustest, sest kõik ei loe kahjuks Kuulutajat?

Õnnistusi soovides

KALEV AINLO
Telefonid (076) 63 723 ja 050 896 31
Koguduse pangaarve: OEVK Palverändur nr. 1120119317 Hansapangas


Selline näeb ehitatav kirik praegu välja

 

AKTUAALNE TEEMA

Ristimine

20. ja 21. aprillil korraldas Eesti EKB Liit Tartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris järjekordsed pastorite õppe- ja osaduspäevad (neid peetakse kaks korda aastas). Seekordseks põhiteemaks oli ristimine, millest peeti kolm ettekannet (mag. Peeter Roosimaa, dr. Petr Macek Tðehhist ja Aare Tamm). Lisaks oli veel kaks ettekannet: "Aeg ja evangelism" (Paul Gill) ning "Nägemus noortetööst" (Elari Tamm).

Palusime Ridala Baptistikoguduse pastorilt AARE TAMMelt lühiintervjuu.

Miks oli seekordseks põhiteemaks ristimine?

Sest ristimine on väga tähtis. Tegin oma ettekannet koostades küsitluse. Esitasin suvaliselt valitud kahekümnele pastorile kaks küsimust ristimise õpetusliku aluse ja praktika kohta. Ma olen tänulik kõigile pastoritele, kes mulle abi osutasid.

Kuidas Sa kommenteeriksid saadud vastuseid?

Õpetuslikult olid vastused ühelaadsed, kuid korralduse praktika pisut varieerus.

Me oleme mures, et ristitakse liiga vähe inimesi. Kas peaks propageerima ristimist või millelegi muule tähelepanu pöörama?

Kui kogudused ei kasva, siis on põhjus milleski muus kui ristimises. On vaja edendada evangeelset tööd ja leida tee inimesteni, et neid usule tuua, siis on ka ristitavaid piisavalt. Ristimine on loomulik jätk, mis kinnistab selle usu, mille inimesed on vastu võtnud. See on ka avalik tunnistus nende usust, mille mõju ulatub nende peredesse, naabriteni ja haarab jälle uusi inimesi juurde. See on nagu ahelreaktsioon.

Kas usuletulnutele tuleks enne ristimist ka mingit koolitust anda?

Kindlasti. Ristimiskoole korraldatakse peaaegu kõigis kogudustes, kus ristimisi on.

Kuid on ka kogudusi, kus pole kaua ristimisi olnud. Mida neile peaks ütlema?

Kui läksime Ridala kogudusse tööle, ei olnud seal kümme aastat ristimisi olnud. Aga Jumal tegi ukse lahti ja inimesi hakkas usule tulema. See ei tähenda, et kümme aastat oleks olnud surnud aeg. See oli külvamiseaeg ja siis me lõikasime võib-olla kellegi teise vilja.

Sind tuntakse evangelistina. Mida me peaksime tegema, et evangeelne töö hakkaks edenema?

Olukorrad on erinevad, aga see praktika, mida me Ridalas kasutasime, kandis väga head vilja. Tegemist on maakohaga ja me hakkasime kolm aastat tagasi kodudes laiemalt koosolekuid pidama. Pidasin neljas eri kohas iga nädal piiblitunni. Kõigepealt rääkisid inimesed oma rõõmud ja mured ära, pärast seda laulsime vaimulikke laule, siis pidasin piiblitunni ja seejärel oli tee- ja kohvilaud, kus sai veel vabalt suhelda. Kui 1998. aastal ei olnud meil Ridalas ühtki ristitavat, siis 1999. aastal oli kümme ja need kõik olid kodukoosolekutel usklikuks saanud. 2000. aastal ristisime seitse inimest ja käesoleval aastal on ka juba pöördunuid. Inimesed tulevad kodusele koosolekule palju lihtsamalt kui palvelasse. Kui inimene on juba pöördunud, siis ta tuleb ka palvelasse.

Aare TammLäänemaal on talukoosolekutel üle saja-aastane traditsioon, igal pool ei ole.

Kuid ma tean, et ka linnades on kodudes koos käidud ja neil koosolekuil on olnud hea evangeelne mõju. Aga kui mõni muu meetod töötab, siis ei peaks ka sellest loobuma.

Teades Sinu edukat tööd, tuli paljudele ootamatuna teade, et Ridala kogudus valis endale uueks pastoriks Lihula koguduse pastori Paul Gilli. Palun kommenteeri!

Kohalikus ajalehes kommenteeriti seda nii, et enne tegi Tamm evangeelset tööd pastoritöö kõrvalt, aga nüüd hakkab tegema pastoritööd evangeelse töö kõrvalt. Ma olen nüüd Ridala koguduse vanempastor, Paul Gill on pastor ning minu poeg Elari Tamm abipastor.

Täname!
21. aprillil Tartus

 

RASKE, KUID ÕNNISTATUD ELU

On ülestõusmispüha õhtu. Istun koos HELJUT KAPRALiga tema hubases kodus. Tema abikaasa Vaike on katnud kohvilaua. Pianiinolt vaatavad vastu kolme tütre perede pildid ning üks ühine perepilt.

Astume meenutuste maale. Abiks on ka väga põhjalik ülevaade-mälestustevihik käidud eluteest "Minu elurada".

EHK ALGUSEKS NIMEST...

Vanavanaisa Joosep teenis tsaariarmees kapralina ja erru läinuna hakatud teda kutsuma kaprali Joosepiks ning sellest tulnud ka hilisem perekonnanimi. Emapoolne vanaisa Toomas oli tark, oskas lugeda, kirjutada, ei talunud kaardimängu, suitsetamist ega viinajoomist ja sügavuskliku mehena oli tal alati kaasas Piibel. Ta oli veendunud, et Eesti saab vabaks ja siis sünnib emale poeg. Ema mäletab 6-aastase lapsena seda sündmust, kui vanaisa Toomas mustikal käies metsas suurrätil palvetas ja õnnistas teda ja tulevast poeglast.

Eesnime soovitas mulle tädi Salme, seostades seda Taaveti soost Elihudiga Piiblist.

MEENUTUSI KODUST...

Vaarisa poolt ennustatud ja õnnistatud poeg sündis 19. juunil 1923 vabas Eestis. Mind ristiti mõnekuisena Kaarli kirikus. Kahe ja poole aastaselt tuli läbi põdeda difteeria, millest mind tõenäoliselt päästis just tootma hakatud anatoksiin. Ema oli kodune, isa käis tööl. Kodus valitses rahu ja vastastikune armastus. Ema ja isa said usklikuks, külastades Tallinnas Luise tänaval Sinise Risti palvelat, hilisemat Karmelit. Kodus muutus palju: kadusid suits ja viin. Pühapäevakoolis ja koguduses puutusin kokku Edgar Rajandi, Viktor Veeruse, Peeter Singi, Ernst Aderi, Oskar Olviku ja teistega.

KOOLIST...

Tallinna Riiklikus Inglise Kolledþis töötas laulmisõpetajana Gustav Ernesaks. Ta käskis mul selgeks õppida flöödimängu ja minust sai kooli sümfooniaorkestri liige. 1939. aastal andsin avalduse, et üheaegselt õpingutega kolledþis õppida ka Tallinna Konservatooriumis flööti. Oli heameel sissesaamise üle, kuid õppemaksu, 12000 senti aastas, ei olnud maksta. Konservatooriumi direktor, ära kuulanud minu mure ja vastu võtnud mu avalduse õppemaksust vabastamiseks, ütles, et nüüd võin homsest õppima hakata.

SUURTE MUUTUSTE JA MUREDE AEG...

Sõja algul töötasin põllutöö rahvakomissariaadis, kus meestöötajatel tuli öösel valvata. Ühel ööl teatati, et pööningul on nähtud diversanti ning anti käsk sinna minna. Rahvakomissar oma asetäitjatega, püstolid käes, ja mina kätte antud kirvega läksime pööningule. Selgus, et ainult tuvid krõbistasid. Rahvakomissar oma abilistega läks keldrisse püstolitest märki laskma, mina aga oma valvepostile.

Järgnes üldmobilisatsioon, kuid mind see nooruse tõttu ei puudutanud. Jäin töötuks ja töötud suunati kaitserajatisi rajama. Ehitasin pommivarjendeid Tornide väljakule ja abilennuvälja Veskimetsa. Ühe puhkehetke ajal haokubu otsas sain otsekui sundmõtte minna veelkord supiköögi juurde. Peatselt lõhkes haokubus õhus lõhkemata jäänud mürsk. Olin südamest tänulik Jumalale, et olin saanud õigel ajal korralduse sealt lahkumiseks.

Gümnaasiumi lõpetasin 1942. Tahtsin minna edasi õppima arstiteadust, kuid tuli minna tööle. Edgar Rajandi kutsus mind Tallinna perekonnaseisuametisse, jätkasin samal ajal ka õpinguid konservatooriumis. Siis tuli 1943. aasta totaalne mobilisatsioon. Sattusin politseipataljoni orkestrisse, kus sain sõjaväelase pajukit, mis oli tunduvalt suurem tavainimese omast. Olukord muutus aina tõsisemaks, ka orkestrist saadeti mehi 288. politseipataljoni koosseisu. Olles puhkusel, ma nimekirja ei sattunud, kuid olin ise nõus asendama ühte nelja lapse isa. Leetu jõudnud, sai minust Rechnungsführer ehk arvestuse ülem. Vilniuses õnnestus käia 42 kirikus ja sügava mulje jätsid mulle kirikutes ja Vilniuse vabaõhu altari ees põlvitavad ja palvetavad noortehulgad.

1944. aasta sügisel vallutas Eesti Laskurkorpus Tallinna. Mulle pakuti võimalust minna õppima põllumajandust, kuid mind huvitas meditsiin ning unistus seda õppida täitus mõned nädalad hiljem.

ALGAS KANNATUSTE RADA...

Hakati arreteerima minu endisi orkestrikaaslasi ning 14. juunil 1945 jõudis järg minuni. Teel julgeolekuteenistuse hoonesse võis kuulda läbi valju muusika tumedaid mütse ja inimeste karjeid ning südamest tõusis palve: "Isa, Sina tead, Sina näed, ainult Sinule loodan!" Mind pisteti keldri tillukesse trepialusesse kuuri (ca 1,0 x 1,4 m), kus oli juba ees kaks meest. Kuuri lagi ulatus ühest otsast põrandani, teises otsas oli kõrgus ehk 1,3 meetrit. Seal tuli olla kolm ööpäeva. Süüa ei antud, vett anti paar korda päevas. Järgnes suurem keldriruum, kus oli 20-30 inimest, kuid pikaliheitmiseks oli ka see ruum kitsas, lisaks veel märg tsementpõrand. Meenub üks metsateaduskonna tudeng, kes võttis oma päevase 250-grammise leivatükikese ja andis poole minule, samal ajal kui paljudel meestel olid pungil toidukotid leibade ja suitsusinkidega ning nad ei teinud nägema ega kuulma näljast kaaskannatajat. Öösiti toimusid ülekuulamised ja peksmised, psüühiline surveavaldamine. Otsest peksmist mul taluda ei tulnud, see sai osaks aga paljudele kaasvangidele. Ühe viieminutilise jalutuskäigu ajal kinnises hoovis jälgisin kuldnokapuuri ja toimetavaid linde ning mõtlesin neile, kes elasid "puuris", kuid olid vabad, mina aga mitte. Meenus Iiob, kelle läbielatud kannatused muutis Jumal mitmekordseteks õnnistusteks. Aga mul on ju seesama Jumal. Palvetasin Tema poole, südames helises laul Karmeli ajast "Ükspäinis, jah, Jumala juures", mis jäigi minu saatjaks kogu vangipõlve kestel.

Edasi tuli Tallinna Patareivangla. 21. novembril 1945 mõisteti mind koos 11 muusikuga süüdi riigireetmises, mis tähendas kümmet aastat vanglakaristust ja lisaks viit aastat asumist. Siis järgnesid Lasnamäe vangla ja Arhangelski oblasti vangilaager ning metsatöö. Meenub üks jõuluõhtu. Keegi oli vatijope all toonud ruumi väikese kuuse. Pärast õhtuseid protseduure ja vangide ülelugemist sidusime kuusekese nariposti külge. Ühel kaasvangil oli ka küünal. Mustveest pärit kooliõpetaja Luming pidas jõulujutluse. Olime kui üks pere Jumala palge ees, paljudel pisarad silmis. Laulsime "Püha öö". Isegi sissetormanud käre vangivalvur sulas, võttis peast oma läkiläki ja istus meie kõrvale narile. Laulsime veel paar jõululaulu ja pidasime lõpupalve. Tühi kõht, ränk metsatöö, teadmatus omaste suhtes - kõik selle võisin anda taevase Isa kanda. Kaasvangi küsimuse peale minu jõuallika suhtes võisin vastata: esiteks on mul Jumal ja ma olen Tema laps, teiseks on mul kodus palvetav ema ja kolmandaks ma tean, et kogudus palvetab minu eest.

Suur rõõm oli esimesest pakist ja eriti seal sisalduvast Uuest Testamendist.

1947. aasta suvest sai minust velsker. Teekonnal Krasnojarskisse haigestusime düsenteeriasse. Ainsaks ravimiks oli kaaliumpermanganaadi lilla lahus. Seejärel transiitlaager ja teekond mööda Jenisseid Norilskisse. Teel läksid kaduma paljud asjad, kuid eriti kahju oli Uuest Testamendist. Vargaseaduste eest olin üldiselt kaitstud, kuna arsti ei tohtinud puutuda.

Stalini surm kujunes laagris suureks rõõmu- ja hõiskamisepäevaks, kuigi paljud eraisikud näitasid kurba ja ahastavat nägu ning naised isegi nutsid.

JÄLLE KODUMAAL...

25. mail 1954 sain vabadusse. Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel ja Pärnus ei olnud mul luba elada. Minu töökohaks sai Tapa rajooni haigla, kus kohtasin kauni välimusega noort naistohtrit, kõrvaarst Vaike Tammistet, kellest sai hiljem minu abikaasa. Haigla peaarst Veera Bolðova võttis vastutuse "poliitiliselt määrdunud" inimese suhtes enda peale ja mind võeti tööle. Samal ajal asusin kaugõppes õppima Tartu Meditsiinikooli velskrite osakonnas, kuid mõne kuu pärast eksmatrikuleeriti mind kui sobimatut isikut.

Hiljem kuulutati välja amnestia ja tekkis võimalus minna õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Olin juba õppinud ülikoolis ja sooritanud terve rea eksameid. Kuid ei aidanud ka kiri Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehele Voroðilovile, saksaaegsed küpsustunnistused olid kehtetud ja mul tuli eksternina sooritada 15 aine eksamid ja 4 küpsuseksamit ning siis uuesti sisseastumiseksamid.

Olin jälle üliõpilane. Abiellusime, laulatus toimus Olevistes 26. jaanuaril 1957. Oktoobris sündisid kaksikud Tiina ja Maris. Tänu rektor professor Feodor Klementi kirjale, kes oli ka Nõukogude Liidu Ülemnõukogu saadik, sai mu pere Tapal kahetoalise korteri. 1962. aasta kevadel lõpetasin ülikooli kiitusega, diplomi andis kätte rektor isiklikult. 1981. aastal kaitsesin meditsiinikandidaadi kraadi.

PISUT TÖÖST...

Tööle asusin Tapa uues haiglahoones laborijuhina, mis sisuliselt tähendas tööd teraapia ja kiirabi valdkonnas. Peatselt valmis Balti Raudtee Tallinna Haigla, kust tehti meile mõlemale ettepanek asuda sinna tööle. Andsime nõusoleku. 1964. aastal sündis meie perre kolmas tütar - Siiri.

Olen töötanud veel Eesti Meremeeste Haiglas peaarsti asetäitjana ravi alal. Praegu töötan Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis peaspetsialistina. Olen olnud Balti Raudtee Meditsiiniteenistuse peaspetsialist laborialal, Eesti Laboriarstide Teadusliku Seltsi esimees, Üleliidulise Laboriarstide Teadusliku Seltsi juhatuse liige, Eesti Kristlike Arstide Ühingu juhatuse esimees ja käesoleval ajal juhatuse liige.

Kristlike arstidena oleme sõna võtnud mitmetel teemadel nagu alkoholism, abort, eutanaasia, kloonimine.

Olen olnud aastaid Gideonite ühingu liige ja aidanud kaasa Uute Testamentide jagamisel haiglates.

KODUST...

Minu elus on eriline koht kuulunud kodule ja perekonnale. See on olnud nagu ammendamatu kaev, kust olen saanud jõudu tööks ja elamiseks. Meie kodu on olnud rikas armastusest, üksteisemõistmisest ja sellega kaasnevast koduõnnest. Meie rikkuseks on kolm tütart koos tublide väimeeste ja 12 lapselapsega. Tiina elab Tartus, tema abikaasa Joel Luhamets on praost ja Tartu Pauluse koguduse õpetaja, peres on neil kolm last. Maris elab Tallinnas, tema abikaasa Enno Lend on Tallinna Tehnikakõrgkooli prorektor, peres on neil kuus last. Siiri elab ja töötab Vancouveris, tema abikaasa Andres Rebane on Eesti Ühendatud Baptistikoguduse pastor, neil on peres kolm last. Siin maailmas ei saa küll enam midagi suuremat olla, millest süda võiks nii palju rõõmu tunda.

Kõik lapsed on muusikud. Mina olen Tallinna Jaani koguduse liige ja laulan praostkonna meeskooris. Flööti ei ole ma juba 40 aastat mänginud.

Võin tänumeeles tõdeda, et vaatamata paljudele läbielatud raskustele on Jumal minu elu rikkalikult õnnistanud.

Vestles ja mälestustevihikut sirvis
RUUDI LEINUS


Heljut Kapral ja tema suur pere

 

KAKS KORDA OHUS

Telefon helises, kui ma oma advokaadibüroos parajasti püüdsin end dokumentide kuhjast läbi süüa. Oli kevad. Olin lootnud sel päikeselisel reedel peatselt koju minna. Nii ma siis ohkasin, kui minu sekretär teatas: "Ma ühendan teid politseiga."

"Te teete vist nalja," ütlesin ma. Aga see ei olnud nali. Helistas tõesti politseiametnik, kes nõudis minuga kiiret kokkusaamist. "Me saime Euroopast teate, et teie elu on tõsises ohus," ütles ta otse. Rohkem ei tahtnud ta rääkida. Ma lõpetasin kõne ja helistasin kohe oma mehele, et talle sellest teada anda. Äkki olime me mõlemad sügavas mures.

Kuna ma ei teadnud, kui lähedal oht on, panin oma kolleegi mütsi pähe ja võtsin tumedad päikeseprillid kaasa. Palvetasin lühidalt ja tungivalt ning sõitsin politseijaoskonda. Seal küsiti minult, kas ma tean mingit põhjust, miks keegi mind tappa võiks tahta. Sel hetkel sai üks luupainaja minu jaoks tegelikkuseks.

INETU ÕIGUSTÜLI

Oma advokaaditöös tegelen ma peamiselt tsiviilõigusega. Kui tüliküsimust läbirääkimiste teel lahendada ei õnnestu, läheb asi kohtusse.

Õigustüli, millega me hiljuti tegelesime, oli eriti ebameeldiv. Meie kliendil oli tekkinud tunne, et tema endine sõber ja praegune äripartner on firma raha kõrvaldanud. See partner oli ettevõtte majandusasju üksinda ajanud ja keeldunud meie kliendile pabereid näitamast. Kaebasime tema peale, et saaksime dokumentidega tutvuda.

Tuli välja, et meie kliendi äripartner oli tõesti rahasid omastanud ja oma panuse, milleks ta oli kohustatud, ärisse maksmata jätnud. Nii sai meie kliendist tegelikult osaühingu ainuomanik ja me tõstsime teise kaebuse, et osaühing tervenisti temale vormistataks.

Me võitsime protsessi. Äripartner pidi kohtuotsuse järgi ka meie advokaadikulud katma. Veidi aja pärast teatas meie klient, et teda jälitatakse ja ähvardatakse surmaga.

Sellest hetkest peale kannatasin ma hirmuhoogude all. Rääkisin sellest politseiametnikele. Sellepeale vaatasid nad üksteisele vaikides otsa ja andsid mulle Euroopast tulnud teate. Äkki ei paistnudki minu hirmud tõest enam eriti kaugel olevat.

ME PUGESIME PEITU

Süüdimõistetud ärimees oli palganud Iirimaalt mõrtsukad, kes pidid kuus inimest ära tapma. Nende hulka ei kuulunud mitte ainult mina, vaid ka minu advokaatidest kolleegid, meie klient ja osaühingu nõukogu uued liikmed, kelle hulka kuulus ka minu mees.

Euroopast tulnud teates oli ka minu täpne aadress ja teadaanne, et üks mõrtsukatest on kindlasti juba Ameerikas ja mõrvad peaksid toimuma algaval nädalal. Politsei pidas olukorda ülimalt ohtlikuks.

Pärast põhjalikku jutuajamist politseiametnikega pakkisime mehega kõige vajalikumad asjad kokku. Siis viis politsei meid peidupaika, kuhu jäime kaheks nädalaks.

Kui me peidupaika jõudsime, siis me palvetasime koos mehega: "Isa, me teame, et kõik tuleb heaks neile, kes Sind armastavad. Ja nende hulka kuulume ka meie. Me ei tea, kes need mõrtsukad on, aga Sina tead seda. Kingi meile rahu. Me oleme kindlad, et ka see olukord on Sinu kätes."

Selle päeva õhtul helistasin ma meie pastorile ja palvetasin koos temaga telefoni teel. Ma mäletan, et ütlesin talle, et ma ei tea, kuidas Jumal meid selles olukorras aitab. Palgamõrvaritel oli raha juba käes, neil olid meie kohta täpsed andmed, nad olid juba siin ja neil olid täpsed korraldused meid järgmiste päevade jooksul ära tappa.

Aga mina lootsin selle peale, et Jumal meid valvab. Ta oli kord juba minu elu päästnud.

ABI MINEVIKUS

See oli kakskümmend aastat tagasi. Olin 19-aastane ja elasin oma perega Kalifornias. Ma olin armunud Robertisse, oma tulevasse mehesse. Seetõttu kasvasid meie kodused telefoniarved kõrgustesse. Arusaadavalt polnud mu isa sellest eriti vaimustatud, sest maksma pidi ju tema. Siis tegin ma ühel õhtul peaaegu surmavea.

Kui olin oma töö ettekandjana sellel õhtul lõpetanud, läksin kell 21 telefoniputkasse. See tundus turvalise kohana, sest oli keset peatänavat otse tänavalambi all. Võtsin kotist mõned mündid ja tahtsin oma sõbrale helistada. Ma ei märganud, et üks veoauto peatus putka juures ja üks mees tuli välja. Ta rebis telefoniputka ukse lahti ja näitas mulle oma revolvrit.

Ma karjusin appi, aga ümbruses polnud mitte kedagi. Mees rebis mu putkast välja. Rahakott kukkus mul käest ja telefonitoru jäi kõikudes juhtme otsa rippuma. Mees tõukas mu oma veoautosse ja hakkas sõitma. Põrandal vedelesid igal pool tühjad alkoholipudelid.

Tegelikult tahtsin ma ainult vaikselt palvetada, kuid järsku kuulsin ma end valjusti ütlevat: "Isa, ma tean, et sa mind armastad ja minuga ei juhtu midagi kurja, kui sina seda ei luba. Ja ma tean, et sa armastad seda meest siin ka ja tead, miks ta seda teeb. Ma palun nüüd sinu ligiolu siin selles veoautos."

Mees sõitis väliselt kõigutamatult edasi. Ei võtnud kaua aega, kui ta jõudis ühele kõrvalisele küngastevahelisele teele väljaspool linna. Sel ajal olin mina vaikselt omaette ikka edasi palvetanud. Äkki peatas mees auto kinni ja keeras ümber. "Mis teil nüüd plaanis on?" küsisin ma. "Ärge enam kartke," ütles ta. Ja siis rääkis ta mulle, et tema ema sai usklikuks, aga tema enda elu laostus.

Sellepeale jutustasin mina talle oma usust Jeesusesse Kristusesse ja ütlesin talle oma koguduse ja pastori nimed. Ma soovitasin tal tungivalt sealt abi otsida. Lõpuks pani ta mind kahjustamatult telefoniputka juures maha ja andis mulle isegi nelikümmend dollarit minu rahakoti eest, mida nüüd seal maas enam muidugi ei olnud.

Koju jõudnud, rääkisin ma, mis minuga juhtunud oli. Seejärel helistasime politseisse, kes mehe mõne päevaga üles leidis. Asi läks kohtusse. Ma ütlesin talle ja tema naisele, et andsin ta ainult sellepärast üles, et ta abi võiks leida, enne kui veel midagi juhtub. Mees tunnistas siis ennast süüdi ja sai lisaks tingimisi karistusele kohustuse ravile minna.

Järgmisel suvel sain oma suureks rõõmuks teada, et ta liitus ühe kogudusega ja tunnistas avalikult oma kuriteost ja pöördumisest.

ARRETEERIMINE

Meenutus sellest imelisest hoidmisest andis minu mehele ja mulle nüüd jõudu pikki murepäevi meie peidukohas üle elada.

Ja siis juhtus ime: politsei teatas meile, et süüdimõistetud äripartner on Londonis kinni võetud. Tal olid kaasas täpsed kirjeldused, mille abil palgamõrvarid üles leiti ja kinni võeti. Varsti seejärel võisime mehega koju tagasi pöörduda. Politseile paistis eriti muljet avaldavat ebatavaliselt hea koostöö Ameerika, Briti ja Iiri politsei vahel. Üks ametnik ütles mu mehele ja mulle: "Midagi sellist ei ole ma oma kahekümne tööaasta jooksul näinud. Keegi seal ülal hoidis oma kätt teie kohal."

CATHY REESE
Entscheidung

 

UUDISED

Suurel reedel, 13. aprillil toimus Lehtse koguduses pastoriameti üleandmine.

Koguduse diakoniks valiti varem Oleviste kogudusse kuulunud Hillar Krautman. Lisaks valiti ta ka koguduse juhatuse liikmeks. Eesti EKB Liidu presidendi otsusega on Hillar Krautman määratud Lehtse koguduse pastori kohusetäitjaks.

Samal jumalateenistusel toimus Hillar Krautmani ordineerimine diakoniks, mille viisid läbi Helari Puu, Ülo Meriloo ja Ruudi Leinus.

Jumalateenistus oli väga rahvarohke ja õnnistatud. Suure reede sõnumi ütles senine pastor Ruudi Leinus, sõnumi kogudusele Ülo Meriloo ja pastori kohusetäitjale Helari Puu.

Tänusõnu senisele pastorile ütlesid teiste hulgas ka vallavalitsuse poolt sotsiaalnõunik ja kooli direktor.

* * *

22. aprillil toimus Sillamäe EKB Koguduses pastor Aleksandr Kabajevi ordineerimine. Selle viisid läbi Helari Puu ja venekeelsete koguduste ühenduse juhid Nikolai Orehhov ning Valeri Vetðerkovski.

Samal päeval möödus üks aasta eelmise pastori Anatoli Pljuško surmast. Pastor Pljuškod meenutati tänuga nii jumalateenistusel kui ka hiljem tema haual, kus lauldi ja palvetati koos lese ja laste ning nende peredega.

* * *

24. aprillil toimus Tallinnas Eesti EKB Liidu vanematekogu koosolek.

Vanematekogu valis liidu peasekretäriks pastor Tarmo Kähri. Peasekretäri ettepanekul valiti juhatuse liikmeteks Toivo Pilli, Pille Havakats ja Meelis Kibuspuu. Peasekretär koos juhatusega teostab liidu igapäevast juhtimist.

Samas moodustas vanematekogu komisjoni, et töötada välja vanematekogu ja juhatuse töökord.

 

KAS SEE ON JEESUSE NÄGU?

Kas see on Jeesuse nägu?Teoloogid ja kirikute esindajad peavad puhtaks spekulatsiooniks arvuti abil tehtud pilti, mis tegijate arvates pidavat olema väga sarnane ajaloolisele Jeesusele. Pilt on tehtud briti teadlaste poolt BBC jaoks ja seda näidati televisioonis ka Eesti vaatajatele. Pilt koostati mehejäänuste järgi, mis leiti Jeruusalemmast tänavaehitustöödel. Iisraeli arheoloogide arvates oli seal esimesel sajandil juutide matmispaik.

BBC kavatseb pilti kasutada teleseriaali "Jumala Poeg" jaoks. Produtsent Jean Claude Bragard möönis, et tegemist ei olnud Jeesuse surnukehaga. "Aga see on põhjuseks jälle selle üle mõtelda, kuidas Jeesus võis välja näha." Saksa teoloog Rolf Hille pidas oletatavat Jeesuse pilti probleemseks, sest seda ei saa kuidagi kontrollida. Uus Testament vältis teadlikult Jeesuse välimuse kirjeldust, et lugejad Tema sõnumile pühenduda saaksid. Uue Testamendi tekstid püüdsid ristilöödud ja ülestõusnud Kristust inimeste silme ette maalida. Ka Jeesust kujutavate kunstiteoste eesmärk ei ole olnud Jeesust õigesti kujutada, vaid neil on kuulutuslik eesmärk. Kristlaste jaoks on tähtis see, et Kristus on nende Lunastaja, mitte see, kuidas Ta välja nägi.

Kristlaste arusaama järgi ei ole võimalik leida ülestõusnud Kristuse surnukeha jäänuseid. Saksa katoliikliku piiskoppide konverentsi pressiesindaja selgitas: "Meil ei ole ühtegi konkreetset pidepunkti, et ajaloolise Jeesuse väljanägemist kirjeldada. Me teame vaid, et Ta oli inimene inimliku näoga ja kristlaste jaoks on tähtsusetu, kuidas Jeesus oma eluajal välja nägi."

Arvutiga tehtud pilt erineb tugevasti ka näojoontest, mida võib näha Torino surilinal.

idea Spektrumi järgi

 

LÕUNA-AAFRIKALE ANTUD ELU

(Algus eelmises Kuulutajas)

Sama üllatuse osaliseks sai Kaplinna rahvas. Kõik tahtsid oma silmaga näha "kõrbelõvi" ja teda enda juurde kutsuda. Isegi kuberner oli oma külalisest nii sisse võetud, et andis tasu tema pea eest Jagerile endale.

See oli vaid sissetöötamise aeg. Moffati elutöö aga arenes kahvrite sugukonda kuuluvate betðuaanide keskel Kurumanis. Ja see oli aastakümneid kestev pingutav töö.

Vahepeal olid Mary Smithi vanemad tütrele järele andnud, ehkki valutava südamega ja nii võis Robert Aafrika pinnal oma armastatud pruuti tervitada ja 27. detsembril 1819. aastal Kaplinnas pulmi pidada. See oli mõlemale suur õnnehetk ja sellest peale arenes nende kahe ühine rada, kus üks püüdis teist toetada. "Misjonär naiseta siin maal on kui paat ühe aeruga," kirjutas Moffat ise. Suure enesesalgamise, hoole ja truudusega toetas Mary oma meest, tehes kaasa pikki reise härjavankril, et kergendada oma mehe elu. Noortele misjonäridele, kes edaspidi neile abiks saadeti, oli ta nagu emaks ja nende kodu oli väsinud töötegijaile seal valitseva südamlikkuse tõttu tõeliseks puhkekohaks.

Pärismaalased olid ääretult rumalad, laisad ja seetõttu elasid nad suures mustuses ning vaesuses. Sealjuures olid nad väga toored, nürimeelsed ja suured vargad. Kõik, mida misjonärid põllul või aias suure vaevaga kasvatasid, viisid nad ära. Kord jumalateenistuse ajal viidi söök pajast ära ja pandi kivi asemele. Pärismaalased armastasid päevad läbi misjonimajas vedeleda. Kui nad ära väsisid, heitsid sealsamas põrandale magama ja levitasid vastikut haisu, nii et misjonärid süüagi ei suutnud enne, kui nad majast lahkusid. Kord tungis keegi naine varguse mõttega Moffati kööki ja nähes seal Mary Moffatit väikese lapsega käsivarrel, tahtis teda puuhaluga maha lüüa. Seesugustes olukordades ning säärase rahva seas oli tõesti vaja armastust, mis sallib kõike, usub kõike ja loodab kõike ning ei väsi ära.

Kui kord põud oli pikemat aega maad piinanud, kihutasid nõiad ja vihmategijad rahva misjonäride vastu üles ning ütlesid: "Need valged on põuas süüdi. Nad peletavad vihmapilved ära. Ei tule midagi paremat, enne kui need valged minema aetakse." Ja ühel päeval oli misjonärimaja ümbritsetud relvastatud pärismaalaste märatsevast hulgast, kes vehkisid nuiade ja piikidega ning nõudsid misjonäride lahkumist. Keeldumisel aga lubasid nad ära tappa.

Moffat väljus, ta kõrval Mary, väike laps süles.

Imerahulikult ja kindlalt vastas Moffat:

"Me oleme aina keeldunud siit ära minemast ja mõtleme nüüd kindlamalt kui kunagi varem siia jääda. Kui tahate meid minema ajada, siis peavad teil olema palju tugevamad põhjendused, sest meie südamed on teie juures."

Pärismaalasi valdas äkiline jahmatus. Nad vaatasid nõutult üksteisele otsa. Jõugu juht raputas pead ja ütles lõpuks:

"Neil inimestel peab olema kümme elu, et nad nii vähe surma kardavad. Nende jutul ülestõusmisest peab siiski tõepõhi all olema." Ja äsja märatsenud jõuk lahkus vaikselt.

Misjonärid said paganlikest kommetest hirmsaid asju näha. Tihti ajasid täiskasvanud lapsed oma vanad jõuetud vanemad kraalist välja hüäänide ja lõvide eineks, et neist lahti saada. Samuti tegid vanemad lastega, keda mingitel põhjustel ei tahtnud ellu jätta. Neidki jäeti metsloomade saagiks või maeti elusalt maha. Mõne säärase äravisatud lapse said Moffatid üles korjata, suurendades sellega oma niigi lasterikast peret.

Rahvas oli evangeeliumi mõistmiseks nürimeelne. Kuigi Moffat kuulutas lihtsalt ja väsimatult, näis kõik olevat asjatu. Vahel tulid nad jumalateenistusele, vahel ei olnud ainustki. Ja kui tulid, jäid peagi magama ja norskasid südamepõhjast. Kui ta kuulutas neile meeleparandust patust, naersid nad. Sõnum elavast Issandast, igavesest elust ei mahtunud neisse ja nad hüüdsid vahele: "Ära räägi sääraseid rumalusi! Sa räägid, nagu oleksid peast segane! Tahaksime näha seda betðuaani, kes kord langeks põlvili sinu Jeesuse ette!"

Nii jätkus see üks aasta teise järel: ikka ükskõiksus, sama paganlik pimedus, sama kole häbielu, sama julmus ning elajalikkus. Need olid rasked ootamisaastad. Vahel Moffat isegi juba kaotas lootuse, samuti ta abiline Hamilton. Ka Londoni misjoniselts kaalus, kas ei peaks tööd seal lõpetama. Kuid oli üks, kes kunagi meelt ei heitnud, vaid usukindlalt seisis oma kohal ja teisigi julgustas - see oli Mary Moffat. Jumala tõotusist kinni hakates ütles ta:

"Võib-olla ei ela me nii kaua, et saaksime seda ise näha, kuid siin sünnib kord niisama kindlalt ärkamine, nagu päike homme tõuseb." Kord, kui ta sõber Inglismaalt kirjas küsis, kas Mary vajaks midagi misjoni jaoks, mida ta võiks saata, siis vastas küsitav:

"Saada meile pühaõhtusöömaaja riistad, sest ühel päeval läheb meil neid vaja."

Ja Mary Moffati usk ei jäänud häbisse. Päike tõusis täiel säral ja tõi uut elu. Puhkes ärkamine. Aastate vältel olid pärismaalased õppinud nägema, kuidas Moffat neid raskeil aegadel ja sõjaohtudes päästis. Nii juurdus neis kõikumatu veendumus, et ei keegi teine maailmas tahtnud neile nii palju head kui Moffat.

Rahvas hakkas hulgakesi tulema jumalateenistustele ja koolidesse ning kuulas pisarsilmil taevast sõnumit. Nagu see loodusrahvaile omane, tunnistati valukisendamistega patud üles ja võeti rõõmukiljatustega pattude andeksandmine vastu. Mõne kuu vältel oli ümbruskonna pale hoopis muutunud. Paganlikud tantsud ja laulud kadusid, vargused ja räpane elu lõppesid, mehedki hakkasid tööd tegema ja naised Moffati abikaasa eeskujul kodusid korrastama.

Üle kaheteistkümne aasta oli möödunud sellest ajast, kui Moffat oli jätnud kodumaa ja üheksa aastat Kurumani tulekust, kui nad võisid rõõmuga oma esimest töövilja näha ja esimeste ristitud betðuaanidega leivamurdmist pidada. Ja imelik - just eelmisel päeval oli Inglismaalt Kurumani saabunud kast pühaõhtusöömaaja riistadega.

Ärkamise mõju levis kiiresti. Teistest suguharudest tulid saadikud vaatama seda imelist valget meest ja uut elu Kurumanis. Tagasi läinud teadsid jutustada oma rahvale kõiksugu imelisi asju, mida nad oma silmaga olid näinud. Misjonitööpõld laienes. Abiks tulid uued misjonärid, nagu David Livingstone, kes varsti abiellus Moffati vanema tütrega.

Ärkamisega seoses kasvas vajadus ka trükitud Sõna järele. Ja see viis Moffati uutele ülesannetele: ta hakkas Piiblit betðuaani keelde tõlkima. Oli lihtsalt hiigeltöö tõlkida Piibel rahva keelde, kellel polnud kirjanduse algeidki. See tuli lihtsalt luua. Võtame veel sealjuures arvesse, kui vähe oli Moffat kooliharidust saanud ning kui vähe vaba aega oli tal inimeste keskel, kes oma hädadega ja rõõmudega hommikust õhtuni ta osavõttu vajasid. See oli ta uneta ööde töö. Kuid ta tegi seda nii hästi, et Moffati tõlget pole tänini veel olnud vajadust parandada.

Milline rõõm see oli, kui esimesed Jumala Sõna eksemplarid päevavalgust nägid ja nälgivate hulkade poolt ahnelt vastu võeti! Inimesed tulid mitme päevateekonna kauguselt, et endale Elusõna osta. Ja milline aukartus oli neil Piibli vastu!

Ühel päeval nägi Moffat üht vanameest, kes mureliku näoga omaette vahtis.

"Sõber, kas mõni su perekonnaliikmeist on surnud?" küsis Moffat osavõtlikult.

Ta sai eitava vastuse.

"Kuid mis sind siis vaevab?"

Taat sügas kõrvatagust ja ütles: "Oi, oi, koer rebis mu Piiblist lehe välja ja sõi selle ära."

Moffat lubas talle uue lehe anda.

"Oi, ega see asi nii hull pole, aga mis koerast saab? See ei kõlba nüüd enam kuhugi. Nüüd ei taha ta kindlasti enam kedagi hammustada ega ðaakaleid ära peletada. Saab niisama taltsaks nagu kõik inimesed, kes usuvad sellesse raamatusse. Kõik meie sõjamehedki on ju muutunud lembeiks nagu naised. Nüüd pole mul sellest koerast enam kasu."

Moffati süda hõiskas, sest ta oli saanud kuulda Jumala Sõna imedest.

Moffati tööaeg selles kuumuses ja töörohkuses oli pikk. Kord vahepeal käis ta kodumaal, kus teda suurte austusavaldustega vastu võeti ja ta tulek misjonivaimustust sütitas. See käik oli Piibli trükkimise eesmärgil. Kakskümmend aastat oli ta kodumaalt ära olnud. Ja tagasitulekul Kurumani võeti teda nagu kuningat vastu - nii olid mustade südamed tema külge kasvanud. Jällegi möödusid pikad tööaastad nobedal lennul ja jõudis aeg, mil ta pidi panema töökoorma nooremate õlgadele, et minna kodumaale eluõhtut veetma pärast enam kui viiekümneaastast tööd. See lahkumine oli valus mõlemapoolselt. Viimast korda jutlustas ta Kurumani kirikus suurele nutvale kogudusele, kelle hulgas oli vaid üksikuid liikmeid esimesest ärkamisest, suurem osa olid nende lapsed ja lapselapsed.

Kui nad oma härjavankritega Kurumanist väljusid, saatis neid kaugele veel suur hulk musti sõpru. Ja kui nad viimaks olid sunnitud maha jääma, pääseseid valla südantlõhestavad kaebehüüud, mis saatsid lahkujaid veel kaugele kõrbes.

Suure rõõmuga võeti sangarid Inglismaal vastu, kuid Mary Moffati tervis ei pidanud enam Inglismaa külmas niiskes kliimas vastu ning ta suri juba järgmisel, see on 1871. aastal.

See oli Moffatile valus hetk ja ta ütles südamekurbuses:

"Viiskümmend aastat olen saanud elada koos temaga, kes on palunud mu eest."

Kuid veel kodumaalgi töötas Moffat edasi, väsimatult reisides ja õhutades misjonituld, kuni ta lahkus 1883. aastal Issanda kutsel 88 aasta vanuselt, palgeil taevalik rõõmus sära.

Kirjutise autor on toimetusele teadmata

kuulutaja@hotmali.com